Uroczyste spotkanie wielkanocne w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Uroczyste spotkanie wielkanocne w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

Data publikacji 16.04.2019

W sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się wyjątkowe spotkanie wielkanocne. Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek zaprosił na tradycyjne już śniadanie kierownictwo Wydziału Gabinet KWP w Katowicach oraz Orkiestrę Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W spotkaniu wzięli udział również Wicewojewoda Robert Magdziarz oraz Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Magdalena Szewczuk-Szturc.

W Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie kierownictwa Wydziału Gabinet KWP w Katowicach oraz muzyków Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z Wojewodą Śląskim Jarosławem Wieczorkiem. W spotkaniu wzięli udział również Wicewojewoda Robert Magdziarz oraz Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Magdalena Szewczuk-Szturc. Pan Wojewoda już po raz czwarty zaprosił członków orkiestry na śniadanie wielkanocne, pragnąc w ten sposób podziękować muzykom za zaangażowanie w uświetnianie uroczystości państwowych i religijnych, a także innych wydarzeń organizowanych z udziałem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podkreślił, że ranga każdej uroczystości wzrasta, jeśli towarzyszy jej muzyka wykonywana przez zespół tak znamienitych artystów. Nasze województwo może być dumne z reprezentującej tak wysoki poziom policyjnej orkiestry, działającej już 46 rok, jednej z trzech zawodowych orkiestr policyjnych w naszym kraju. Policyjni muzycy angażowani są do realizacji wspólnych przedsięwzięć ze śląskim Urzędem Wojewódzkim przy okazji uroczystości ceremonialnych i promocyjnych województwo.

Wspólne śniadanie jest niezwykle miłą inicjatywą, podczas której w przyjaznej atmosferze można porozmawiać o wspólnych planach, zainteresowaniach czy indywidualnych marzeniach.

  • Wojewoda Śląski przemawia podczas uroczystszego spotkania w Urzędzie Wojewódzkim
  • Wojewoda Śląski przemawia podczas uroczystszego spotkania w Urzędzie Wojewódzkim
  • Wojewoda Śląski przemawia podczas uroczystszego spotkania w Urzędzie Wojewódzkim
  • Wojewoda Śląski przemawia podczas uroczystszego spotkania w Urzędzie Wojewódzkim
  • Naczelnik Wydziału Gabinet KWP Katowice zabiera głos podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Wojewódzkim
  • Zdjęcie przedstawia Wojewodę Śląskiego, Naczelnik Wydziału Gabinet KWP Katowice oraz kapelmistrza Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
  • Pamiątkowe statuetki z napisem "Policja Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach"
  • Wojewoda Śląski oraz policjanci podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Wojewódzkim
  • Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek wraz z II Wicewojewodą Śląskim oraz zaproszeni goście uroczystego spotkania na pamiątkowym zdjęciu w Urzędzie Wojewódzkim