Wiadomości

Policja Państwowa w powiecie zawierciańskim 1927-1939

Data publikacji 31.10.2019

To tytuł książki opisującej losy przedwojennych funkcjonariuszy. Jej autorem jest śp. Marcin KANIA, którego życiową pasją była historia zawierciańskich policjantów. Wczoraj jego matka była specjalnym gościem Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu insp. Jacka Kurdybelskiego. Zgodnie z wolą zmarłego, jedne z pierwszych egzemplarzy wydania zostały przekazane komendantowi oraz policjantom, z którymi współpracował.

Wczoraj specjalnym gościem Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu insp. Jacka Kurdybelskiego i jego zastępcy mł. insp. Arkadiusza Miśty była Pani Barbara Kania - matka zmarłego autora książki o przedwojennych funkcjonariuszach Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Zawierciu. Zgodnie z wolą zmarłego, jedne z pierwszych egzemplarzy wydania zostały wręczone insp. Jackowi Kurdybelskiemu, nadkom. Andrzejowi Świebodzie i asp. sztab. Adamowi Granatowi. Książka będzie miała swoją uroczystą premierę w Katowicach dniu 28 listopada br., przy ul. św. Jana 10.

Autor publikacji śp. Marcin Kania zmarł w 2015 r. Był pracownikiem Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Katowicach. Jego niesamowite zaangażowanie i skrupulatność pozwoliły zgromadzić w jednym opracowaniu trudne do zdobycia informacje i dokumenty. Samodzielnie docierał do rodzin funkcjonariuszy rozproszonych po całym kraju. Dzięki jego wysiłkowi możemy teraz poznać strukturę, działalność, wojenne i powojenne losy funkcjonariuszy Policji Państwowej w powiecie zawierciańskim.

Celem tej publikacji jest przedstawienie stanu organizacyjnego Policji Państwowej w powiecie zawierciańskim w latach 1927–1939, prowadzonych przez nią działań związanych z utrzymaniem porządku i zwalczaniem przestępczości, wreszcie ukazanie ludzi tworzących struktury policji, a także zaprezentowanie ich losów – w tym przypadku także w okresie wykraczającym poza ramy czasowe formalnie wskazane w tytule książki. Późniejsze życiorysy byłych już funkcjonariuszy (a niejednokrotnie również ich rodzin) niemal we wszystkich przypadkach były naznaczone – w większym lub mniejszym stopniu – „piętnem” bycia przedwojennym „granatowym policjantem”.

źródło: https://katowice.ipn.gov.pl/

 • Zdjęcie książki Policja Państwowa w powiecie zawierciańskim 1927–1939. Na okładce widoczne dwa historyczne zdjęcia przedwojennych policjantów.
 • Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu i jego zastępca oglądają książkę: Policja Państwowa w powiecie zawierciańskim 1927–1939.
 • Matka autora trzyma w rękach rozłożoną książę: Policja Państwowa w powiecie zawierciańskim 1927–1939.
 • Pani Barbara Kania matka autora książki wraz z funkcjonariuszami siedzi przy stole.
 • Komendanci przeglądają zawartość książki w obecności w obecności Pani Barbar Kania matka autora.
 • Zdjęcie okładki książki. Na drugim planie komendant i jego zastępca.
 • Komendanci przeglądają zawartość książki.
 • nadkom. Andrzej Świeboda przegląda zawartość książki. Na drugim planie komendanci, asp.szt. Adam Granat i matka autora ksiązki.
 • Zdjęcie pamiątkowe. W środku matka autora trzymająca w rękach książkę. Po bokach komendanci, nadkom. Andrzej Świeboda i asp.szt. Adam Granat.
Powrót na górę strony