Spotkanie wigilijne z rodzinami poległych policjantów - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Spotkanie wigilijne z rodzinami poległych policjantów

Data publikacji 19.12.2014

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to okres spotkań, składania życzeń oraz łamania się opłatkiem. Wczoraj przy wigilijnym stole Pierwszy Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Zbigniew Klimus złożył świąteczne życzenia rodzinom policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Osobom biorącym udział w dzisiejszym spotkaniu przekazane zostały świąteczne paczki.

Wczoraj w kasynie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się spotkanie opłatkowe z wdowami i sierotami po policjantach, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Przy wigilijnym stole oprócz rodzin, zasiedli również: Pierwszy Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Zbigniew Klimus oraz  Naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP w Katowicach mł.insp. Dariusz Taborowski. Podczas spotkania komendant Klimus wręczył uczestnikom spotkania świąteczne upominki. Oczywiście nie obyło się bez życzeń zdrowia i pomyślności oraz modlitwy przy wigilijnym stole, odmówionej przez księdza kapelana Policji Marka Brewko.

 

Każda śmierć to tragedia osobista i materialna, dla rodzin pozbawionych opieki. Dlatego też osierocone rodziny objęte zostały szczególną opieką przez Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Fundację założył w 1997 roku Komendant Główny Policji. Zasadniczym celem działalności jest pomoc materialna dla tych rodzin. Niejednokrotnie renta przysługująca tym osobom jest zbyt niska aby zapewnić utrzymanie sierotom.