Wiadomości

Dzielnicowa z powołania, której pasją jest harcerstwo

Data publikacji 29.03.2017

Podwójny mundur – policjanta i harcmistrza nosi st.asp. Joanna Buzderewicz – dzielnicowa z Komisariatu Policji III w Bielsku-Białej. Na co dzień policjantka z powołania, która opiekuje się mieszkańcami Dolnego Przedmieścia w Bielsku-Białej, a w czasie wolnym od służby, od najmłodszych lat pasjonuje się harcerstwem. Oto przykład dzielnicowej z pasją.

St.asp. Joanna Buzderewicz służbę w Policji pełni od 1997 r. Początkowo pracowała w pionie dochodzeniowo – śledczym. Od 12 lat jest dzielnicową, która opiekuje się mieszkańcami Dolnego Przedmieścia w Bielsku-Białej. Na co dzień dba o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w swoim rewirze. Każdy może zwrócić się do niej o pomoc i poradę prawną, przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa. Pomaga też ofiarom przestępstw i wciela w życie program zapobiegania przemocy w rodzinie. Problemy, które nurtują mieszkańców nie pozostają bez reakcji, bowiem dzielnicowa zawsze stara się pomóc w ich rozwiązaniu. W trakcie obchodu informuje mieszkańców o idei programu „Dzielnicowy bliżej nas”, możliwości przekazania informacji poprzez „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”, a także o funkcjonowaniu aplikacji „Moja Komenda”.

Po służbie zamienia policyjny mundur i realizuje swoją długoletnią pasję – harcerstwo. Jeszcze w szkole podstawowej wstąpiła do 54 drużyny harcerskiej „Jawor”, której drużynowym był phm. Mariusz Kuliński – aktualnie Naczelnik Wydziału Prewencji bielskiej komendy.

Jej działalność w harcerstwie jest imponująca. Po skończeniu szkoły podstawowej założyła 32 drużynę harcerską „Dżungla”, działającą w Szkole Podstawowej nr 32 w bielskiej Wapienicy, a następnie przejęła 1 drużynę harcerską „Orle Gniazdo” w Jaworzu, którą prowadziła do 20 maja 1997 r. - do czasu wstąpienia do Policji. W tym czasie pracowała również w komisji rewizyjnej hufca oraz komisji stopni instruktorskich. Działała aktywnie w referacie starszo harcerskim Chorągwi Bielskiej, gdzie szkoliła młodą kadrę drużyn w ramach pracy Kręgu Widnokręgi.

W roku 2006 wróciła do pracy na pierwszej linii, zakładając 10 zuchową „Wesołą Gromadkę Kubusia Puchatka” w Jaworzu, a następnie pomagała w założeniu 11 Drużyny Harcerskiej „Impessa”. W tym czasie pracowała również jako szef Namiestnictwa Zuchowego Hufca Beskidzkiego. To z jej inicjatywy zorganizowano w jaworzańskim amfiteatrze 5 edycję Festiwalu Piosenki Zuchowej.

W roku 2013 została nominowana przez władze Chorągwi Śląskiej ZHP do nagrody w kategorii Namiestnik Kumpel. W marcu 2013 r. na III Gali Mistrzów Harcerstwa otrzymała to wyróżnienie. Odznaczona została także Złotą odznaką za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej ZHP przez ówczesnego komendanta hm. Andrzeja Lichotę oraz srebrnym i złotym krzyżem za Zasługi w ZHP przez hm. Małgorzatę Sinicę.

Od dwóch lat jest członkiem Sądu Chorągwi Śląskiej, zaś w Hufcu Beskidzkim pełni funkcję zastępcy komendanta ds. programowych. Zajmuje się koordynacją przedsięwzięć programowych hufca i koordynuje prace zespołu. Nadal też opiekuje się 11 Drużyną Harcerską „Impessa”.

Hm. Joanna Buzderewicz wychowała kilka pokoleń młodzieży. Co roku wyjeżdża na Harcerską Akcję Letnią jako wychowawca. Jeszcze tego lata weźmie udział w Zlocie Grunwaldzkim, w którym uczestniczyć będzie blisko 1500 harcerzy. Od kilku lat jestem instruktorem Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich - ruchu programowego działającego przy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej. W tym roku została odznaczona honorową Odznaką Instruktorską Wspólnoty.

Jak sama podkreśla: „Podczas służby często spotykam się z zuchami z naszego hufca, gdzie jestem zapraszana na zbiórki przy okazji zdobywania sprawności policjanta lub detektywa. Na spotkaniach tych uczę najmłodszych, jak być bezpiecznym w różnych sytuacjach – w domu, w szkole, czy też podczas przechodzenia przez jezdnię”. Ostatnio uczestniczyła w spotkaniu z seniorami hufca w ramach Dnia Myśli Braterskiej, gdzie przekazywała informacje dotyczące bezpieczeństwa osób starszych. Omówiła także funkcjonującą Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz program „Śląskie dla Seniora”.


 

Powrót na górę strony