Wiadomości

Uroczyste pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie

Data publikacji 13.02.2024

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Tomasz Michułka pożegnał odchodzącego na emeryturę Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie mł. insp. Dariusza Klimczaka, który od blisko 33 lat związany był ze śląską Policją. Szefa mikołowskich mundurowych pożegnali policjanci, pracownicy cywilny oraz przedstawiciele służb i instytucji na co dzień współpracujących z Policją. Otrzymał on także Złotą Odznakę Honorową "Za Zasługi dla Województwa Śląskiego".

Wczoraj w auli mikołowskiej jednostki policjanci, pracownicy cywilny oraz przedstawiciele służb i instytucji na co dzień współpracujących z Policją uczestniczyli w uroczystości związanej z pożegnaniem Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie mł.insp. Dariusza Klimczaka. Szef mikołowskich mundurowych stanął na czele miejscowego garnizonu w sierpniu 2019 roku, nadzorując pracę pionu kryminalnego.

Wśród zaproszonych gości był Konsul Honorowy Republiki Austrii Mirosław Bienioszek, przedstawiciele władz samorządowych, między innymi, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik, Starosta Mikołowski Mirosław Duży, Burmistrz Miasta Mikołów Stanisław Piechula, Burmistrz Miasta Łaziska Górne Aleksander Wyra, Burmistrz Orzesza Mirosław Blaski, Wójt Gminy Ornontowice Marcin Kotyczka, Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł, Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk-Słomska oraz Przewodnicząca Rady Gminy Wyry Joanna Pasierbek-Konieczny. Na sali obecny był Prokurator Rejonowy w Mikołowie Tomasz Rygiel, Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Mikołowie st. bryg. Damian Krawczyk oraz komendanci miejscy, powiatowi oraz komisariatów z zaprzyjaźnionych garnizonów Policji: z Zabrza, Żor, Świętochłowic, Bierunia oraz z Czerwionki-Leszczyn, przedstawiciele duchowieństwa, miejscowych instytucji i zakładów pracy.

Uroczystość rozpoczęła się od meldunku złożonego Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach insp. Tomaszowi Michułce. Następnie Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik wręczył mł. insp. Dariuszowi Klimczakowi przyznaną Złotą Odznakę Honorową "Za Zasługi dla Województwa Śląskiego". Po odczytanym rozkazie personalnym o zwolnieniu ze służby mł.insp. Dariusz Klimczak złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach o zdaniu obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie, po czym insp. Tomasz Michułka wręczył mu szablę oficerską. Podczas uroczystości Pierwszy Policjant Województwa Śląskiego powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie podinsp. Andrzejowi Rudolfowi.

Podczas okolicznościowych przemówień jako pierwszy głos zabrał mł. insp. Dariusz Klimczak, który podziękował za współpracę i wspólną służbę. Podkreślił, że współpracował ze wspaniałymi ludźmi, zaangażowanymi i oddanymi, na których zawsze mógł liczyć. Wyraził wdzięczność za przychylność i wyjątkowe zrozumienie ze strony władz samorządowych oraz niespotykaną chęć działania, której doświadczył podczas realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć podejmowanych z lokalnymi instytucjami i zakładami pracy. Następnie głos zabrał Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie podinsp. Andrzej Rudolf. Przechodzącemu na emeryturę dziękował za wspólne działania, dobre relacje i dbałość o współpracowników. Obiecał też, że ta pozytywna wizja i atmosfera będzie nadal utrzymana i nie zmieni się wypracowany poziom bezpieczeństwa. Po jego przemówieniu wystąpił Starosta Mikołowski Mirosław Duży podkreślając ogromną rolę Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu. Na koniec szef śląskiego garnizonu Policji insp. dr Tomasz Michułka podziękował mł. insp. Dariuszowi Klimczakowi za blisko 33 lata służby dla województwa. Komendant nawiązał do treści odczytanej wcześniej laudacji zdającego obowiązki, wskazując na szczególną dbałość o relacje międzyludzkie i szacunek jaki mł. insp. Klimczak wykazywał każdego dnia wobec swoich podwładnych i jak to przełożyło się na realizację przez nich zadań Policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Insp. Tomasz Michułka podziękował obecnej na auli małżonce komendanta Klimczaka - Katarzynie Klimczak, która przez ponad 32 lata wykazywała się pomocą, poświęceniem i wspierała swojego męża, by ten mógł służyć najlepiej jak się da.

