Wiadomości

Nowy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

Data publikacji 03.02.2023

W siedzibie śląskiej Policji odbyła się uroczystość zdania i objęcia stanowiska Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Z dniem 4 lutego funkcję tę obejmie insp. Marek Nowakowski, zastępujący insp. Dominika Łączyka, który po prawie 2 latach na tym stanowisku oraz 31-latach służby odchodzi na emeryturę. W wydarzeniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Roman Rabsztyn, a także przedstawiciele władz województwa śląskiego, zaproszeni goście, przedstawiciele związków zawodowych oraz kadra kierownicza naszego garnizonu.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach nadinsp. Romanowi Rabsztynowi przez dowódcę uroczystości podinsp. Janusza Rygielskiego. W dalszej kolejności lektor przybliżył sylwetki insp. Dominika Łączyka, który odchodzi na emeryturę oraz insp. Marka Nowakowskiego, który od 4 lutego br. będzie pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach mł. insp. Sławomir Zynek odczytał rozkazy o odwołaniu insp. Dominika Łączyka ze stanowiska Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz o powierzeniu obowiązków na tym stanowisku insp. Markowi Nowakowskiemu.

Następnie głos zabrali: doradca Wojewody Śląskiego Grzegorz Mucha, Wicemarszałek Województwa Sląskiego Anna Jedynak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn.

Grzegorz Mucha w imieniu Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka podziękował  insp. Dominikowi Łączykowi za wzorową współpracę i życzył mu wszystkiego dobrego z okazji odejścia na zasłużoną emeryturę, a także pogratulował insp. Markowi Nowakowskiemu awansu i życzył powodzenia na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Wicemarszałek Anna Jedynak podziękowała insp. Dominikowi Łączykowi: "przede wszystkim chciałabym w imieniu swoim i Pana Marszałka Jakuba Chełstowskiego i całego zarządu podziękować za służbę, za wszystkie zasługi i współpracę z całym zespołem".

Zdający obowiązki insp. Dominik Łączyk podziękował wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym: „dziękuję za te wszystkie lata, jestem przeszczęśliwy i zaszczycony, że mogłem z Państwem służyć”.

Obejmujący stanowisko zastępcy szefa śląskich policjantów insp. Marek Nowakowski podziękował za pokładane w nim nadzieje: "Panie Generale, ja serdecznie dziękuję za ten niewątpliwy zaszczyt, za ten kredyt zaufania, deklaruję że ten kredyt zaufania spłacę z nawiązką. Szanowni Państwo, to jest potężne wyzwanie".

W ceremonii, oprócz kadry kierowniczej śląskiego garnizonu, udział wzięli również szefowie służb i instytucji współpracujących na co dzień z Policją, oraz przedstawiciel związków zawodowych.

Na koniec Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP asp. szt. Michał Szczęśniak wraz z Wiceprzewodniczącym asp. szt. Dariuszem Tabasem wręczyli insp. Dominikowi Łączykowi Medal 30-lecia powstania NSZZP

Inspektor Marek Nowakowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Służbę w Policji rozpoczął 14 marca 1991 roku w Batalionach Oddziałów Prewencji KWP w Katowicach. Od 1992 do 2007 roku zdobywał doświadczenie i rozwijał umiejętności policyjnego rzemiosła od podstaw w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach. Zajmował stanowiska Policjanta Kompanii Pogotowia Policyjnego i Patrolowania, Asystenta, Detektywa i Specjalisty Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, Specjalisty Referatu Operacyjno-rozpoznawczego, Zespołu do walki z przestępczością Komputerową, a także stanowisko Specjalisty, a następnie Eksperta Zespołu Inspekcji. W 2007 roku powołany na stanowisko Zastępcy; później Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach, które sprawował przez siedem kolejnych lat. Zaangażowanie, poświęcenie i wysoki standard podejmowanych działań spowodowały, że będącemu już ówcześnie w stopniu podinspektora w korpusie oficerów starszych Policji, po 23 latach służby, powierzono jednostkę Policji w Piekarach Śląskich. mianując go Komendantem Miejskim Policji. Od tej pory nieprzerwanie, wraz z podległą kadrą i funkcjonariuszami odpowiedzialny był w całości za bezpieczeństwo mieszkańców Piekar Śląskich, następnie ponad 170-cio tysięcznego Zabrza oraz od 2018 roku Gliwic i całego Powiatu Gliwickiego. Dziś, zgodnie z wnioskiem Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinspektora Romana Rabsztyna,  Komendant Główny Policji powierzył pełnienie obowiązków wśród ścisłej Kadry Kierowniczej Śląskiego Garnizonu Policji obok I zastępcy Komendanta insp. Mariusza Krzystyniaka oraz Zastępcy Komendanta insp. Artura Bednarka.

