Wiadomości

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 14.01.2021

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie wszystkich społeczności. Dlatego tak ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na jasne zidentyfikowanie i przedstawienie społeczeństwu skali oraz rodzaju zagrożeń, jak również wskazanie instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Narzędziem uwzględniającym oczekiwania społeczne powinny stać się mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym wspólnie z wieloma instytucjami i społeczeństwem. Powinny one służyć również optymalnemu wykorzystaniu służb i pomocy w podejmowaniu decyzji o tworzeniu komisariatów oraz posterunków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

  1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
  2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
  • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
  • realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,
  1. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach, będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw oraz wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

W przypadku pytań, wątpliwości związanych z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag związanych funkcjonalnością mapy, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmzb@policja.gov.pl.

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przeprowadzone zostały pewne zmiany w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. umożliwiające m.in. dodawanie opisu zagrożenia. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi rozwiązaniami.

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.

W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie, wywoła odpowiednią reakcję Policji.

 

Logo Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

 

/KGP/

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 30.4 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony