Wiadomości

Oświadczenie KMP w Bytomiu

Data publikacji 15.04.2022

W nawiązaniu do artykułu, który ukazał się na jednym z portali informacyjnych, dotyczącego jakości taboru pojazdów służbowych w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu informujemy, że przedstawione w nim informacje nie przedstawiają rzetelnego obrazu całości. Wyjazdy policjantów na interwencje nie są w żaden sposób zagrożone, podobnie jak związane z tym szeroko pojęte bezpieczeństwo mieszkańców, co mogłaby sugerować osoba udzielająca wywiadu.

Bytomska jednostka dysponuje w sumie 64 pojazdami służbowymi, w tym 2 motocyklami. Wszystkie radiowozy, które są użytkowane przez policjantów, posiadają aktualne przeglądy techniczne i dopuszczone są do ruchu drogowego. Stwierdzenie, że pojazdy służbowe, które zostały dopuszczone do ruchu i przeszły przegląd techniczny są niesprawne, jest nieprawdziwe nie poparte żadnymi dowodami. Nieprawdą jest również, aby policjanci byli zmuszani do wzywania patroli z innych jednostek. Zgodnie z Zarządzeniem nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 roku, służba patrolowa prowadzona jest przede wszystkim w patrolach pieszych, a radiowóz służy do przemieszczania się w określony rejon zagrożenia. Przytoczone w artykule wypowiedzi  anonimowych policjantów w żaden sposób nie są poparte dowodami i nie mogą być w związku z tym traktowane wiarygodnie.

Radiowozy policyjne, tak jak i każdy inny sprzęt, który na co dzień służy policjantom podczas służby, z biegiem czasu ulega awariom oraz zużyciu. Należy uświadomić sobie, że pojazdy służbowe są użytkowane dużo intensywniej, niż przeciętny prywatny samochód. Dodatkowo radiowozy, jak wszystkie inne pojazdy, narażone są na kolizje. Sprzęt transportowy, w którym dojdzie do awarii, jest niezwłocznie zgłaszany w celu jego naprawy. Czynności obsługi technicznej i naprawy sprzętu są zróżnicowane w zależności od rodzaju napraw, czy uszkodzenia. Naprawy bieżące i obsługa techniczna wykonywane są przez zaplecze obsługowo-naprawcze w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu bądź w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Naprawy wykonywane są również w warsztatach zewnętrznych, z którymi została zawarta umowa na usługi i naprawy gwarancyjne.

W codziennej służbie wykorzystywanych jest przeciętnie na każdej z 3 zmian średnio po 20 radiowozów, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. W marcu 2022 roku 16,6% z 62 pojazdów taboru samochodowego bytomskiego garnizonu było w naprawie z powodu awarii, a 5 radiowozów uległo dodatkowo uszkodzeniom w wyniku kolizji. W przypadku awarii bądź kolizji do dyspozycji pozostaje jeszcze kilkanaście sprawnych pojazdów służbowych.  Dlatego też zachowany jest niezbędny bufor na naprawy aut, które uległy awariom bądź kolizjom.
Policjanci na bieżąco korzystają z pojazdów służbowych, a czas reakcji, czyli dojazdu na interwencję, w bytomskiej jednostce w kwietniu 2022 roku wyniósł średnio 8,36 minuty. Bytomscy policjanci każdego dnia w 2021 roku przeprowadzili średnio 87 interwencji. W ubiegłym roku, jak i w latach poprzednich, dzięki współpracy kierownictwa Komedy Miejskiej Policji w Bytomiu z samorządem i władzami miasta, uzyskano dofinansowanie. W grudniu 2021 roku, w ramach umowy sponsoringowej, ze środków budżetowych Policji oraz środków finansowych przekazanych przez Urząd Miasta Bytomia,  zakupione zostały dwa radiowozy oznakowane marki Toyota Corolla z napędem hybrydowym.

Kierownictwo bytomskiej komendy, działając w oparciu art. 13 ust 1 Ustawy o Policji, co roku uzyskuje dofinansowanie na zakup nowych radiowozów. W ciągu ostatnich 4 lat samorząd gminy przekazał środki finansowe na zakup 7 pojazdów oraz innego sprzętu, stanowiącego wyposażenie komendy.
Komendant Miejski Policji w Bytomiu starał się również zachęcić, a nie „zadaniować” związki zawodowe do współpracy w działaniach na rzecz bytomskich policjantów, co jest jednym z celów działania tych związków.

W odniesieniu do poruszanych w artykule braków sprzętu biurowego, informacje te nie są prawdziwe. Zaopatrzenie w sprzęt biurowy taki, jak papier, spinacze, zszywacze itp. dostarczane jest na bieżąco i nie występują w tej kwestii żadne braki. Biurowe urządzenia techniczne, jak np. drukarki, czy komputery, w przypadku zgłoszenia ich awarii, są również na bieżąco naprawiane.

Śląski garnizon Policji, w skład którego wchodzi bytomska jednostka, jest największym w Polsce. Codziennie do służby na ulice wychodzi i wyjeżdża radiowozami ponad 2400 policjantów. W tym czasie interweniują oni przeszło 2000 razy, ujawniając prawie 3000 wykroczeń i ponad 240 przestępstw oraz zatrzymując na „gorącym uczynku” średnio 35 sprawców. Liczby te ukazują więc,  jak intensywnie odbywa się codzienna służba, również z wykorzystaniem radiowozów, w liczącym ponad 12000 policjantów garnizonie.

Powrót na górę strony