Bezpieczne wakacje ze śląską drogówką - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Bezpieczne wakacje ze śląską drogówką

Data publikacji 28.06.2019

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z katowickiej komendy wojewódzkiej rozpoczynają cykl spotkań z uczestnikami obozów i kolonii na Śląsku. Spotkania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zorganizowanego wypoczynku grup dzieci i młodzieży. Zachęcamy kierowników i organizatorów obozów i kolonii zainteresowanych przeprowadzeniem zajęć o kontakt z policjantem koordynującym działania pod nr tel. 32 200 1133 lub 32 200 1129 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30)

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zorganizowanego wypoczynku grup dzieci i młodzieży na terenie woj. śląskiego, Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach w ramach działań „Bezpieczne wakacje 2019” podjął starania zorganizowania spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla uczestników wypoczynku. Podczas spotkań policjanci będą przypominać podstawowe zasady bezpiecznego zachowania w trakcie wakacji, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na podstawie prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach bazy zarejestrowanych kolonii i obozów szacuje się, że liczba wypoczywających na terenie naszego województwa znacznie przekroczy 45 000 osób, na ponad 1100 koloniach i obozach. Wobec powyższego, w przypadku deklaracji ze strony organizatorów wypoczynku przeprowadzenia zajęć przez przedstawicieli Policji, prosimy kierowników i organizatorów zorganizowanego wypoczynku o kontakt telefoniczny z policjantem koordynującym działania pod nr tel. 32 200 1133 lub 32 200 1129 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).