Wiadomości

Finał pilotażowej edycji szkolenia podoficerskiego

Data publikacji 12.06.2024

W siedzibie Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach uczestnicy pilotażowego szkolenia podoficerskiego realizowanego w systemie hybrydowym zdawali egzamin końcowy. Wszyscy słuchacze zaliczyli go z wynikiem pozytywnym. Do projektu realizowanego przez Szkołę Policji w Katowicach przystąpiła Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach oraz małopolski i opolski garnizon policji.

Szkolenie podoficerskie prowadzone w systemie hybrydowym to projekt realizowany przez Szkołę Policji w Katowicach. Jego istota polega na współpracy pomiędzy placówką dydaktyczną a komendą wojewódzką. W pilotażowej edycji organizowanej przez Szkołę Policji w Katowicach wzięły udział garnizony: małopolski, opolski i śląski. W garnizonie śląskim organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach. Zajęcia odbywały się w dwóch formach: zdalnej (prowadzonej przez wykładowców Szkoły Policji w Katowicach) i bezpośredniej (prowadzonej przez wykładowców stowarzyszonych - policjantów KWP w Katowicach).  Z częścią wykładową słuchacze mogli zapoznać się dzięki systemowi wideokonferencji. Prowadzenie części ćwiczeniowej było domeną policjantów z KWP w Katowicach, pełniących funkcję wykładowców. W programie znalazły się zagadnienia z zakresu szeroko pojętej prewencji, czynności procesowych i operacyjnych, ale także zagadnienia dotyczące psychologicznych aspektów pracy policjanta, pierwszej pomocy, taktyki i technik interwencji, wyszkolenia strzeleckiego i inne. Nad prawidłowym przebiegiem zajęć i całością organizacyjnych i formalnych aspektów przedsięwzięcia w garnizonie śląskim przez cały czas trwania szkolenia czuwał koordynator z katowickiegio wydziału doboru i szkolenia. Zajęcia realizowane były w siedzibie Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach i Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. 24 uczestników kursu zdawało egzamin końcowy. Wszyscy zaliczyli go z wynikiem pozytywnym.

W najbliższym czasie Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach planuje przystąpić do kolejnych edycji szkolenia, jak również podjąć wyzwanie zorganizowania w podobnej formie szkolenia zawodowego aspiranckiego.

 • Na zdjęciu policjanci na auli podczas wykładu.
 • Na zdjęciu policjanci na auli podczas wykładu.
 • Na zdjęciu policjanci na auli Komisariatu Autostradowego w trakcie wykładu prowadzonego przez przedstawiciela Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach.
 • Zbliżenie na Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, kierownictwo Wydziału Doboru i Szkolenia oraz uczestników doskonalenia zawodowego.
 • Na zdjęciu policjanci na auli Komisariatu Autostradowego w trakcie słuchania przemowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
 • Na zdjęciu policjanci na auli Komisariatu Autostradowego w trakcie połączenia z KGP. NA zdjęciu widać także stojącego na środku sali Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz kierownictwo Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach.
 • Na zdjęciu uczestnicy szkolenia zawodowego w trakcie przemowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Na zdjęciu widoczne również kierownictwo Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach.
 • Wspólne zdjęcie uczestników szkolenia zawodowego podoficerskiego z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach oraz kierownictwem Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach.
 • Na zdjęciu kierownictwo Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach.
 • Na zdjęciu przedstawiciel Szkoły Policji w Katowicach w trakcie prowadzenia wykładu w formie zdalnej podczas szkolenia zawodowego podoficerskiego.
 • Na zdjęciu przedstawiciel Szkoły Policji w Katowicach w trakcie prowadzenia wykładu w formie zdalnej podczas szkolenia zawodowego podoficerskiego.
 • Na zdjęciu przedstawiciel Szkoły Policji w Katowicach w trakcie prowadzenia wykładu w formie zdalnej podczas szkolenia zawodowego podoficerskiego.
 • Na zdjęciu uczestnicy szkolenia zawodowego podoficerskiego w trakcie realizacji ćwiczeń w ramach zajęć z taktyk i technik interwencji.
 • Na zdjęciu uczestnicy szkolenia zawodowego podoficerskiego w trakcie realizacji ćwiczeń w ramach zajęć z taktyk i technik interwencji.
 • Na zdjęciu uczestnicy szkolenia zawodowego podoficerskiego w trakcie realizacji ćwiczeń w ramach zajęć z taktyk i technik interwencji.
 • Na zdjęciu uczestnicy szkolenia zawodowego podoficerskiego w trakcie realizacji ćwiczeń w ramach zajęć z taktyk i technik interwencji.
 • Na zdjęciu uczestnicy szkolenia zawodowego podoficerskiego w trakcie realizacji ćwiczeń w ramach zajęć z taktyk i technik interwencji.
 • Na zdjęciu uczestnicy szkolenia zawodowego podoficerskiego w trakcie realizacji ćwiczeń w ramach zajęć z taktyk i technik interwencji.
Powrót na górę strony