Wiadomości

Szkolenie dla lektorów i osób prowadzących uroczystości policyjne

Data publikacji 24.06.2022

Ponad 60 policjantów i pracowników cywilnych z garnizonu śląskiego wzięło udział w szkoleniu z zakresu wystąpień publicznych oraz prowadzenia uroczystości o charakterze ceremonialnym. W wydarzeniu wziął udział Naczelnik Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego w Katowicach podinsp. Marcin Budzich. Szkolenie przeprowadzili policjanci z Zespołu ds. ceremoniału policyjnego Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że ceremoniał policyjny oraz wystąpienia publiczne podczas uroczystości państwowych, religijnych i resortowych są czynnikami budującymi wizerunek naszej formacji. Wygląd zewnętrzny oraz zachowanie lektorów w istotny sposób wpływają na to, jak jest oceniana instytucja, chociażby w kontekście zbliżających się świąt Policji w garnizonie śląskim.

Dlatego też, aby poszerzyć wiedzę w tym zakresie i doskonalić nabyte już umiejętności, kierownictwo Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji KWP w Katowicach zorganizowało tematyczne szkolenie. Skierowane ono było nie tylko dla lektorów, ale również dla osób pełniących, bądź mogących pełnić w przyszłości funkcję dowódcy uroczystości, czy też przygotowujących wystąpienia publiczne. Na Auli im. Aspiranta Policji Województwa Śląskiego Jana Kali zasiedli policjanci i pracownicy cywilni reprezentujący komendy miejskie i powiatowe oraz oddział prewencji z Katowic i pododdziały prewencji z Bielska i Częstochowy.

Szkolenie rozpoczął Naczelnik Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego podinsp. Marcin Budzich, który przywitał gości oraz wprowadził obecnych na szkoleniu w zagadnienia dotyczące ceremoniału policyjnego.

Następnie prelegencji - policjanci z Zespołu ds. ceremoniału policyjnego Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego omówili, w jaki sposób przygotować oprawę uroczystości ze zwróceniem uwagi na poprawne umundurowanie oraz zachowanie funkcjonariuszy biorących udział w wydarzeniu pod względem musztry i ceremoniału. Policjanci przedstawili wiele istotnych praktycznych aspektów dotyczących ceremoniału policyjnego i wskazówek dla prowadzących, odnoszących się do poszczególnych etapów uroczystości.

Uczestnicy spotkania mieli również możliwość skonsultowania scenariuszy uroczystości z kapelmistrzem Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach asp. sztab. Waldemarem Skotarskim oraz podinsp. Januszem Rygielskim, który pełni funkcję dowódcy uroczystości.

  • Umundurowany policjant stoi przy mównicy, za nim wyświetlana jest prezentacja multimedialna.
  • Uczestnicy szkolenia siedzą na krzesłach w auli.
  • Uczestnicy szkolenia siedzą na krzesłach w auli.
Powrót na górę strony