Wiadomości

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej Komendy w Dąbrowie Górniczej oraz miejskie obchody Święta Policji

Data publikacji 05.07.2019

Wczoraj, w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej, odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji, połączona z ceremonią oddania do użytku gruntownie wyremontowanego budynku komendy. Uroczystego otwarcia nowej siedziby oraz wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński. Uroczystość uświetniła Orkiestra KWP w Katowicach oraz kompania reprezentacyjna śląskiej policji.

Wczoraj odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji dąbrowskich policjantów, połączona z otwarciem gruntownie odnowionej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej. W uroczystości uczestniczyli, oprócz kadry kierowniczej garnizonu śląskiego na czele z szefem śląskich policjantów nadinsp. Krzysztofem Justyńskim oraz jego zastępcą insp. Piotrem Kucią, Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji insp. Małgorzata Borowik, parlamentarzyści, przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, władze samorządowe, związki zawodowe, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji współpracujących z Policją, a także awansowani policjanci oraz ich rodziny.

W pierwszej części uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński wraz z Komendantem Miejskim Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Arturem Klimkiem, wręczyli policjantom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W tym roku w dąbrowskim garnizonie na wyższe stopnie służbowe awansowało 85 funkcjonariuszy.

Następnie Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Katowicach asp. sztab. Michał Szczęśniak wraz z przewodniczącym dąbrowskiego zarządu terenowego podkom. Mariuszem Śmiałkowskim, wręczyli odznaczenia NSZZ Policjantów.

Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji insp. Małgorzata Borowik odczytała list Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, kierowany do dąbrowskich stróżów prawa.

List Komendanta Głównego Policji

Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, w obecności insp. Małgorzaty Borowik z Komendy Głównej Policji oraz Prezydenta Dąbrowy Górniczej Marcina Bazylaka, przekazał symboliczny klucz do obiektu gospodarzowi - Komendantowi Miejskiemu Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Arturowi Klimkowi.

Następnie ks. kan. ppor. Andrzej Stasiak poświęcił siedzibę dąbrowskich stróżów prawa.

Po okolicznościowych przemówieniach i zakończeniu części oficjalnej spotkania, wszyscy uczestnicy mogli zobaczyć odnowione pomieszczenia dąbrowskiej komendy. Dla wszystkich gości przygotowano również pokaz sprzętu policyjnego.

Spotkanie było także okazją do złożenia podziękowań Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotrowi Kuci, nadzorującemu w śląskiej Policji pion logistyki, za wkład i zaangażowanie w realizację inwestycji odnowienia siedziby dąbrowskich policjantów. Wyrazy wdzięczności wyraził szef dąbrowskich mundurowych insp. Artur Klimek, który wręczył insp. Kuci pamiątkową statuetkę.

Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej dołączyła do jednostek wyremontowanych w ramach ogólnopolskiej standaryzacji komend i komisariatów w całym kraju. W sumie cała inwestycja wyniosła około 25 mln zł. Sfinansowana została w większości ze środków własnych Policji a także wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który na ten cel przekazał kwotę blisko 150 tys. zł oraz Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza, który przekazał kwotę 750 tys. zł.

Zrealizowana inwestycja znacząco poprawiła warunki, w jakich przyjmowani są obywatele i umożliwiła dostęp osobom niepełnosprawnym, a także polepszyła warunki pracy samych policjantów. Prace remontowo-budowlane komendy rozpoczęły się na początku 2015 roku. Obejmowały one m.in. termoizolację piwnic i ocieplenie całego budynku, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wodnej, wentylacyjnej, teleinformatycznej i elektrycznej, wykonanie nowego przyłącza wody i kanalizacji. W ramach inwestycji wybudowano nowe skrzydło i pomieszczenie recepcyjne, nadbudowano jedną kondygnację na części istniejącego obiektu, przebudowano warsztat, garaże, parkingi - wewnętrzny oraz dla interesantów, powstało nowe ogrodzenie obiektu oraz wybrukowano parkingi. Wszystkie pomieszczenia wyposażono w nowe meble i sprzęt teleinformatyczny. Powstały w pełni wyposażone w sprzęt pomieszczenia socjalne, szatnie, natryski, siłowania, a także multimedialna sala konferencyjna i archiwum. Przebudowane zostały również pomieszczenia dla osób zatrzymanych. W nowym obiekcie zainstalowano także monitoring oraz instalację alarmową i przeciwpożarową. Zmieniło się ponadto otoczenie budynków. Pojawiły się nowe elementy identyfikacji wizualnej, w tym nowe logo i tablice informacyjne.

Dzięki wieloletniej współpracy z Miejskim Muzeum „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, w murach dąbrowskiego garnizonu Policji zagościła również wystawa fotograficzna, ukazująca dawną Dąbrowę oraz początki służb porządkowych w mieście w latach 1914-1918.

