Wiadomości

Obchody 100. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego i przyłączenia części Górnego Śląska do Polski

Data publikacji 09.06.2022

Dzisiaj na Placu Kwiatowym w Katowicach oraz na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyły się obchody z okazji 100. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego i przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. W uroczystości wziął udział Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster. Podczas obchodów uczestnicy uczcili również pamięć poległych policjantów.

Uroczystości zostały zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 rok, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Wojewodę Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Ślaskiego i Prezydenta Miasta Katowice.

W obchodach uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach doktor Andrzej Sznajder, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 rok Teresa Bracka, Wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba, Sekretarz Województwa Śląskiego Dariusz Ptaś, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Łukasz Kudlicki, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i wojewódzkich, kierownictwo Policji garnizonu śląskiego i innych garnizonów, komendant Szkoły Policji w Katowicach, przedstawiciele służb mundurowych i innych zaprzyjaźnionych służb, policyjnego związku zawodowego NSZZ Policjantów, szeregu instytucji, duchowieństwa, stowarzyszeń i fundacji, delegacje organizacji kombatanckich i patriotycznych, młodzież szkół średnich i wielu innych zaproszonych gości, a także mieszkańcy Katowic.

Obchody rozpoczęły się na Placu Kwiatowym otwarciem wystawy „Pamiętaj, że nosisz mundur”, podczas której odbyła się prezentacja nowo zaprojektowanego przez Pocztę Polską okolicznościowego znaczka pocztowego. Głos zabrał doktor Andrzej Sznajder Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, który w swoim przemówieniu nawiązał do historii powstania Policji Województwa Śląskiego i jej działalności. W dalszej części nastąpiła prezentacja wystawy, o której opowiedziała Aleksandra Korol-Chudy z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej oraz Członek Zarządu OSRP 1939 Grzegorz Grześkowiak. Zastępca dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki Poczty Polskiej Mariusz Dawid wręczył organizatorom obchodów okolicznościowe ramki z okolicznościowym znaczkiem pocztowym.

Następnie uczestnicy udali się do Archikatedry Chrystusa Króla, gdzie odbyła się msza w intencji Policji, którą odprawił Metropolita Katowicki ks. abp Wiktor Skworc. W nabożeństwie uczestniczyli policjanci Kompanii Honorowej z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Uroczystą oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Kolejnym punktem obchodów była uroczysta zbiórka w Auli im. Aspiranta Policji Województwa Ślaskiego Jana Kali w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji przez dowódcę uroczystości. Następnie wszystkich gości przywitała Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 rok Teresa Bracka. 

Następnie wręczono medale i odznaczenia.

Medale "Za zasługi dla obronności kraju" zostały nadane przez Ministra Obrony Narodowej. Złotymi medalami zostali odznaczeni Prezes OSRP 1939 r. Teresa Bracka i Członek Zarządu Stowarzyszenia Grzegorz Grześkowiak. Odznaczenia wręczył Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Łukasz Kudlicki.

Następnie Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Jacek Świerkocki oraz Sekretarz Województwa Śląskiego Dariusz Ptaś wręczyli zasłużonym policjantom Honorowe Odznaki za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Srebrna odznaką uhonorowano m.in. I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusza Krzystyniaka. Odznakami uhonorowano również komendy miejskie i powiatowe. Wśród wyróżnionych znalazły się jednostki policji z Będzina, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Mikołowa, Piekar Śląskich, Rybnika, Tarnowskich Gór, Zabrza oraz CBŚP Zarząd w Katowicach.

Ostatnimi odznaczeniami były Medale 30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, które Przewodniczący NSZZ Policji woj. śląskiego Michał Szczęśniak wręczył Pani Prezes OSRP 1939 r. Teresie Brackiej oraz Członkowi Zarządu Stowarzyszenia Grzegorzowi Grześkowiakowi.

Kolejną częścią obchodów było odczytanie adresów okolicznościowych: Prezesa Rady Ministrów Mariusza Morawieckiego, który odczytał Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, odczytany przez . asp. Patryka Poloka z Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, który odczytał Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Łukasz Kudlicki oraz Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, odczytany przez Sekretarza Województwa Śląskiego Dariusza Ptasia. Po odczytaniu adresów okolicznościowych głos zabrali zaproszeni goście.