Pan inspektor jest odznaczony między innymi:
Prezydenckim medalem Za Długoletnią Służbę oraz medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości,
Brązową i srebrną odznaką Zasłużony Policjant, 
Brązowym medalem Za zasługi dla pożarnictwa, 
Medalami związkowymi  NSZZ Policjantów i Stowarzyszenia emerytów i rencistów Policji,
a także Złotą odznaka za zasługi dla Województwa Śląskiego.

 • zdjęcie przedstawia zbliżenie na księgę pożegnalną odchodzącego komendanta
 • zdjęcie przedstawia zbliżenie na naszywkę na mundurze policjanta z orkiestry policyjnej
 • zdjęcie przedstawia dowódcę uroczystości składającego meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu
 • zdjęcie przedstawia trębaczy z orkiestry policyjnej
 • zdjęcie przedstawia stojących w szeregu przedstawicieli władz województwa oraz Komendanta Wojewódzkiego i jego zastępców
 • Zdjęcie przedstawia stojących w szeregach przedstawicieli służb mundurowych w mundurach galowych
 • Zdjęcie przedstawia stojących w szeregach przedstawicieli służb mundurowych w mundurach galowych
 • zdjęcie przedstawia zbliżenie na naszywkę z flagą Polski na mundurze policjanta, w tle komendanci wojewódzcy policji
 • zdjęcie przedstawia policjantów w mundurach galowych, jeden z nich przemawia do mikrofonu
 • Zdjęcie przedstawia Komendanta Wojewódzkiego Policji wraz z zastępcami stojących w szeregu
 • zdjęcie przedstawia policjantów w mundurach galowych, jeden z nich przemawia do mikrofonu
 • Zdjęcie przedstawia Komendanta Wojewódzkiego Policji wraz z zastępcami stojących w szeregu
 • Zdjęcie przedstawia policjanta w mundurze galowym przemawiającego przed mikrofonem
 • zdjęcie przedstawia policjantów w mundurach galowych stojących w kilku szeregach
 • Zdjęcie przedstawia Komendanta Wojewódzkiego Policji wraz z zastępcami stojących w szeregu
 • Zdjęcie przedstawia zbliżenie na policjanta stojącego w poczcie sztandarowym
 • zdjęcie przedstawia Komendanta Wojewódzkiego wręczającego teczkę odchodzącemu zastępcy
 • Zdjęcie przedstawia komendanta wojewódzkiego gratulującego odchodzącemu na emeryturę zastępcy
 • zdjęcie przedstawia Komendanta Wojewódzkiego wręczającego teczkę nowemu zastępcy
 • Zdjęcie przedstawia Policjantów stojących w poczcie sztandarowym
 • Zdjęcie przedstawia Komendanta Wojewódzkiego Policji wraz z zastępcą
 • zdjęcie przedstawia zbliżenie na ramię policjanta, widoczny pagon oraz naszywka POLICJA
 • zdjęcie przedstawia Komendanta Wojewódzkiego wraz z zastępcą
 • zdjęcie przedstawia Dowódcę Uroczystości w mundurze galowym
 • Zdjęcie przedstawia przedstawiciela Wojewody Śląskiego przemawiającego do mikrofonu
 • Zdjęcie przedstawia przedstawiciela Wojewody Śląskiego przemawiającego do mikrofonu
 • Zdjęcie przedstawia przedstawiciela Wojewody Śląskiego wręczającego teczkę zastępcy komendanta wojewódzkiego
