Wiadomości

Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Świerklanach

Data publikacji 10.02.2020

Dzisiaj odbyło się uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Świerklanach. W wydarzeniu udział wzięli m.in. parlamentarzyści z okręgu rybnickiego, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński, kadra kierownicza komendy wojewódzkiej oraz rybnickiej policji, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz mieszkańcy. Symboliczny klucz do siedziby posterunku przekazał Szef śląskich policjantów.

Dzisiaj, o godzinie 11.00 odbyło się oficjalne otwarcie Posterunku Policji w Świerklanach. Posterunek działa już od 1 lutego br. i ma swoją siedzibę w budynku należącym do Gminy Świerklany przy ulicy Strażackiej 1. W tej lokalizacji do 1998 roku funkcjonował komisariat Policji. Powstanie w tym miejscu posterunku jest odpowiedzią na oczekiwania samorządowców i potrzeby mieszkańców. Dzięki dużemu zaangażowaniu lokalnego samorządu i kierownictwa śląskiego garnizonu, mieszkańcy Gminy Świerklany mają w swojej miejscowości ponownie jednostkę policji. Budynek został gruntownie wyremontowany i wyposażony w nowy sprzęt kwaterunkowy oraz teleinformatyczny, zgodnie ze standardami programu modernizacji Policji. W nowo powstałym Posterunku Policji w Świerklanach aktualnie pełni służbę 6 mundurowych: kierownik, dwóch dzielnicowych oraz trzech policjantów służby patrolowej. Dodatkowo stróże prawa będą wykorzystywali podczas służby nowoczesny radiowóz, który został zakupiony ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, środków samorządowych oraz budżetu Policji.

W uroczystym apelu udział wzięli Poseł na Sejm RP Grzegorz Matusiak, Senator RP Wojciech Piecha oraz przedstawiciele parlamentarzystów z okręgu rybnickiego, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński, Zastępca Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Piotr Kulesza, rybniccy policjanci, przedstawiciele samorządu, duchowieństwa, zaproszeni goście i mieszkańcy.

Po złożeniu meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztofowi Justyńskiemu uroczystość rozpoczął Komendant Miejski Policji w Rybniku mł. insp. Rafał Głuch, który po przywitaniu zaproszonych gości podkreślił intencję, jaka przyświecała utworzeniu tego posterunku:

..."Ideą utworzenia Posterunku Policji jest usprawnienie realizacji podstawowych zadań Policji w Gminie Świerklany. Dzięki wsparciu, życzliwości i zaangażowaniu wielu osób, podjęto szereg działań, których finałem jest ten nowoczesny posterunek, który został wyremontowany, zgodnie z nowymi standardami. Jego doskonała lokalizacja umożliwia mieszkańcom łatwy i szybki kontakt z policjantami..."

Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński przekazał kierownikowi posterunku asp. szt. Marcinowi Friebe symboliczny klucz do nowej jednostki. Otwarty budynek został poświęcony przez kapelana katowickiej komendy wojewódzkiej księdza Adama Wyciska. Po akcie poświęcenia nowej siedziby policjantów, nastąpiły okolicznościowe przemówienia.

Jako pierwszy głos zabrał Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, który podkreślił, że kilkanaście lat temu w tej gminie działał już komisariat policji. Jego reaktywacja była wynikiem oczekiwań samorządowców i potrzeb mieszkańców.

W imieniu parlamentarzystów wystąpił Senator RP Wojciech Piecha, natomiast w imieniu lokalnej społeczności głos zabrał Wójt Gminy Świerklany – Tomasz Pieczka.

W imieniu Komendanta Głównego Policji sukcesów w nowym miejscu służby policjantom życzył Zastępca Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Piotr Kulesza. Ponadto podczas swego wystąpienia wskazał, jak ważne jest inwestowanie w bezpieczeństwo publiczne.

W dalszej części uroczystości głos zabrał gospodarz śląskiego garnizonu. Generał Krzysztof Justyński wyraził przekonanie, iż przywrócony posterunek pozytywnie wpłynie na stan poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Dodał także, że zgodnie z koncepcją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji, polska Policja musi być bardziej otwarta na społeczeństwo oraz bliższa mieszkańcom. Ten cel realizują uruchamiane w całym kraju posterunki policji.

Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście mogli zobaczyć, w jakich warunkach będą pełnili służbę policjanci.

 • Biało-czerwone kwiaty, w tle drzwi wejściowe do posterunku z logo policji
 • Symboliczny klucz, który wręczono podczas uroczystości
 • Oznakowany radiowóz policyjny zaparkowany przed siedzibą posterunku
 • Tabliczka przed drzwiami wejściowymi do pomieszczenia z napisem kierownik posterunku policji
 • Umundurowany policjant stojący przed budynkiem posterunku
 • Policyjna naszywka z napisem Komenda Wojewódzka Policji
 • Stojący w szeregu policjanci oraz goście, którzy wzięli udział w uroczystości
 • Komendant rybnickiej policji podczas przemówienia
 • Komendant rybnickiej policji podczas przemówienia
 • Symboliczny klucz, który wręczono podczas uroczystości
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręcza symboliczny klucz kierownikowi posterunku
 • Pamiątkowe zdjęcie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wraz z kierownikiem posterunku, który trzyma symboliczny klucz
 • Wojewoda Śląski podczas przemówienia
 • Przedstawiciel z Komendy Głównej Policji podczas przemówienia
 • Stojący w szeregu policjanci oraz goście, którzy wzięli udział w uroczystości
 • Policjanci z katowickiej komendy wojewódzkiej oraz rybnickiej komendy biorący udział w uroczystości
 • Policyjna naszywka z napisem Komenda Wojewódzka Policji
 • Wójt Gminy Świerklany podczas przemówienia
 • Policjanci prowadzący uroczystość oraz dbający o jej oprawę muzyczną
 • Komendant Wojewódzki Policji podczas przemówienia
 • Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach
 • Goście oglądający wnętrze posterunku policji
 • Kierownictwo policji rozmawia z gośćmi oglądającymi wnętrze posterunku
 • Komendant Wojewódzki Policji udziela informacji dziennikarzom
 • Komendant Wojewódzki Policji udziela informacji dziennikarzom
 • Komendant Wojewódzki Policji udziela informacji dziennikarzom
 • Komendant Miejski Policji w Rybniku udziela informacji dziennikarzom
Powrót na górę strony