PREZES RADY MINISTRÓW Katowice, 9 czerwca 2022 r. Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał w ten wtorek ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich, który obchodzony będzie 20 czerwca. Inicjatywa ta wychodzi naprzeciw postulatom wielu środowisk, aby znaczenie Powstań Śląskich głębiej zakorzenić w świadomości społecznej. Ten narodowo-wyzwończy zryw mieszkańców Śląska nie miał bowiem sobie podobnych w początkach XX wieku. Wybuchł nie z powodów socjalnych, co było wówczas dość powszechne, a wyraz wielkiej tęsknoty Ślązaków za polskością, który odbywał się pod hasłami „powrót do Macierzy". Należał też do tych polskich zrywów, które zakończyły się niekwestionowanym zwycięstwem i napełniły dumą serca wszystkich rodaków, cieszących się z przyłączenia do Polski, strategicznie ważnej części Górnego Śląska. Po zakończeniu działań bojowych wielu darzonych powszechną estymą Powstańców postanowiło kontynuować służbę w nowo powołanej do życia Policji Województwa Sląskiego której 100-fecie istnienia właśnie obchodzimy. Formacja ta została powołana do życia decyzją Józefa Wymera, pierwszego 'wojewody sląskiego odrodzonej Rzeczypospolitej, którego zasługi da sprawy Polskii na tych ziemiach trudne są do przecenienia. Z mocy prawa przez cały czas swego istnienia Policja Województwa Śląskiego pozostawała autonomiczna w stosunku do Policji Państwowej. Mimo to cieszyła się wielkim uznaniem nie tylko włodarzy regionu, ale również władz państwowych, które widziały w niej skuteczną siłę stabilizującą sytuację na nowo przyłączonych terenach oraz zaszczytny wzór do naśladowania. Ze względu na swoją fachowość, zdyscyplinowanie oraz dobre wyszkolenie śląscy policjanci cieszyli się świetną opinią w całym kraju. Ich profesjonalizm nie uchronił- ich niestety przed najgorszym we wrześniu 1939 roku. Wielu funkcjonariuszy za swoje przywiązanie do polskości zapłaciło wówczas najwyższą cenę. Zarówno hitlerowscy, jak i sowieccy najeźdźcy wiedzieli bowiem dobrze, że próby zwerbowania policjantów ze Śląska skazane był na porażkę.

Uznając ich więc za grupę nienadającą się do reedukacji politycznej, skazali ich na śmierć. Przypominają nam o tym miejsca kaźni, a zwłaszcza bezimienne groby w Miednoje, gdzie razem z rozstrzelanymi oficerami Wojska Polskiego w zbiorowych dołach grzebano również członków policji. Aż jedną piątą tej grupy ofiar NKWD stanowili Policjanci Województwa Śląskiego. Szanowni Państwo, w stulecie powołania do istnienia formacji, której chlubne dziedzictwo kontynuuje współczesna policja śląska, pochylam wraz z Wami głowę przed policjantami, którzy oddali życie na służbie i przelali krew dra rzeczypospolitej. Z wdzięcznością myślę o pozostawionym przez nich świadectwie wierności. Funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom pełniącym służbę na Śląsku skradam płynące z głębi serca podziękowania za dotychczasową pracę, zaangażowanie i poświęcenie Za wielokrotnie potwierdzone przez Was przykłady prawdziwego heroizmu i odwagi Szczególnie gratuluję osobom dziś wyróżnionym. Drodzy śląscy policjanci, dziękuję, że za Waszym jubileuszowym hasłem „Pomagamy i chronimy — niezmiennie od 100 lat" stoi realna i piękna historia. _A także świadectwo tysięcy funkcjonariuszek funkcjonariuszy, którzy na co dzień stoją na straży bezpieczeństwa mieszkańców regionu i ich mienia. Możecie być dumni z faktu, że Wasza praca cieszy się powszechnym szacunkiem i wdzięcznością tych, których chronicie. Wszystkich Państwa serdecznie pozbawiam i przekazuję wyrazy wielkiego osobistego uznania.  M. Morawiecki Mateusz Morawiecki

