Wiadomości

Dozór za znęcanie się nad partnerką

Data publikacji 08.04.2024

Od pół roku trwał koszmar mieszkanki Świętochłowic. Wyzywanie, szarpanie, poniżanie, kopanie, uderzanie w twarz. To tylko kilka z form przemocy, jakie stosował 40-letni oprawca wobec swojej partnerki. O sytuacji zostali powiadomieni policjanci, którzy natychmiast zatrzymali mężczyznę. Usłyszał on zarzuty i decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem. Wydany został również zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.

Policjanci zatrzymali 40-latka, który od wielu miesięcy, za zamkniętymi drzwiami mieszkania, fundował swojej partnerce prawdziwy koszmar. Kopanie, szarpanie, wyzywanie, poniżanie czy uderzanie w twarz - to tylko kilka z form przemocy, jakie mężczyzna stosował wobec 33-latki. W dniu interwencji, wstał rano i obudził pokrzywdzoną wyszarpując ją z łóżka, następnie ją uderzył. Policjanci, po przybyciu na miejsce natychmiast zatrzymali domowego oprawcę. Mężczyzna odpowie za znęcanie się nad partnerką. Na wniosek policjantów, decyzją prokutatora oprawca został objęty policyjnym dozorem, musiał opuścić mieszkanie oraz otrzymał zakaz wszelkich form kontaktu i zbliżania się do partnerki. Grozi mu do kara do 5 lat więzienia.

Przypominamy!

Przemoc w rodzinie – możliwość uzyskania pomocy Policji

Policja – obok przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia – jest zobowiązana do podejmowania działań w przypadku podejrzenia wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie. Działania te podejmowane są w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.
Celem przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest zatrzymanie przemocy na etapie, który nie wypełnia jeszcze znamion przestępstwa. Policja, realizując swe ustawowe obowiązki, reaguje na każdy sygnał dotyczący możliwości wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie. Podejmuje szereg inicjatyw, które mają na celu utrzymanie na wysokim poziomie zadań realizowanych w tym obszarze. W tym celu między innymi udostępnia kanały komunikacji dla obywateli, które wspierają działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Numer alarmowy 112

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia wynikającego ze stosowania przemocy w rodzinie, w pierwszej kolejności należy skorzystać z numeru alarmowego 112 obsługiwanego przez operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego, którzy otrzymane zgłoszenie niezwłocznie przekazują bezpośrednio dyżurnym jednostek organizacyjnych Policji właściwych miejscowo dla miejsca zdarzenia, pobytu osoby potrzebującej pomocy.

Uwaga! Dla uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty” nie jest potrzebna zgoda osoby dotkniętej przemocą, ale:

  • osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, zobowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub prokuratora,
  • osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Jeśli doznajesz przemocy w rodzinie, nie obawiaj się skorzystać z wymienionych wyżej form pomocy Policji. Skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji, dzielnicowym lub powiadom odpowiednie służby!
Nie pozostawaj obojętny!
Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, powiadom odpowiednie służby!

Powrót na górę strony