Wiadomości

EGIDA-22

Data publikacji 16.10.2022

W niedzielę 16 października, w wybranych 38 jednostkach organizacyjnych Policji szczebla powiatowego i miejskiego oraz Szkole Policji w Słupsku, przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-22. W przedsięwzięciu tym uczestniczyło 780 rezerwistów, którzy posiadają nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji. W województwie śląskim do ćwiczeń wyznaczone zostały jednostki w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach.

16 października, punktualnie o 7.00, w komendach miejskich w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach ruszyły w województwie śląskim tegoroczne ćwiczenia pod kryptonimem "EGIDA-22". Limit osób planowanych do udziału w ćwiczeniu został ustalony na poziomie 60 osób (po 20 w każdej z komend). 

Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczenia jest rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie określenia liczby osób powoływanych w roku 2022 do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz decyzja  Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji i przygotowania ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-22”.

Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań tzw. rezerw osobowych do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa. Za koordynację ćwiczenia odpowiada Komenda Główna Policji, komendy wojewódzkie oraz szkoły Policji.

Głównym założeniem ćwiczenia, jest praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych, związanych z powoływaniem rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia oraz płynności przepływu informacji na linii KPP/KMP KWP/KSP/SPKGP.

Obserwatorami ćwiczenia, poza przedstawicielami Komendy Głównej Policji, byli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także jednostek organizacyjnych Policji.

Źródłem finansowania ćwiczenia były środki Ministra Obrony Narodowej, przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej na sprawy wewnętrzne w latach 2021-2035.

 • Zdjęcie. Policjant w mundurze i policyjny pies, w tle budynek KWP Katowice
 • Zdjęcie. osoby i policjanci na terenie zewnętrznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 • Zdjęcie. osoby i policjanci na terenie zewnętrznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 • Zdjęcie. osoby i policjanci na terenie zewnętrznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 • Zdjęcie. osoby i policjanci na terenie zewnętrznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 • Zdjęcie. osoby i policjanci na terenie zewnętrznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 • Zdjęcie. Osoby- uczestnicy ćwiczeń, a także umundurowani policjanci i inne osoby prowadzące ćwiczenia na sali
 • Zdjęcie. Plansza informacyjna z napisem KIEROWNIK PUNKTU KONTROLNO-INFORMACYJNEGO
 • Zdjęcie. Osoby- uczestnicy ćwiczeń, a także umundurowani policjanci i inne osoby prowadzące ćwiczenia na sali
 • Zdjęcie. Osoby- uczestnicy ćwiczeń, a także umundurowani policjanci i inne osoby prowadzące ćwiczenia na sali
 • Zdjęcie. Osoby- uczestnicy ćwiczeń, a także umundurowani policjanci i inne osoby prowadzące ćwiczenia na sali
 • Zdjęcie. Osoby- uczestnicy ćwiczeń, a także umundurowani policjanci i inne osoby prowadzące ćwiczenia na sali
 • Zdjęcie. Osoby- uczestnicy ćwiczeń, a także umundurowani policjanci i inne osoby prowadzące ćwiczenia na sali
 • Zdjęcie. Osoby- uczestnicy ćwiczeń, a także umundurowani policjanci i inne osoby prowadzące ćwiczenia na sali
 • Zdjęcie. Plansza informacyjna z napisem STANOWISKO WYDAWANIA UZBROJENIA I POZOSTAŁEGO WYPOSAŻENIA (PWW)
 • Zdjęcie. Osoby- uczestnicy ćwiczeń, a także umundurowani policjanci i inne osoby prowadzące ćwiczenia na sali
 • Zdjęcie. Osoby- uczestnicy ćwiczeń, a także umundurowani policjanci i inne osoby prowadzące ćwiczenia na sali
 • Zdjęcie. Osoby- uczestnicy ćwiczeń, a także umundurowani policjanci i inne osoby prowadzące ćwiczenia na sali
Powrót na górę strony