Bytomski policjant na EUROPOLTECH 2019 - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Bytomski policjant na EUROPOLTECH 2019

Data publikacji 14.05.2019

Bytomski policjant uczestniczył w Międzynarodowych Targach Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa. Stróż prawa był słuchaczem VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Miejsce Zdarzenia” oraz konferencji „Ratownictwo w służbach – wyzwanie i zobowiązanie”. St. asp. Wojciech Siekaniec jako jeden z nielicznych reprezentował podczas tego wydarzenia śląski garnizon.

Bytomski policjant st. asp. Wojciech Siekaniec na co dzień pełni służbę w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu. Jest policyjnym pirotechnikiem oraz ma przeszkolenie pierwszej pomocy.

W ramach konferencji „Miejsce zdarzenia” organizatorzy przygotowali wyjątkową inscenizację – pokaz oględzin miejsca zdarzenia z udziałem przedstawicieli policji czeskiej, słowackiej i polskiej. Przedmiotem oględzin był pojazd zdetonowany przez sprawcę – samobójcę. Inscenizacja miała na celu zaprezentowanie algorytmu czynności realizowanych przez podmioty i służby współuczestniczące w oględzinach takiego miejsca. Po zakończeniu części praktycznej, przeprowadzona została dyskusja z udziałem uczestników oględzin i gości konferencji. Wyzwaniem dla uczestników zarówno pokazu, jak i prawdziwych oględzin jest należyta ochrona śladów oraz koordynacja i skuteczne współdziałanie różnorodnych służb państwowych i samorządowych.

Drugi dzień konferencji „Ratownictwo medyczne w służbach – wyzwanie i zobowiązanie” poświęcony był warsztatom szkoleniowym, pozwalającym na ćwiczenie i doskonalenie umiejętności w różnych zakresach medycznych.

Wyjątkową inicjatywą przy okazji konferencji było wydarzenie „Sto minut resuscytacji na setną rocznicę Policji”. Sześć podwójnych zespołów ratowniczych prowadziło pokazową akcję na specjalnych fantomach, na których można było obserwować czy resuscytacja prowadzona jest prawidłowo.

 • Policjant oglądający wystawę karabinów maszynowych
 • Policjant oglądający wystawę radiowozów
 • Policjant oglądający wystawę wyposażenia pirotechników
 • Policjant oglądający wystawę stoiska policyjnego
 • Stoisko policyjne a w nim radiowóz i motocykl
 • Policjant oglądający wystawę stoiska policyjnego
 • Policjant oglądający wystawę broni palnej
 • Manekiny ubrane w mundury 3 służb
 • Slajd z konferencji pt. "Współdziałanie służb w zdarzeniu masowym"
 • Policjant oglądający wystawę wojsk specjalnych
 • Policjant przed wejściem na teren targów
 • Policjant oglądający wystawę radiowozów
 • Policjanci ćwiczą na fantomie udzielanie pierwszej pomocy
 • Śląscy policjanci na fantomie prowadzą pokaz z udzielania pierwszej pomocy
 • Pojazd pancerny