Wiadomości

Śląscy policjanci podsumowali pracę w 2017 roku

Data publikacji 18.01.2018

W rotundzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się odprawa służbowa, podsumowująca pracę śląskiej policji w 2017 roku, w której wziął udział Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. Zaprezentowano wyniki osiągnięte przez śląskich policjantów w ubiegłym roku oraz omówiono zakończone, realizowane i planowane inwestycje. Odprawa była również okazją do uroczystego przekazania komendantom trzech jednostek, które osiągnęły najlepsze wyniki, kluczyków do nowych radiowozów.

Odprawie przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, wraz ze swoimi zastępcami - insp. Romanem Rabsztynem, nadzorującym pion prewencji, mł. insp. Mariuszem Krzystyniakiem odpowiedzialnym za służbę kryminalną oraz insp. Piotrem Kucią - kierującym pionem logistyki.

Na wstępie Generał przywitał przybyłych gości - Wicewojewodę Śląskiego Mariusza Trepkę, Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka, Pełnomocnika Marszałka Województwa Śląskiego Zbigniewa Giemzę, Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Katowicach Rafała Stanisławskiego, przedstawicieli prokuratur oraz kadry kierowniczej śląskiego garnizonu policji.

Następnie przedstawione zostało podsumowanie 2017 roku w służbie prewencji, pionie kryminalnym oraz w logistyce. Nadinsp. Krzysztof Justyński zwrócił uwagę na znaczny spadek ilości przestępstw najbardziej uciążliwych dla mieszkańców. W minionym roku odnotowaliśmy ich prawie 6,5 tysiąca mniej. Generał docenił pracę śląskich policjantów, którzy wykryli znacznie więcej przestępstw gospodarczych, korupcyjnych i narkotykowych. Omówiono również wyzwania, które stoją przed śląską policją w roku 2018. 

Tuż po prezentacji komendantom trzech jednostek, które w ubiegłym roku osiągnęły najlepsze wyniki pracy, wręczone zostały kluczyki do nowych radiowozów. Wyróżnione zostały: Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach, Komenda Powiatowa Policji w Będzinie oraz Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie.

Następnie głos zabrał Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, który podziękował kierownictwu garnizonu śląskiej policji za dotychczasową współpracę.

Podsumowując wystąpienia, wyniki pracy śląskiego garnizonu policji ocenił Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. Szef polskich policjantów zwrócił uwagę na istotę zmiany funkcjonowania Policji, poprzez wdrożenie programu „Dzielnicowy bliżej nas”, którego celem jest faktyczne zbliżenie policji do społeczeństwa i zainteresowanie go szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa. Generał wyróżnił śląski garnizon, który był inicjatorem tych pozytywnych zmian i w którym prowadzony był pilotaż programu. Nadinsp. Jarosław Szymczyk zaznaczył, że priorytetową sprawą dla policji jest poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, które powinno być wyznacznikiem pracy każdego policjanta.

Na zakończenie, zgromadzeni powstali i w milczeniu oddali cześć policjantom, którzy w minionym roku oddali swe życie na służbie.

 • odprawa roczna w śląskim garnizonie
 • odprawa roczna w śląskim garnizonie
 • odprawa roczna w śląskim garnizonie
 • odprawa roczna w śląskim garnizonie
 • odprawa roczna w śląskim garnizonie
 • odprawa roczna w śląskim garnizonie
 • odprawa roczna w śląskim garnizonie
 • odprawa roczna w śląskim garnizonie
 • odprawa roczna w śląskim garnizonie
 • odprawa roczna w śląskim garnizonie
 • odprawa roczna w śląskim garnizonie
 • odprawa roczna w śląskim garnizonie
 • odprawa roczna w śląskim garnizonie
 • odprawa roczna w śląskim garnizonie
 • odprawa roczna w śląskim garnizonie
 • odprawa roczna w śląskim garnizonie
 • odprawa roczna w śląskim garnizonie
 • odprawa roczna w śląskim garnizonie
 • odprawa roczna w śląskim garnizonie
 • odprawa roczna w śląskim garnizonie
 • odprawa roczna w śląskim garnizonie
 • odprawa roczna w śląskim garnizonie
 • odprawa roczna w śląskim garnizonie
 • odprawa roczna w śląskim garnizonie
 • odprawa roczna w śląskim garnizonie
 • odprawa roczna w śląskim garnizonie
Powrót na górę strony