Wiadomości

Chorzowscy policjanci inicjatorami napisów przy przejściach

Data publikacji 05.08.2021

Coraz częściej słyszymy o tragicznych w skutkach wypadkach z udziałem pieszych. Wielu z tych zdarzeń można było uniknąć, gdyby pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko zachował szczególną ostrożność, upewniając się, że przejście jest bezpieczne. Dlatego wczoraj, z inicjatywy policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie przy współpracy z miejscowym magistratem, na przejściach dla pieszych powstały specjalne napisy.

Pieszy, jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego, w konfrontacji z samochodem, czy tramwajem, nie ma najmniejszych szans wyjść z tego bez szwanku. Dlatego apelujemy o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko. Pamiętajmy, że przez jezdnie lub torowisko należy przechodzić tylko i wyłącznie w miejscach, w których jest to dozwolone, zachowując jednocześnie szczególną ostrożność. Upewnijmy się, że nic nie nadjeżdża, a jeżeli tak, to poczekajmy, aż kierujący zatrzyma swój pojazd, by umożliwić nam bezpieczne przejście. Niestety, coraz częściej dochodzi do zdarzeń, w których pieszy, zapatrzony w swojego smartfona, rozkojarzony słuchaną na słuchawkach muzyką lub zaabsorbowany rozmową telefoniczną, bez uprzedniego upewnienia się, czy może bezpiecznie przejść przez jezdnię, wchodzi bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd.

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, policjanci z komendy miejskiej w Chorzowie, wraz z urzędnikami z miejscowego urzędu miejskiego, rozpoczęli akcję profilaktyczną, podczas której przy najczęściej uczęszczanych przejściach dla pieszych, umieszczone zostały napisy w gwarze śląskiej. Celem tego przedsięwzięcia ma być ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych na przejściach, a w szczególności liczby potrąceń.

Wczoraj w, rejonie przejścia dla pieszych przy urzędzie miejskim, odbyła się inauguracja akcji z udziałem naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie aspiranta sztabowego Andrzeja Augustina oraz Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Wiesława Ciężkowskiego. Na miejsce akcji licznie stawili się również przedstawiciele mediów, którym przybliżono ideę organizowanej akcji. Szersze nagłośnienie apelu policjantów do pieszych niewątpliwie również przełoży się na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

1 czerwca zmianie uległy przepisy ruchu drogowego, dotyczące ruchu pieszych. Poniżej zamieszczamy listę najważniejszych zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym:

  • Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem;
  • Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju;
  • zabrania się korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych;
  • prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h;
  • kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszając prędkość, tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującemu się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście;
  • kierujący tramwajem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu.

Apelujemy o rozsądek i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego!

  • Pracownicy malujący napisy
  • Pracownicy malujący napisy
  • briefing prasowy  z udziałem naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie asp. szt. Andrzeja Augustin oraz Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Wiesława Ciężkowskiego
Powrót na górę strony