Wiadomości

„Naturalnie, że chronimy” - 52 warsztaty, 1352 uczestników...

Data publikacji 28.12.2021

Warsztaty Zielony Śląsk, to przedsięwzięcie mające na celu popularyzację wiedzy w zakresie ochrony środowiska i szeroko pojętej ekologii. W ramach warsztatów uczestnicy z województwa śląskiego podnosili świadomość i zdobywali nie tylko teoretyczną wiedzę z tego zakresu. Zajęcia przybliżały również, jak w praktyce zadbać o środowisko naturalne i w zrównoważony sposób korzystać z zasobów przyrodniczych.

Realizując kampanię „Naturalnie, że chronimy”, w drugiej połowie tego roku policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Katowicach, wraz z partnerami - Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach, Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Katowicach, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach, Wojewódzkim Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach i stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Lokalnego, uczestniczyli w warsztatach „Zielony Śląsk”.

Uczestnikami warsztatów były zarówno dzieci, jak i dorośli mieszkańcy Katowic, Tychów, Mysłowic oraz powiatów pszczyńskiego i bieruńsko-lędzińskiego. Rozpoczynając pierwsze z warsztatów w Szkole Podstawowej nr 11 w Katowicach dla dzieci przebywających tam wtedy na półkoloniach, przeprowadzono ich łącznie 52. Dzięki temu mogły w nich wziąć udział aż 1352 osoby.

Celem warsztatów było przybliżenie uczestnikom prawidłowych postaw w zakresie ochrony środowiska i ekologii. Zajęcia warsztatowe podzielono na dwie części. Pierwsza z nich obejmowała prelekcje, których tematami były: „Zwierzęta i ludzie”, „Magiczny las” i „Odpado-twory”. Natomiast druga część, to ćwiczenia praktyczne, wskazujące, jak dbać o środowisko naturalne i w sposób zrównoważony korzystać z zasobów przyrodniczych. Uczestnicy dostali również szereg upominków, jak np. poświęcona warsztatom książka dla najmłodszych.

Całość przedsięwzięcia możliwa była dzięki podpisaniu porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach, Centrum Rozwoju Lokalnego, Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Katowicach, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Regionalną Ochroną Środowiska w Katowicach oraz Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach.

  • Policjant na warsztatach z dziećmi
  • Dzieci z dyplomami
  • Przedstawiciele partnerów warsztatów
Powrót na górę strony