Grafika prezentacyjna zawierająca logotypy sześciu partnerów programu: Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach i stowarzyszenia Centrum Rozwoju Lokalnego

Niszczenie środowiska naturalnego przybiera różną postać i może być kwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo i pośrednio bądź nawet bezpośrednio zagraża naszemu zdrowiu lub życiu. Od drobnych czynów, po poważne przestępstwa, jak nielegalne składowanie toksycznych odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, niszczenie terenów zielonych przez wjazd pojazdów terenowych, kradzieże z terenów leśnych czy zaniechanie w opiece nad zwierzętami, a nawet celowe znęcanie nad nimi.

Uwzględniając wagę społeczną tego problemu w ramach wspólnych działań profilaktycznych, przygotowano kampanię społeczną pod nazwą „#NATURALNIE, że CHRONIMY”. Jej inauguracją było posadzenie przez mundurowych na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach sadzonki wiązu, otrzymanej od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Poprzez ten prosty gest o znaczeniu symbolicznym, będący zarówno elementem inaugurującym kampanii, jak również działaniem bezpośrednio wspierającym rozwój środowiska naturalnego, podkreślono kierunek zaplanowanych działań i ich pragmatyczny wymiar.

 

  • Policjant sadzi sadzonkę wiązu, w tle policjantka i budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
  • Jedna ze stron kolorowanki dla najmłodszych. Przedstawia reprezentantów różnych profesji dbających o środowisko naturalne, którzy łączą ręce w geście współpracy
  • Okładka książeczki dla najmłodszych "Naturalnie, że chronimy". Na tle rysunków roślin umieszczone jest czerwone koło z białym tytułem.

W ramach kampanii zrealizowano także ważny krok jakim było podpisanie międzyinstytucjonalnego porozumienia o współpracy w zakresie ochrony środowiska. Wśród jego sygnatariuszy znalazły się, oprócz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach i Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Lokalnego. Daje to gwarancję szerszych i innowacyjnych działań na rzecz ochrony środowiska, szczególnie w zakresie profilaktyki. Kluczowymi założeniami kampanii jest poprawa ochrony praw zwierząt oraz skuteczniejsza ochrona środowiska (walka z procederem wywożenia śmieci do lasu i innych miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania, nielegalny przewóz i składowanie odpadów, podpalanie składowisk śmieci, ale także zapobieganie popełnianiu takich wykroczeń porządkowych jak np. zaśmiecanie, które bardzo negatywnie wpływa na środowisko naturalne).

Film Zielony-Slask.mp4

Pobierz plik Zielony-Slask.mp4 (format mp4 - rozmiar 45.18 MB)

Nagranie audio Audiodeskrypcja_Zielony_Slask.mp3

Pobierz plik Audiodeskrypcja_Zielony_Slask.mp3 (format mp3 - rozmiar 4.71 MB)

Kampania wstępnie zaplanowana jest na okres trzech lat. Podczas jej trwania systematycznie będą odbywać się rozmaite przedsięwzięcia. Pierwszą wspólną inicjatywą było stworzenie materiałów dydaktycznych do zajęć z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, które zostały rozdystrybuowane do wielu szkół, w tym 428 placówek z województwa śląskiego. To jednak dopiero początek działań. Przeprowadzony zostanie szereg warsztatów dla młodzieży, w trakcie których rozdystrybuowane zostaną m.in. specjalnie przygotowane książeczki dla najmłodszych, w obszarach tematycznych związanych z zadaniami przypisanymi partnerom kampanii. Opracowane zostaną edukacyjne spoty filmowe oraz plakaty, które będą publikowane w formie elektronicznej i tradycyjnie. Istotnym elementem działań są prowadzone cyklicznie szkolenia dla policjantów przez ekspertów ze służb i inspekcji partnerskich. Celem tych szkoleń jest intensyfikacja działań w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń naruszających dobro chronione jakim jest środowisko naturalne, a za tym ograniczenie liczby zdarzeń zagrażających przyrodzie na terenie województwa śląskiego.

 

AKTUALNOŚCI

Powrót na górę strony