Wiadomości

"Zaplanuj z nami swoją przyszłość" - śląscy policjanci zapraszają w swoje szeregi

Data publikacji 09.04.2024

Śląscy policjanci praktycznie każdego dnia prowadzą działania promujące służbę w Policji. W myśl hasła „Policję tworzą ludzie… twórzmy ją razem”, zachęcają do wstąpienia w nasze szeregi. W tym celu systematycznie uczestniczą w spotkaniach, na których omawiane są wszelkie tematy związane z naborem do Policji. Odwiedzają placówki oświatowe, biorą udział w targach pracy i przedsiębiorczości oraz organizują dni otwarte. Wszystko po to, by zainteresowani mieli okazję dowiedzieć się, jak wygląda rekrutacja do największej formacji mundurowej w Polsce. Jak się okazuje, wśród rozmówców nie brakuje osób, które wiążą swoją przyszłość z policyjnym mundurem...

Służba w Policji, choć bardzo wymagająca, bez wątpienia daje ogromną satysfakcję. Poza możliwością połączenia pracy z pasją, formacja ta oferuje możliwość zdobycia nieporównanie większego, niż daje to jakikolwiek inny pracodawca i bardziej różnorodnego doświadczenia zawodowego, a przez możliwość zdobycia unikalnych kwalifikacji. To ciekawa praca z różnorodnymi stanowiskami, dlatego każdy ma szansę znaleźć w niej odpowiednie dla siebie miejsce, wykorzystując swoje predyspozycje, wykształcenie i umiejętności.

Śląscy policjanci systematycznie realizują przedsięwzięcia promujące zawód policjanta, na których zachęcają do służby w naszej formacji. Prowadzą cykle spotkań - zarówno w placówkach oświatowych, jak i w miejscowych jednostkach Policji, gdzie rozmawiają z zainteresowanymi służbą o zaletach pracy w największej formacji mundurowej w kraju. Biorą udział w corocznych dniach przedsiębiorczości oraz targach pracy, organizowanych m.in. przez urzędy pracy i uczelnie wyższe, a także samodzielnie organizują dni otwarte.

Wśród przedstawicieli różnych służb mundurowych, firm i zakładów pracy, które biorą udział w tych przedsięwzięciach, policjanci wystawiają swoje stoiska promocyjne, zachęcając uczestników do podjęcia pracy i służby. Przekazują informacje nie tylko o zasadach rekrutacji i wymaganiach, jakie musi spełnić przyszły policjant, ale przede wszystkim o tym, jakie możliwości rozwoju, awansu i doświadczenia zawodowego oferuje nasza formacja.

Jak się okazuje, wśród rozmówców nie brakuje osób, które wiążą swoją przyszłość z policyjnym mundurem. Odwiedzający nasze stoiska, przygotowywane przez miejscowych policjantów współpracujących z mundurowymi z Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach, mogą porozmawiać z nimi także o tym, jak wygląda nasza codzienna służba. Zainteresowani dopytują najczęściej o etapy postępowania kwalifikacyjnego, a mundurowi informują o możliwości skorzystania z zajęć otwartych, przygotowujących do testu sprawności fizycznej, które odbywają się w hali sportowej katowickiego oddziału prewencji. Działania te cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego z okazji do sprawdzenia swoich umiejętności i kondycji fizycznej, korzystają nawet osoby spoza województwa śląskiego.

Poniżej zamieszczamy odnośniki do aktualnych komunikatów prasowych, podsumowujących prowadzone działania promocyjne przez poszczególne jednostki Policji garnizonu śląskiego:

 • Na zdjęciu policjanci w trakcie targów pracy na specjalnie przygotowanym stanowisku, wyposażonym w sprzęt policyjny promują służbę w Policji.
 • Na zdjęciu policjanci w spotkania z młodzieżą, poświęconego promocji służby w Policji.
 • Na zdjęciu policjant w trakcie rozmowy z młodzieżą o zaletach pracy w Policji.
 • Na zdjęciu policjantka w trakcie targów pracy na specjalnie przygotowanym stanowisku, rozmawia z osobami zainteresowanymi służbą w Policji.
 • Zbliżenie na naszywkę na ramieniu umundurowanej policjantki na której widnieje napis pomagamy i chronimy. W tle widać ulotkę promującą dobór do służby w Policji.
 • Zbliżenie na ulotkę promującą dobór do służby w Policji trzymaną w dłoni policjanta.
 • Na zdjęciu policjantka w trakcie targów pracy na specjalnie przygotowanym stanowisku, rozmawia z osobami zainteresowanymi służbą w Policji.
 • Na zdjęciu policjantka w trakcie targów pracy na specjalnie przygotowanym stanowisku, rozmawia z osobami zainteresowanymi służbą w Policji.
 • Na zdjęciu policjantka w trakcie targów pracy na specjalnie przygotowanym stanowisku, promującym służbę w Policji.
 • Na zdjęciu policjanci w trakcie targów pracy podczas rozmawy z osobami zainteresowanymi służbą w Policji.
 • Na zdjęciu policjant w trakcie targów pracy podczas rozmowy z osobami zainteresowanymi służbą w Policji.
 • Zbliżenie na stół na którym znajdują się materiały promujące służbę w Policji.
 • Na zdjęciu policjant w trakcie targów pracy podczas rozmowy z osobami zainteresowanymi służbą w Policji.
 • Na zdjęciu policjant w trakcie targów pracy podczas rozmowy z osobami zainteresowanymi służbą w Policji.
 • Na zdjęciu policjant w trakcie spotkania z młodzieżą w jednej ze śląskich szkół w trakcie prelekcji o zaletach pracy w Policji.
Powrót na górę strony