Wiadomości

Podsumowanie konferencji „W służbie środowisku – Naturalnie, że chronimy”

Data publikacji 16.09.2022

Uwzględniając wagę społeczną problemu oraz potrzeb w zakresie ochrony środowiska, Komenda Wojewódzka Policji wraz z partnerami zorganizowała konferencję „W służbie środowisku – Naturalnie, że chronimy”. Podczas wydarzenia przedstawiono koncepcję działań profilaktycznych na rzecz ochrony przyrody. Zaproszonym pracownikom oświaty przedstawiono ofertę edukacyjną stworzoną dla najmłodszych odbiorców.

Dzięki współpracy międzyinstytucjonalnej, w ramach kampanii „Naturalnie, że chronimy” możliwe było przygotowanie szerokich i innowacyjnych działań profilaktycznych na rzecz ochrony środowiska.

Do udziału w konferencji zaproszono pracowników oświaty oraz policjantów wykonujących zadania profilaktyka społecznego. Zaproszonym gościom przybliżono założenia kampanii, zrealizowane do tej pory działania i, co najważniejsze, zapoznano ich z ofertę edukacyjną dla dzieci klas wczesnoszkolnych oraz z dedykowanymi materiałami edukacyjnymi.

Otwarcia konferencji dokonał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak, który przywitał przybyłych gości i podkreślił istotę interdyscyplinarnego podejścia do całokształtu ochronny środowiska, przy udziale i zaangażowaniu wielu instytucji. Następnie głos zabrał Śląski Wicekurator Oświaty Pan Jacek Szczotka, podkreślając rolę współpracy Policji z placówkami oświatowymi, jak również potrzebę dbałości o naturę.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach dr Jerzy Grad, Zastępca Kierownika Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Katowicach podinsp. Tomasz Sibiela oraz przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach.

Podczas konferencji wykładu udzielili: Pani Agata Bucko – Serafin z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, lek. wet. Konrad Kuczera z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach, Pan Adam Bieńkowski z Centrum Rozwoju Lokalnego, Pan Adam Jurzykowski z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz mł. asp. Adam Basoń z Wydziału Prewencji KWP w Katowicach. W trakcie wykładów przedstawiono również koncepcję współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz ochrony środowiska oraz zakres wielopłaszczyznowych działań.

Konferencja spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród uczestników, którzy podkreślili wagę zagadnienia oraz zadeklarowali chęć wdrożenia działań.

  • Zdjęcie kolorowe. Widoczny uczestnik konferencji zabierający głos przed mikrofonem
  • Zdjęcie kolorowe. Widoczna część sali konferencyjnej oraz uczestnicy konferencji
  • Zdjęcie kolorowe. Widoczny uczestnik konferencji zabierający głos przed mikrofonem
  • Zdjęcie kolorowe. Widoczna część sali konferencyjnej oraz uczestnicy konferencji
  • Zdjęcie kolorowe. Widoczny uczestnik konferencji zabierający głos przed mikrofonem
  • Zdjęcie kolorowe. Widoczna część sali konferencyjnej oraz uczestnicy konferencji
  • Zdjęcie kolorowe. Widoczny uczestnik konferencji zabierający głos przed mikrofonem
  • Zdjęcie kolorowe. Widoczny uczestnik konferencji zabierający głos przed mikrofonem
  • Zdjęcie kolorowe. Widoczny fragment stołu z ustawionymi plakatami i gadżetami promującymi kampanię
Powrót na górę strony