Aktualności Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach

Dzień Przedsiębiorczości w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej

Data publikacji 20.03.2024

Ponad 100 licealistów, którzy zamierzają związać swoją przyszłość zawodową z mundurem, zapoznało się z pracą bielskich stróżów prawa. Spotkanie odbyło się w związku z ogólnopolskim „Dniem przedsiębiorczości”. Akcja organizowana jest co rok pod honorowym patronatem Prezydenta RP, sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Licealistów przywitał I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej młodszy inspektor Grzegorz Jakubiec, który zachęcał młodych ludzi do wstąpienia w policyjne szeregi. Podczas spotkania przedstawił młodzieży strukturę bielskiego garnizonu Policji, opowiedział o zadaniach, jakie na co dzień realizują mundurowi oraz jak ważna jest rola policjanta w społeczeństwie. Komendant zwrócił uwagę na okoliczność, w której indywidualne zainteresowania czy właściwości osoby kandydującej można wykorzystać w służbie, dodał również, że służba ta daje wiele osobistej satysfakcji i może być powodem do dumy.

Podczas tegorocznych praktyk w komendzie, uczniowie zweryfikowali swoje wyobrażenia o wymarzonym zawodzie. Prelekcję poświęconą przyjęciu do Policji i możliwych ścieżek kariery, przygotował podinspektor Andrzej Sira z Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, który też odpowiadał na pytania uczniów. Dostali oni wiele ciekawych informacji o wykształceniu, umiejętnościach oraz predyspozycjach niezbędnych do wykonywania zawodu policjanta. Policjant przekonywał młodych ludzi, że to formacja, w której można realizować i rozwijać swoje pasje. Młodzież zapoznała się z organizacją, zarządzaniem i strukturą Policji.

Uczniowie zostali także zapoznani z warsztatem pracy policyjnych techników kryminalistyki, który przedstawił starszy aspirant Michał Kłósko z zespołu techniki kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Młodzi ludzie mogli zobaczyć również strzelnicę, na której policjanci podnoszą umiejętności strzeleckie, a o specyfice przeprowadzanych ćwiczeń strzeleckich w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej opowiadał instruktor wyszkolenia strzeleckiego - aspirant Wojciech Jurczyk.

Praca w Policji to szczególny rodzaj zajęcia – służba na rzecz drugiego człowieka i całego społeczeństwu, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. To także rozwiązywanie trudnych spraw kryminalnych, udzielanie pomocy pokrzywdzonym i ściganie sprawców przestępstw, ratowanie życia, czy zapewnianie bezpieczeństwa na drogach. Zainteresowanym służbą w szeregach Policji przypominamy, że szczegółowe informacje o doborze do służby znajdują się na stronach internetowych Policji.
Przyszłym adeptom policyjnego rzemiosła życzymy sukcesów w nauce oraz wytrwałości w dążeniu do wymarzonego celu!

Powrót na górę strony