Uroczystość zakończyła się złożeniem Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach meldunku przez dowódcę asp. Piotra Dębickiego.

Młodszy inspektor Dariusz Klimczak urodził się w sierpniu 1972 roku w Zabrzu. Jest absolwentem następujących uczelni: Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uniwersytetu WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Służbę w Policji rozpoczął 2 września 1991 roku jako aplikant ówczesnego plutonu Komisariatu III w Zabrzu. Po blisko dwóch latach w pionie prewencji przeszedł do referatu dochodzeniowo-śledczego. Jako tak zwany kryminalny zdobywał doświadczenie i rozwijał umiejętności policyjnego rzemiosła jednego z ważniejszych pionów formacji od aż do czerwca 2006 roku, kiedy to po raz pierwszy objął stanowisko kierownicze  obejmując funkcję kierownika Referatu Kryminalnego zabrzańskiej „trójki”. W październiku 2009 roku Komendant Miejski Policji w Zabrzu powierzył mu  stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji III w Zabrzu, a trzy lata później stanowisko Komendanta tej jednostki. Z początkiem listopada 2013 roku powierzono mu obowiązki Komendanta Komisartiatu I w Zabrzu, zaś 1 grudnia 2014 roku objął dowództwo w Komisariacie Policji II w Zabrzu. W lutym 2016 roku został Zastępcą, a następnie Pierwszym Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu, z kolei 1 sierpnia 2019 roku stanął na czele garnizonu mikołowskiego jako Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie.

Pan młodszy inspektor był wielokrotnie odznaczany, otrzymał między innymi:
Srebrny Medal "Za Długoletnią Służbę", Brązową i Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant”, Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" oraz Krzyż Niepodległości za "Zasługi Patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów".

Z dniem 13 lutego 2024 roku młodszy inspektor Dariusz Klimczak przechodzi w stan spoczynku.

 • leżąca na granatowym suknie szabla oficerska
 • Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie młodszy inspektor Dariusz Klimczak
 • zbiórka policjantów i gości
 • aula komendy, pracownicy policji oraz goście
 • policjant i policjantka podczas uroczystości
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie obok niego Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • Naczelnik Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz jego Zastępca
 • mężczyzna trzyma granatową teczkę z orłem
 • odznaka i legitymacja
 • legitymacja "Za Zasługi dla Województwa Śląskiego"
 • radny sejmiku wręcza komendantowi odznaczenie
 • komendant wojewódzki przekazuje szablę oficerską komendantowi powiatowemu
 • uściśnięcie dłoni
 • szabla oficerska
 • kadrowa odczytuje rozkaz personalny
 • komendant przemawia
 • komendant wojewódzki policji w Katowicach oraz Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie
 • Starosta Mikołowski gratuluje komendantowi
 • goście podczas uroczystości
 • goście podczas uroczystości
 • goście podczas uroczystości
 • goście podczas uroczystości
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach gratuluje komendantowi
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach gratuluje małżonce Komendanta Powiatowego
 • żona komendanta
 • dwaj policjanci w mundurach galowych
 • album owinięty wstążką
 • żona komendanta z bukietem
 • kobieta gratuluje komendantowi
 • goście składają gratulacje komendantowi
 • goście składają gratulacje komendantowi
 • goście składają gratulacje komendantowi
 • tabliczka pożegnalna
 • goście składają gratulacje komendantowi
 • tablica pamiątkowa
 • policjant gratuluje komendantowi
 • bukiet kwiatów
Powrót na górę strony