Grafika prezentacyjna zawierająca logotypy sześciu partnerów programu: Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach i stowarzyszenia Centrum Rozwoju Lokalnego

Niszczenie środowiska naturalnego przybiera różną postać i może być kwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo i pośrednio bądź nawet bezpośrednio zagraża naszemu zdrowiu lub życiu. Od drobnych czynów, po poważne przestępstwa, jak nielegalne składowanie toksycznych odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, niszczenie terenów zielonych przez wjazd pojazdów terenowych, kradzieże z terenów leśnych czy zaniechanie w opiece nad zwierzętami, a nawet celowe znęcanie nad nimi.

Uwzględniając wagę społeczną tego problemu w ramach wspólnych działań profilaktycznych, przygotowano kampanię społeczną pod nazwą „#NATURALNIE, że CHRONIMY”. Jej inauguracją było posadzenie przez mundurowych na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach sadzonki wiązu, otrzymanej od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Poprzez ten prosty gest o znaczeniu symbolicznym, będący zarówno elementem inaugurującym kampanii, jak również działaniem bezpośrednio wspierającym rozwój środowiska naturalnego, podkreślono kierunek zaplanowanych działań i ich pragmatyczny wymiar.

 

  • Policjant sadzi sadzonkę wiązu, w tle policjantka i budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
  • Jedna ze stron kolorowanki dla najmłodszych. Przedstawia reprezentantów różnych profesji dbających o środowisko naturalne, którzy łączą ręce w geście współpracy
  • Okładka książeczki dla najmłodszych "Naturalnie, że chronimy". Na tle rysunków roślin umieszczone jest czerwone koło z białym tytułem.

W ramach kampanii zrealizowano także ważny krok jakim było podpisanie międzyinstytucjonalnego porozumienia o współpracy w zakresie ochrony środowiska. Wśród jego sygnatariuszy znalazły się, oprócz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach i Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Lokalnego. Daje to gwarancję szerszych i innowacyjnych działań na rzecz ochrony środowiska, szczególnie w zakresie profilaktyki. Kluczowymi założeniami kampanii jest poprawa ochrony praw zwierząt oraz skuteczniejsza ochrona środowiska (walka z procederem wywożenia śmieci do lasu i innych miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania, nielegalny przewóz i składowanie odpadów, podpalanie składowisk śmieci, ale także zapobieganie popełnianiu takich wykroczeń porządkowych jak np. zaśmiecanie, które bardzo negatywnie wpływa na środowisko naturalne).

Kampania wstępnie zaplanowana jest na okres trzech lat. Podczas jej trwania systematycznie będą odbywać się rozmaite przedsięwzięcia. Pierwszą wspólną inicjatywą było stworzenie materiałów dydaktycznych do zajęć z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, które zostały rozdystrybuowane do wielu szkół, w tym 428 placówek z województwa śląskiego. To jednak dopiero początek działań. Przeprowadzony zostanie szereg warsztatów dla młodzieży, w trakcie których rozdystrybuowane zostaną m.in. specjalnie przygotowane książeczki dla najmłodszych, w obszarach tematycznych związanych z zadaniami przypisanymi partnerom kampanii. Opracowane zostaną edukacyjne spoty filmowe oraz plakaty, które będą publikowane w formie elektronicznej i tradycyjnie. Istotnym elementem działań są prowadzone cyklicznie szkolenia dla policjantów przez ekspertów ze służb i inspekcji partnerskich. Celem tych szkoleń jest intensyfikacja działań w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń naruszających dobro chronione jakim jest środowisko naturalne, a za tym ograniczenie liczby zdarzeń zagrażających przyrodzie na terenie województwa śląskiego.

 

AKTUALNOŚCI

Powrót na górę strony