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński Katowice, 9 czerwca 2022 r. Pan nadinsp. Roman Rabsztyn Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach Szanowny Panie Komendancie, Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze, Szanowni Państwo, 100. rocznica utworzenia Policji Województwa Śląskiego i przyłączenia części Górnego Śląska do Polski to wydarzenia nierozerwalnie związane z odbudową struktur państwowych po 123 latach niewoli. W szeregi Śląskich policjantów wstąpiło wielu bohaterów Powstań Śląskich, plebiscytu oraz walk o granice II Rzeczypospolite. Dzisiaj oddajemy hold tym wielkim patriotom, dziękując za ich oddanie i poświęcenie. 17 czerwca 1922 roku Wojewoda Śląski wydal rozporządzenie, na mocy którego powstała Policja Województwa Śląskiego. Nowa formacja otrzymała niezwykle odpowiedzialne zadanie. Miała zadbać o porządek publiczny na obszarze zamieszkanym przez Polaków i Niemców. Historia pokazała, ze zadanie to udało się zrealizować, a funkcjonariusze Śląskiej policji okazali się prawdziwymi strażnikami polskości. Przez kilkanaście lat śląscy policjanci strzegli bezpieczeństwa obywateli i zwalczali przestępczość. W 1939 roku funkcjonariusze ze Śląska dumnie stanęli do walki w obronie Ojczyzny. Większość z nich nie przeżyła wojny. Wielu stało się ofiarami Zbrodni Katyńskiej, inni trafili do obozów koncentracyjnych. Ci, którzy przetrwali, byli szykanowani przez władze komunistyczne. Ich los doskonale obrazuje tragiczna historie Polski w tamtym okresie. 100 lat temu śląscy policjanci zbudowali formacje, która dzisiaj jest wzorem profesjonalizmu i zaangażowania. Walcząc z przestępczością i zabiegając o ochronę słabszych pokazali jak wiernie realizować przyjęte przez siebie zobowiązania. Swoja postawą dali świadectwo polskości Śląska. Pamiętajmy o tych wszystkich, którzy budowali struktury bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej. Część Ich pamięci! Z wyrazami szacunku Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Do zebranych na uroczystości zwrócił się Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster, który w swoim wystąpieniu nawiązał do historii powstania Policji Województwa Śląskiego i do męstwa, odwagi i honoru policjantów, którzy tworzyli formację. Zaznaczył, że wielu z nich oddało swoje życie w walce za Ojczyznę. Komendant podziękował również wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym za codzienną, ciężką i pełną poświęceń służbę i pracę. Pan Komendant wyraził również wdzięczność za kultywowanie pamięci o funkcjonariuszach II RP.

Głos zabrali także Wiceprezydent Miasta Katowice Mariusz Skiba oraz Prezes OSRP 1939 r. Teresa Bracka, która podziękowała gościom uroczystości za uczestnictwo w obchodach.

Następnie goście honorowi złożyli wpisy do „Księgi Pamięci” Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze przed Grobem Policjanta Polskiego. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć poległych policjantów.

