Wiadomości

Uroczyste wprowadzenie Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku

Data publikacji 04.06.2024

W Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku odbyło się uroczyste wprowadzenie nowego szefa rybnickich policjantów. Od 1 czerwca, decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - inspektora doktora Tomasza Michułki, obowiązki na tym stanowisku pełni inspektor Arkadiusz Więcek. Uroczystego wprowadzenia dokonał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Artur Bednarek.

Dzisiaj kadra kierownicza rybnickiej komendy oraz przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, a także przedstawiciele służb mundurowych na co dzień współpracujących z Policją, uczestniczyli w uroczystości związanej z objęciem stanowiska Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku. Kierowanie rybnicką komendą, decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, powierzono inspektorowi Arkadiuszowi Więckowi, który dotychczas był Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Uroczystego wprowadzenia nowego szefa rybnickich policjantów dokonał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Artur Bednarek.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Pierwszemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach — inspektorowi Arturowi Bednarkowi, przez dowódcę uroczystości — starszego aspiranta Arkadiusza Ryznara. Następnie sierżant sztabowy Dariusz Moc z Zespołu Kadr i Szkolenia, przedstawił sylwetkę nowego szefa rybnickich policjantów. Aspirant Patryk Polok z Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego odczytał rozkaz personalny, który wręczył nowemu Komendantowi Miejskiemu Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Artur Bednarek.

W kolejnej części uroczystości odbyły się okolicznościowe wystąpienia. Najpierw głos zabrał inspektor Artur Bednarek, gratulując objęcia stanowiska Panu Komendantowi. Następnie Pan Komendant podziękował za pokładane w nim zaufanie i podkreślił, że dołoży wszelkich starań, aby sprostać stawianym mu wymaganiom. Zaproszeni goście złożyli gratulacje nowemu Komendantowi i wyrazili nadzieję na dobrą współpracę i wspólną troskę o bezpieczeństwo mieszkańców miasta Rybnika i całego powiatu.

Inspektor Arkadiusz Więcek jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Służbę w Policji rozpoczął 1 września 1993 roku w Jaworznie. Po blisko dwóch latach służby w pionie prewencji, pełnił służbę w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Rejonowej Policji w Jaworznie. Od lipca 2000 roku objął swoje pierwsze stanowisko kierownicze - Kierownika Referatu Kryminalnego Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. W lutym 2007 roku inspektor Arkadiusz Więcek objął stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. W lipcu 2007 roku został powołany na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie, a po blisko 5 latach pełnienia tej funkcji, w maju 2011 roku, został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie. We wrześniu 2012 roku rozstał się ze swoją macierzystą jednostką, aby objąć stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach, gdzie służbę pełnił przez 4 lata. Od września 2016 roku pełnił służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie, a z dniem 1 czerwca 2024 roku insp. Arkadiusz Więcek stanął na czele rybnickiej jednostki.

Nowemu Komendantowi życzymy samych sukcesów oraz pomyślności w kierowaniu rybnicką jednostką.

 • Na zdjęciu uroczyste wprowadzenie nowego Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku. Inspektor Artur Bednarek gratuluje inspektorowi Arkadiuszowi Więckowi objęcia stanowiska.
 • Na zdjęciu kadra kierownicza rybnickiej jednostki.
 • Na zdjęciu inspektor Artur Bednarek podczas przemówienia.
 • Na zdjęciu kadra kierownicza rybnickiej komendy.
 • Na zdjęciu uroczyste wprowadzenie nowego komendanta w Rybniku. Trwa przemówienie Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
 • Na zdjęciu przemówienie nowego Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku.
 • Na zdjęciu kadra kierownicza rybnickiej komendy oraz zaproszeni goście.
 • Na zdjęciu zaproszeni goście z okazji objęcia nowego stanowiska Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku.
 • Na zdjęciu uroczyste zaproszeni goście oraz policjanci, którzy uczestniczą w uroczystym wprowadzeniu rybnickiego komendanta.
 • Na zdjęciu kadra kierownicza rybnickiej jednostki.
 • Na zdjęciu kadra kierownicza z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na czele.
 • Inspektor Arkadiusz Więcek przyjmuje gratulacje od Zastępcy Prezydenta Miasta Rybnika.
 • Na zdjęciu lektor uroczystości.
 • Na zdjęciu policjant grający na trąbce podczas uroczystości.
 • Na zdjęciu inspektor Arkadiusz Więcek przyjmuje gratulacje od zaproszonych gości.
 • Na zdjęciu inspektor Arkadiusz Więcek przyjmuje gratulacje od zaproszonych gości.
 • Na zdjęciu inspektor Arkadiusz Więcek przyjmuje gratulacje od zaproszonych gości.
 • Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej składa gratulacje nowemu rybnickiemu Komendantowi.
 • List Gratulacyjny Urząd Miasta Rybnik.
  List Gratulacyjny Urząd Miasta Rybnika.
 • List gratulacyjny Starostwo Powiatowe w Rybniku.
  List gratulacyjny Starostwo Powiatowe w Rybniku.
 • List gratulacyjny Państwowa Straż Pożarna w Rybniku.
  List gratulacyjny Państwowa Straż Pożarna w Rybniku.
 • List Gratulacyjny Wojskowe Centrum Rekrutacji w Rybniku.
  List Gratulacyjny Wojskowe Centrum Rekrutacji w Rybniku.
 • List Gratulacyjny Gmina Lyski.
  List Gratulacyjny Gmina Lyski.
 • List gratulacyjny - Polski Związek Straży Miejskich i Gminnych.

Pliki do pobrania

 • 21.92 KB
  List gratulacyjny Prezydenta Miasta Rybnika - deskrypcja.
 • 19.83 KB
  List gratulacyjny Starostwo Powiatowe Rybnik - deskrypcja
 • 18.76 KB
  Państwowa Straż Pożarna w Rybniku - list gratulacyjny - deskrypcja.
 • 26.63 KB
  Wojskowe Centrum Rekrutacji - list gratulacyjny - deskrypcja.
 • 21.95 KB
  Gmina Lyski - list gratulacyjny - deskrypcja.
 • 31.48 KB
Powrót na górę strony