Wiadomości

Trwają policyjne działania „PRĘDKOŚĆ”

Data publikacji 01.07.2024

Dzisiaj, od samego rana policjanci w całym województwie prowadzą krajowe działania „Prędkość”. Celem akcji jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości. To właśnie brak rozwagi, ostrożności oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu są główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.

Podczas działań policjanci będą kontrolowali prędkość pojazdów — zarówno statycznie, jak i dynamicznie.
W czasie akcji będą wykorzystywane radiowozy wyposażone w wideorejestratory, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, a których przyczyną jest nadmierna prędkość, w tym w szczególności w rejonach przejść dla pieszych.

W działania zaangażują się również policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, w tym przekraczaniu dopuszczalnej prędkości.

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Apelujemy zatem do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz w rejonie skrzyżowań.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest ściśle związane z przestrzeganiem przez kierujących obowiązujących przepisów, w tym limitów prędkości.
Bezpieczna prędkość to taka, która jest dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących ograniczeń prędkości, warunków atmosferycznych, a także stanu nawierzchni i przede wszystkim własnych umiejętności.

 

A tak wyglądają działania w poszczególnych miastach naszego województwa:

Powrót na górę strony