 • Zdjęcie przedstawia przedstawiciela Wojewody Śląskiego wręczającego teczkę zastępcy komendanta wojewódzkiego
 • Zdjęcie przedstawia przedstawiciela Wicemarszałek województwa przemawiającą do mikrofonu
 • Zdjęcie przedstawia przedstawiciela Wicemarszałek województwa trzymającą w rękach teczkę
 • Zdjęcie przedstawia przedstawiciela Wicemarszałek województwa przemawiającą do mikrofonu
 • Zdjęcie przedstawia Komendanta Wojewódzkiego przemawiającego do mikrofonu
 • Zdjęcie przedstawia Komendanta Wojewódzkiego przemawiającego do mikrofonu, w tle jego zastępcy
 • Zdjęcie przedstawia Komendanta Wojewódzkiego przemawiającego do mikrofonu w tle jego zastępcy
 • Zdjęcie przedstawia Komendanta Wojewódzkiego przemawiającego do mikrofonu w tle jego zastępcy
 • Zdjęcie przedstawia zastępcę Komendanta Wojewódzkiego
 • Zdjęcie przedstawia przedstawicieli władz województwa śląskiego
 • Zdjęcie przedstawia zbliżenie na aparat na ekranie którego widoczni przedstawiciele władz województwa śląskiego
 • Zdjęcie przedstawia zastępcę Komendanta Wojewódzkiego przemawiającego do mikrofonu
 • Zdjęcie przedstawia zastępcę Komendanta Wojewódzkiego przemawiającego do mikrofonu
 • Zdjęcie przedstawia przedstawicieli służb mundurowych stojących w szeregu
 • Zdjęcie przedstawia policjantów stojących w szeregu
 • Zdjęcie przedstawia przedstawicieli przemawiającego lektora
 • zdjęcie przedstawia zbliżenie na mównicę z Napisem Policja, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • Zdjęcie przedstawia policjanta przypinającego medal zastępcy komendanta wojewódzkiego
 • Zdjęcie przedstawia zastępcę komendanta wojewódzkiego
 • Zdjęcie przedstawia zbliżenie na sztandar, w tle widać policjanta oddającego honor
 • Zdjęcie przedstawia zbliżenie policjantów pocztu sztandarowego oddających honor
 • Zdjęcie przedstawia zastępcę komendanta wojewódzkiego dokonującego wpisu w księdze pamiątkowej
 • Zdjęcie przedstawia zastępcę komendanta wojewódzkiego dokonującego wpisu w księdze pamiątkowej
 • Zdjęcie przedstawia komendanta wojewódzkiego gratulującego odchodzącemu na emeryturę zastępcy
 • Zdjęcie przedstawia I zastępcę komendanta wojewódzkiego gratulującego odchodzącemu na emeryturę zastępcy
 • Zdjęcie przedstawia wicemarszałek województwa gratulującą odchodzącemu na emeryturę zastępcy
 • Zdjęcie przedstawia przedstawiciela urzędu miasta gratulującego nowopowołanemu zastępcy
 • Zdjęcie przedstawia przedstawicielkę Straży Granicznej gratulująca odchodzącemu na emeryturę zastępcy
 • Zdjęcie przedstawia rzecznik prasową gratulującą odchodzącemu na emeryturę zastępcy
 • Zdjęcie przedstawia przedstawicieli związków zawodowych pozujących do zdjęcia z nowym zastępcą komendanta wojewódzkiego
Powrót na górę strony