Wiadomości

Płatna protekcja i dotacje, których nie było

Data publikacji 06.02.2018

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją katowickiej komendy wojewódzkiej zakończyli śledztwo w sprawie powoływania się na wpływy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu i podejmowania się pośrednictwa w załatwieniu tam spraw, w zamian za korzyści majątkowe. Proceder miał miejsce w latach 2013-2016. Sprawa nadzorowana była przez Śląski Wydział Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Śledztwo obejmowało swym zakresem proceder płatnej protekcji, nadużyć urzędniczych oraz wyłudzeń środków pochodzących z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. W trakcie prowadzonego postępowania przygotowawczego ustalono, że osoby, które otrzymały dotację m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wręczały korzyści majątkowe osobom pośredniczącym, powołującym się na wpływy wśród urzędników Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu. Kwoty wręczanych korzyści majątkowych wynosiły od 800 do 10 tys. zł. Dotacje udzielane z tego tytułu, wynosiły od 20 tys. do 22 tys. zł. W śledztwie ustalono również, że część wyłudzonych w ten sposób środków finansowych, wydatkowanych było na inne cele. Proceder ten nie byłby możliwy bez współdziałania urzędników Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, w tym byłej Dyrektor oraz dwóch urzędniczek. Aktem oskarżenia objęto łącznie 23 osoby w wieku od 23 do 67 lat, w tym trzech urzędników Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, którym przedstawiono łącznie 127 zarzutów.

Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono należące do podejrzanych mienie w postaci m.in. pieniędzy i samochodów osobowych. Akt oskarżenia w przedmiotowej sprawie został skierowany do Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Powrót na górę strony