Policjanci rozdawali maseczki i przypominali o obowiązku ich noszenia - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Policjanci rozdawali maseczki i przypominali o obowiązku ich noszenia

Data publikacji 16.04.2020

Od dziś obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w konkretnych sytuacjach – przede wszystkim w miejscach ogólnodostępnych. Można do tego używać nie tylko maski, ale też szalika, chusty lub kawałka tkaniny. Tarnogórscy policjanci rozdawali dzisiaj maseczki tym, którzy nie mieli żadnej osłony twarzy. Stróże prawa udzielili również każdemu instruktażu, jak prawidłowo z nich korzystać.

W związku z epidemią, od dzisiaj do odwołania obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych. Można to robić przy pomocy maski, ale i szalika, chusty lub kawałka tkaniny. Dzisiaj tarnogórscy policjanci w ramach wykonywania swoich zadań, rozdawali maseczki, które otrzymali z Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowegp oraz od zajmujących się rękodziełem tarnogórzanek. Maseczki trafiły do osób, które policjanci spotkali na ulicy z odsłoniętymi twarzmi. Stróże prawa udzielili również każdemu instruktażu, jak prawidłowo korzystać z maseczek.

Przypominamy!

Od dzisiaj do odwołania usta i nos zakrywamy obowiązkowo przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w samochodzie osobowym, w którym poruszają się co najmniej 2 osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
 • w miejscach ogólnodostępnych, w tym: na drogach i placach;
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;
 • na terenie nieruchomości wspólnych.

Z obowiązku zakrywania twarzy zwolnione są m.in.:

 • dzieci do ukończenia 4. roku życia;
 • osoby podróżujące samochodem samotni lub z dzieckiem do ukończenia 4. roku życia;
 • osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane);
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach) z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
 • duchowni sprawujący kult religijny;
 • kierowcy publicznego transportu zbiorowego lub kierujący samochodem wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli zapewnione jest oddzielenie kierującego od przewożonych osób;
 • żołnierz podczas zadań służbowych.


 

 • fotografia kolorowa: dwóch policjantów w radiowozie, którzy twarze mają zakryte maseczkami
 • fotografia kolorowa: plac tarnogórskiego Rynku, na którym stoją policjant i mężczyzna, który zakłada na twarz otrzymaną od policjanta maseczkę
 • fotografia kolorowa: policjant w maseczce
 • fotografia kolorowa: policjant przekazuje maseczkę mężczyźnie, który zakłada ją na twarz
 • fotografia kolorowa: wnętrze radiowozu, w którym jadą dwaj policjanci
 • fotografia kolorowa: policjant wręczył maseczkę kobiecie, która zakłada ją na twarz