Pełna galeria zdjęć z wydarzenia

 • Policjant ze sztandarem, w tle dowódca uroczystości
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach odbiera meldunek od dowódcy uroczystości
 • Policjanci w galowych mundurach ustawieni w szeregu.
 • Dowódca uroczystości stojący na środku placu wewnętrznego komendy. Wokół niego stojący w szeregach policjanci.
 • Stojące w rzędzie oznakowane radiowozy.
 • Stojący w szeregu policjanci. Na pierwszym planie poczet sztandarowy.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński salutuje przed sztandarem Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej
 • Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w trakcie gry.
 • Policjanci i zaproszeni goście stojący w szeregu pod niebieskim namiotem. Na pierwszym planie Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.
 • Policjanci i zaproszeni goście stojący w szeregu pod niebieskim namiotem.
 • Poczet flagowy wciąga flaga na maszt.
 • Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej insp. mgr Artur Klimek w trakcie przemowy.
 • Zaproszeni gości stojący w szeregu pod niebieskim namiotem. Na pierwszym planie Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji insp. Małgorzata Borowik, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia.
 • Stojący w szeregu policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.
 • Poczet sztandarowy na tle budynku Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.
 • Przedstawiciel terenowych związków policji ściska dłoń Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
 • Stojący w szeregu policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach w trakcie mianowania policjantów na wyższe stopnie policyjne
 • Zdjęcie aktu mianowania trzymanego w dłoni policjanta.
 • Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej insp. mgr Artur Klimek wręcza akty mianowania.
 • Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej insp. mgr Artur Klimek wręcza akty mianowania.
 • Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej insp. mgr Artur Klimek wręcza akty mianowania.
 • Przedstawiciele policyjnych związków zawodowych wręczają stojącym w rzędzie policjantom medale związkowe i składają gratulacje.
 • Przedstawiciele policyjnych związków zawodowych wręczają wybranym policjantom medale związkowe i składają gratulacje.
 • Przedstawiciel policyjnych związków zawodowych odznacza policjanta medalem.
 • Medal przypinany do munduru policjanta - bliskie ujęcie.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach trzyma symboliczny klucz.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręcza symboliczny klucz Komendantowi Miejskiemu Policji w Dąbrowie Górniczej w obecności Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji insp. Małgorzata Borowik oraz Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Marcina Bazylaka.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręcza symboliczny klucz Komendantowi Miejskiemu Policji w Dąbrowie Górniczej w obecności Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji insp. Małgorzata Borowik oraz Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Marcina Bazylaka.
 • Burmistrz Miasta Dąbrowa Górnicza gratuluje Komendantowi Miejskiemu Policji w Dąbrowie Górniczej w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego.
 • Ksiądz prowadzi modlitwę.
 • Uczestnicy wydarzenia w trakcie uroczystości.
 • Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji insp. Małgorzata Borowik odczytuje list Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka kierowanego do dąbrowskich stróżów prawa.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński wygłasza przemówienie podczas uroczystości.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński udziela wywiadu do mediów.
 • Mianowany policjant na pamiątkowym zdjęciu ze swoimi bliskimi.
 • Goście oprowadzani przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego oglądają wnętrze zmodernizowanej komendy.
 • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej oprowadza gości po zmodernizowanej komendzie
 • Goście oprowadzani przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego i Komendanta Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Artura Klimka oglądają wnętrze zmodernizowanej komendy.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński i Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Artur Klimek.
 • Goście oprowadzani przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego i Komendanta Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Artura Klimka oglądają wnętrze zmodernizowanej komendy.
 • Goście oprowadzani przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego i Komendanta Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Artura Klimka oglądają wnętrze zmodernizowanej komendy.
 • Goście oprowadzani przez nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego oglądają pamiątkową galerię w dąbrowskiej komendzie.
 • Fragment galerii zdjęć znajdującej się w dąbrowskiej komendzie.
 • Przedstawiciele policji i zaproszeni goście oglądają prezentację multimedialną. Na pierwszym planie oficer policji.
 • Kierownictwo śląskiej policji i zaproszeni goście stoją w grupie i oglądają prezentację multimedialną.
 • Zaproszeni goście składają gratulacje Komendantowi Miejskiemu Policji w Dąbrowie Górniczej.
 • Służby mundurowe składają gratulacje Komendantowi Miejskiemu Policji w Dąbrowie Górniczej.

Opis filmu: Rozbudowa Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 33.23 MB)

Opis filmu: Dąbrowski Garnizon Policji z lotu pataka

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 34.62 MB)

Opis filmu: Początki służb porządkowych w Dąbrowie Górniczej 1914 - 1918

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 24.44 MB)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 33.08 MB)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 34.85 MB)

Powrót na górę strony