Wiadomości

Uroczysta zbiórka z okazji 34. rocznicy utworzenia NSZZP

Data publikacji 07.06.2024

Dzisiaj w Auli Rotundy im. aspiranta Policji województwa śląskiego Jana Kali w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość z okazji obchodów 34. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Wydarzenie było okazją do uhonorowania odznaczeniami oraz medalami NSZZ Policjantów członków związku oraz zaproszonych, niezrzeszonych gości. W uroczystości wzięło udział kierownictwo śląskiej Policji na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach insp. dr. Tomaszem Michułką. 

11 maja 1990 roku, jeden dzień po ogłoszeniu i wejściu w życie uchwalonej w dniu 6 kwietnia 1990 roku Ustawy o Policji, Sąd Wojewódzki w Warszawie postanowił wpisać Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów do rejestru związków zawodowych.
Dziś jest on największą organizacją związkową służb mundurowych w kraju. 

Wydarzenie poprzedziło złożenie wiązanki kwiatów przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz delegację Zarządu Wojewódzkiego NSZZP województwa śląskiego pod obeliskiem z tablicą poświęconą "Śląskim Policjantom poległym w służbie" znajdującym się przed wejściem do katowickiej komendy wojewódzkiej.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od meldunku złożonego przez dowódcę uroczystości Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach insp. dr. Tomaszowi Michułce.
Następnie wprowadzony został Sztandar Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa śląskiego.
Po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości przez Przewodniczącego NSZZ Policjantów województwa śląskiego asp. sztab. Michała Szczęśniaka, nastąpiła uroczystość wręczenia odznaczeń i wyróżnień związkowych.

Związkowcy wyróżnili w sumie 93 osoby - policjantów i pracowiników cywilnych medalami i odznaczeniami, w tym Medalem 100.lecia Śląskiej Policji wyróżnione zostało kierownictwo katowickiej komendy wojewódzkiej w osobach Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. dr Tomasza Michułki, jego Pierwszego Zastępcę insp. Artura Bednarka oraz Zastępców insp. Jacka Stelmacha oraz mł. insp. Radosława Kacprzaka.
Medal-Krzyż Niepodległości Kl. I z Gwiazdą oraz Medal-Krzyż Niepodległości Kl. II otrzymały dwie osoby.
Medale 30-lecia NSZZ Policjantów otrzymało 18 osób, natomiast Medalem 100-lecia śląskiej Policji uhonorowanych zostało 71 osób. 

Podczas dzisiejszej uroczystości 77 z wyróżnionych otrzymało medale z rąk Przewodniczącego NSZZP województwa śląskiego asp. sztab. Michała Szczęśniaka, któremu towarzyszyli Wiceprzewodniczący asp. sztab. Maciej Dziergas oraz asp. sztab. Andrzej Socha.

Podczas wydarzenia głos zabrał szef śląśkich policjantów insp. dr Tomasz Michułka, który pogratulował policyjnym związkowcom wielu lat działań na rzecz interesu i dobra polskich policjantów.  

Serdecznie gratulujemy!

Powrót na górę strony