 • Uroczystości na Placu Kwiatowym. Widoczna wystawa historyczna
 • Uroczystości na Placu Kwiatowym. Komendant Wojewódzki Policji podczas wypowiedzi dla dziennikarzy
 • Uroczystości na Placu Kwiatowym. Komendant Wojewódzki Policji podczas wypowiedzi dla dziennikarzy
 • Uroczystości na Placu Kwiatowym. Widoczni uczestnicy uroczystości, w tym umundurowani policjanci
 • Uroczystości na Placu Kwiatowym. Widoczni uczestnicy uroczystości, w tym umundurowani policjanci
 • Uroczystości na Placu Kwiatowym. Widoczni uczestnicy uroczystości, w tym umundurowani policjanci
 • Uroczystości na Placu Kwiatowym. Widoczni uczestnicy uroczystości, w tym umundurowani policjanci
 • Uroczystości na Placu Kwiatowym. Widoczni uczestnicy uroczystości, w tym umundurowani policjanci
 • Uroczystości na Placu Kwiatowym. Widoczni uczestnicy uroczystości, w tym umundurowani policjanci
 • Uroczystości na Placu Kwiatowym. Uczestnik uroczystości przy mikrofonie
 • Uroczystości na Placu Kwiatowym. Uczestnik uroczystości przy mikrofonie
 • Uroczystości na Placu Kwiatowym. Widoczny projekt znaczka pocztowego
 • Uroczystości na Placu Kwiatowym. Uczestnik uroczystości przy mikrofonie
 • Uroczystości na Placu Kwiatowym. Widoczna wystawa historyczna
 • Uroczystości na Placu Kwiatowym. Wręczenie ramek z projektem znaczka pocztowego organizatorom uroczystości
 • Uroczystości na Placu Kwiatowym. Wręczenie ramek z projektem znaczka pocztowego organizatorom uroczystości
 • Uroczystości na Placu Kwiatowym. Widoczni uczesnticy uroczystości, w tym Komendant Wojewódzki Policji
 • Uroczystości. Uczestnicy uroczystości w archikatedrze
 • Uroczystości na Placu Kwiatowym. Uczestnicy uroczystości w archikatedrze
 • Uroczystości w archikatedrze. Duchowieństwo podczas mszy
 • Uroczystości na Placu Kwiatowym. Uczestnicy uroczystości i poczet sztandarowy w archikatedrze
 • Uroczystości na Placu Kwiatowym. Uczestnicy uroczystości i poczet sztandarowy w archikatedrze
 • Uroczystości na Placu Kwiatowym. Uczestnicy uroczystości w archikatedrze
 • Fragment sztandaru z napisem KWP Katowice
 • Zdjęcie policjantów z napisem 100. rocznica utworzenia Policji Województwa Śląskiego i przyłączenia części Górnego Śląska do Polski
 • meldunek o rozpoczęciu uroczystości na auli
 • Wejście pocztu sztandarowego na aulę
 • Uczestnicy uroczystości na auli, w tym umunudrowani policjanci
 • Policjanci na auli, w tym Zastępca Komendanta Głównego i Komendnat Wojewódzki Policji
 • Uczestnicy uroczystości na auli, w tym umunudrowani policjanci
 • Uczestnicy uroczystości na auli, w tym umunudrowani policjanci
 • kobieta przy mikrofonie
 • Uczestnicy uroczystości na auli, w tym umunudrowani policjanci
 • Uczestnicy uroczystości na auli, w tym umunudrowani policjanci
 • Opaska z napisem Ak
 • Uczestnicy uroczystości na auli, w tym umunudrowani policjanci
 • Uczestnicy uroczystości na auli, w tym umunudrowani policjanci
 • Odznaczenia i medale wręczane podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Odznaczenia i medale wręczane podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Odznaczenia i medale wręczane podczas uroczystości na auli
 • Wręczanie odznaczen i medali podczas uroczystości na auli
 • Lektor i trębacz
 • Lektor i trębacz
 • Gość honorowy przy mikrofonie
 • Uczestnicy uroczystości na auli, w tym umunudrowani policjanci
 • Gość honorowy przy mikrofonie
 • Gość honorowy przy mikrofonie
 • Gość honorowy przy mikrofonie
 • Gość honorowy przy mikrofonie
 • Uczestnicy uroczystości na auli, w tym umunudrowani policjanci
 • Gość honorowy przy mikrofonie
 • Uczestnicy uroczystości na auli, w tym umunudrowani policjanci
 • Gość honorowy przy mikrofonie
 • Uczestnicy uroczystości na auli, w tym umunudrowani policjanci
 • Uczestnicy uroczystości na auli, w tym umunudrowani policjanci
 • Uczestnicy uroczystości na auli, w tym umunudrowani policjanci
 • Wyjście pocztu sztandarowego z auli
 • Wpis do księgi honorowej
 • Kwiaty i ogień przed Grobem Policjanta Polskiego
 • Złożenie kwiatów przez delegacje przed Grobem Policjanta Polskiego
 • Złożenie kwiatów przez delegacje przed Grobem Policjanta Polskiego
 • Złożenie kwiatów przez delegacje przed Grobem Policjanta Polskiego
 • Złożenie kwiatów przez delegacje przed Grobem Policjanta Polskiego
 • Złożenie kwiatów przez delegacje przed Grobem Policjanta Polskiego
 • Złożenie kwiatów przez delegacje przed Grobem Policjanta Polskiego
 • Złożenie kwiatów przez delegacje przed Grobem Policjanta Polskiego
 • Złożenie kwiatów przez delegacje przed Grobem Policjanta Polskiego
Powrót na górę strony