Wiadomości

Dzielnicowi blisko ludzi

Data publikacji 23.01.2017

Dzielnicowi bardzo często określani są jako „policjanci pierwszego kontaktu”, co związane jest z charakterem pełnionej służby. Budowanie i utrzymanie dobrego kontaktu ze społeczeństwem, to jedno z ich głównych zadań.

W zainteresowaniu dzielnicowego powinno być wszystko, co dzieje się na terenie przydzielonego mu rejonu. Zbieranie informacji, ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń, rozmowy z mieszkańcami i monitorowanie zjawisk mających wpływ na ich bezpieczeństwo, to główne zadania dzielnicowego, określanego mianem policjanta „pierwszego kontaktu”.

Każdy dzielnicowy, większą część służby pełni w terenie. Pozostając w stałym kontakcie z lokalną społecznością, zna problemy mieszkańców i stara pomóc w rozwiązywaniu zgłaszanych przez nich problemów. Przykładem takich działań jest montaż barierek zabezpieczających w rejonie szkoły w Herbach, wniosek o montaż sygnalizacji świetlnej w tym rejonie, wymiana lamp na ulicy Oświęcimskiej w Lublińcu czy podjęte przez dzielnicowego działania dotyczące poprawy oznakowania w rejonie szkoły w Olszynie.

Najczęstsze sprawy, którymi zajmują się dzielnicowi dotyczą konfliktów rodzinnych oraz sporów sąsiedzkich. Najtrudniejsze do rozwiązania to sytuacje związane z przemocą w rodzinie. Mogą to być akty jednorazowe, ale zazwyczaj mają one charakter umyślnych, powtarzających się działań, naruszających prawa lub dobra osobiste członków rodziny. Dzielnicowy jest zazwyczaj pierwszą osobą, z którą ofiary przemocy rozmawiają o swojej sytuacji. Jego zadaniem jest udzielenie wszelkich niezbędnych informacji, a częstokroć uruchomienie procedury „Niebieskiej Karty”, co pozwala opracować indywidualny plan pomocy rodzinie. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w jego przygotowaniu biorą także udział przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia.

Dzielnicowi prowadzimy również szeroką profilaktykę społeczną. Uczestniczą w spotkaniach z dziećmi, młodzieżą i seniorami oraz biorą udział w debatach społecznych. W ten sposób starają się podtrzymywać kontakt z mieszkańcami i próbują pomagać im w rozwiązywaniu problemów.

Oczekiwania społeczne są ogromne, a Policja nie zawsze ma kompetencje do rozstrzygnięcia sprawy. W takiej sytuacji, policjanci wskazują właściwe do rozwiązania problemu organy i instytucje.

Policjanci – dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, Komisariatu w Woźnikach i Posterunku Policji w Koszęcinie, czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do poprawy stanu bezpieczeństwa, do ujawniania osób naruszających porządek publiczny. Wspólne działanie i wymiana informacji musi wpłynąć na skuteczne zwalczanie i zapobieganie przestępstwom.

Informacje dotyczące dzielnicowych i poszczególnych rewirów dzielnicowych uzyskać można bezpośrednio na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu w zakładce „Twój Dzielnicowy”

 

Powrót na górę strony