Wiadomości

Awanse i odznaczenia w komendzie wojewódzkiej

W katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyła się wczoraj uroczystość wręczenia awansów i odznaczeń. Policjanci i pracownicy korpusu służby cywilnej odebrali je z rąk Wojewody Śląskiego Piotra Litwy i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Jarosława Szymczyka. Nominacje na wyższe stopnie służbowe odebrało 25 mundurowych.

W Rotundzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się wczoraj uroczysta zbiórka. W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości z rąk Wojewody Śląskiego Piotra Litwy i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Jarosława Szymczyka 45 policjantów i pracowników Policji odebrało złote, srebrne oraz brązowe medale „Za długoletnią służbę”. Kolejnych 42 mundurowych uhonorowanych zostało srebrnymi i brązowymi odznakami „Zasłużony Policjant”.

Na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach Minister Spraw Wewnętrznych nadał 8 osobom złote medale "Za zasługi dla Policji". Medal przyznawany jest jako odznaczenie cywilne za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Medale „Za zasługi dla Policji” wręcza się osobom, które inicjowały lub organizowały działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń, zapobieganie zjawiskom kryminogennym, a także współdziałały w tym zakresie z organami państwowymi, organami samorządu terytorialnego lub organizacjami społecznymi.

Medale „Za zasługi dla Policji” Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk w asyście Wojewody Śląskiego Piotra Litwy wręczył dzisiaj Prezydentowi Miasta Sosnowiec Arkadiuszowi Chęcińskiemu, Prezydentowi Miasta Będzin Łukaszowi Komoniewskiemu, Prokuratorowi Okręgowemu w Bielsku-Białej Katarzynie Kuklis, Prokuratorowi Okręgowemu w Częstochowie Ewie Świercz-Dydak, Komendantowi Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej Markowi Chmielowi, Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Agnieszce Siemińskiej, Dyrektorowi K.W.K. Centrum w Bytomiu Leonardowi Klabisowi, Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Kazimierzowi Szabli.

W związku z obchodzonym 11 listopada Świętem Narodowym, wręczono także nominacje na wyższe stopnie policyjne. 8 policjantów awansowało w korpusie oficerów starszych. Pozostałe awanse otrzymało 17 mundurowych w pozostałych korpusach policyjnych.

Wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i awansowanym serdecznie gratulujemy!

 • Awanse i odznaczenia w komendzie wojewódzkiej
 • Awanse i odznaczenia w komendzie wojewódzkiej
 • Awanse i odznaczenia w komendzie wojewódzkiej
 • Awanse i odznaczenia w komendzie wojewódzkiej
 • Awanse i odznaczenia w komendzie wojewódzkiej
 • Awanse i odznaczenia w komendzie wojewódzkiej
 • Awanse i odznaczenia w komendzie wojewódzkiej
 • Awanse i odznaczenia w komendzie wojewódzkiej
 • Awanse i odznaczenia w komendzie wojewódzkiej
 • Awanse i odznaczenia w komendzie wojewódzkiej
 • Awanse i odznaczenia w komendzie wojewódzkiej
 • Awanse i odznaczenia w komendzie wojewódzkiej
 • Awanse i odznaczenia w komendzie wojewódzkiej
 • Awanse i odznaczenia w komendzie wojewódzkiej
 • Awanse i odznaczenia w komendzie wojewódzkiej
 • Awanse i odznaczenia w komendzie wojewódzkiej
 • Awanse i odznaczenia w komendzie wojewódzkiej
 • Awanse i odznaczenia w komendzie wojewódzkiej
 • Awanse i odznaczenia w komendzie wojewódzkiej
 • Awanse i odznaczenia w komendzie wojewódzkiej
 • Awanse i odznaczenia w komendzie wojewódzkiej
Powrót na górę strony