Wiadomości

Częstochowska konferencja nt: ,,Nowe narkotyki, nowe zagrożenia – Jak nie wpaść w sieć uzależnień?”

Data publikacji 24.10.2023

Komenda Miejska Policji w Katowicach wraz z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną oraz przedstawicielami Urzędu Miasta w Częstochowie przygotowali wspólnie konferencję w auli komendy. Wydarzenie ,,Nowe narkotyki, nowe zagrożenia – jak nie wpaść w sieć uzależnień?” zgromadziło wielu przedstawicieli oświaty oraz osoby na co dzień zajmujące się profilaktyką kierowaną do dzieci i młodzieży. Konferencja była skierowana do grupy specjalistów, którzy podejmują działania w tym zakresie.

Gości powitał Komendant Miejski Policji w Częstochowie inspektor Dariusz Kiedrzyn. W swoim wystąpieniu podkreślił, jak poważnym problemem we współczesnym świecie są uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.

Odbiorcami seminarium byli m.in. przedstawiciele Miejskich Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policjanci z garnizonu częstochowskiego, realizujący zadania profilaktyków społecznych oraz przedstawiciele oświaty. W trakcie wydarzenia przedstawiono formy i sposoby działania profilaktycznego wobec młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki uzależnień. Konferencja pozwoliła również na wymianę doświadczeń oraz poglądów w tym zakresie.

Podczas spotkania wykład przeprowadzili: Dorota Knitert z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, która omówiła zagadnienie ”Rodzaje i klasyfikacja nowych uzależnień”. Następnie głos zabrała Dorota Jasiak- przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z Częstochowy, która wyjaśniła czym są ”Nowe narkotyki”. Kolejno swój wykład na temat #nie co, ale PO CO? Wygłosiła Grażyna Skirmuntt- przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego "Metis" z Katowic. Natomiast konsekwencje prawne i społeczne uzależnień omówił częstochowski profilaktyk aspirant Kamil Sowiński.

Konferencja spotkała się z pozytywnym odbiorem uczestników, którzy podkreślili wagę zagadnienia w kontekście współczesnych problemów wśród młodzieży.

Powrót na górę strony