Wiadomości

Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu już działa!

Data publikacji 21.01.2022

Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk wręczył dzisiaj insp. Tomaszowi Kłosowiczowi symboliczny klucz do nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Nowoczesny obiekt, mieszczący się przy ulicy Janowskiego 16, powstał na działce podarowanej Policji przez władze Sosnowca. Wartość inwestycji wyniosła ponad 50 milionów złotych.

Siedzibę sosnowieckich policjantów odwiedzili dzisiaj m.in. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski, w imieniu Wojewody Śląskiego gen. bryg. SOP w st. spocz. Tomasz Miłkowski, w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Jadwiga Baczyńska oraz przedstawiciele duchowieństwa – ksiądz biskup dr Grzegorz Kaszak i Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu ks. dr Mariusz Karaś.

Wszystkich przybyłych przywitał Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp. Tomasz Kłosowicz. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski w swoim przemówieniu wyraził przekonanie, że dzięki nowej siedzibie Policji oraz usytuowanemu tuż obok budynkowi Prokuratury, społeczeństwo będzie miało łatwiejszy dostęp do sprawiedliwości.

Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk podziękował Prokuratorowi Krajowemu Bogdanowi Święczkowskiemu i księdzu biskupowi dr. Grzegorzowi Kaszakowi za wielkie wsparcie przy powstawaniu sosnowieckiej komendy. Przyznał także, że wyniki w pracy, jakie osiągają sosnowieccy policjanci, zostały właśnie docenione. Sfinalizowanie tak ogromnej inwestycji było możliwe dzięki wsparciu funduszu programu modernizacji Policji.

Nowy budynek został następnie poświęcony przez księdza biskupa dra Grzegorza Kaszaka, a symbolicznego przekazania klucza do nowej siedziby sosnowieckich policjantów Komendantowi Miejskiemu Policji w Sosnowcu insp. Tomaszowi Kłosowiczowi dokonał Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk wraz z towarzyszącym mu Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach nadinsp. Romanem Rabsztynem i Zastępcą Prezydenta Sosnowca Jeremiaszem Świerzawskim. Podkreślić należy, że władze Sosnowca w całym procesie inwestycji służyły znacznym wsparciem, nie tylko finansowym.

W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości: Prokurator Okręgowy w Sosnowcu Magdalena Ziobro, Prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu SSR - Małgorzata Hencel-Święczkowska i Prokurator Regionalny w Katowicach Tomasz Janeczek. Służby mundurowe reprezentowali: Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu mł. bryg. Marcin Pilarski i Komendant Placówki Straży Granicznej w Sosnowcu ppłk. SG Ewa Szlendak-Kelczauskas. Na uroczystość przybyli również posłowie i senatorowie.

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu zaczęła nabierać realnych kształtów w 2014 roku, kiedy to Urząd Miasta Sosnowca przekazał Policji w formie darowizny działkę o powierzchni 16181 m² pod budowę tej inwestycji. Poprzednia siedziba Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu znajdowała się w przedwojennym budynku. Wiele lat temu został on zaadaptowany na potrzeby Policji, poprzez dobudowanie dodatkowej części, w której znalazły się pomieszczenia konieczne z punktu widzenia organizacji pracy komendy. W listopadzie 2015 roku wyłoniono w trybie przetargu firmę wykonawcy projektu i dokumentacji. 7 kwietnia 2016 roku został zatwierdzony Program Inwestycji budowy nowej siedziby komendy. W maju 2017 roku Prezydent Sosnowca wydał pozwolenie na budowę, a w kwietniu 2018 podpisano umowę na budowę z wykonawcą inwestycji. 28 maja 2018 roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego na placu budowy. Budowa trwała aż do 8 grudnia 2021 roku, kiedy to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu wydał pozwolenie na użytkowanie powstałej inwestycji.

23 grudnia 2021 roku został sporządzony protokół przekazania obiektu do eksploatacji, a od dnia 15 stycznia 2022 roku sosnowieccy policjanci zaczęli pełnić służbę w nowej siedzibie.

Wartość kosztorysowa inwestycji wyniosła ponad 50,7 miliona złotych.

Zadanie to częściowo finansowane było z budżetu Policji.

Z budżetu miasta Sosnowca przeznaczono na ten cel w latach 2015-2018 kwotę 2 milionów złotych.

Projekt przewiduje jeszcze budowę na terenie posesji budynków kynologicznego i gospodarczego, które powstaną w późniejszym terminie.

WICEWOJEWODA ŚLĄSKI Jan Chrząszcz Katowice 4tycznia 2022 r. BWV.0231.4.2022 Pan nadinsp. Roman Rabsztyn Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z satysfakcją przyjąłem informację o otwarciu nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Z tej okazji składam serdeczne gratulacje i kieruję słowa uznania do wszystkich tych, którzy włączyli się w pracę nad tym projektem oraz przyczynili się do jego pomyślnej realizacji. Dzięki nowej siedzibie zarówno funkcjonariusze, jak również pracownicy cywilni Komendy będą mogli korzystać z nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni. To obiekt, który będzie służyć nie tylko policjantom, ale przede wszystkim lokalnej społeczności. Mam nadzieję, że pod nowym adresem — przy ulicy Janowskiego 16 w Sosnowcu — znakomite warunki pracy przekładać się też będą na znakomite wyniki pracy. Korzystając z okazji, dziękuję Panu Generałowi oraz funkcjonariuszom i pracownikom administracyjnym Komendy za służbę na rzecz naszego bezpieczeństwa. Życzę kolejnych sukcesów, wielu sił i wytrwałości w tak odpowiedzialnej pracy, a także pomyślności w życiu osobistym. Niech dotychczasowe efektywne inicjatywy będą źródłem spełnienia oraz zapału do dalszego, skutecznego działania dla dobra mieszkańców województwa śląskiego. Z wyrazami szacunku Jan Chrząszcz

Katowice, 21 stycznia 2022 r. Pan nadinsp. Roman Rabsztyn Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach  MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKI EGO Jakub Chełstowski Szanowny Panie Komendancie, funkcjonariusze Policji, dobre funkcjonowanie każdej organizacji opiera się nie tylko na wykwalifikowanym zespole pracowników, ale i miejscu pracy, które spełnia odpowiednie standardy. Dzisiaj następuje uroczyste otwarcie nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Wybudowany w ciągu czterech lat nowoczesny budynek będzie miejscem, w którym funkcjonariusze Miejskiej Policji w Sosnowcu pełnić będą swoją służbę dla społeczeństwa. W tym oryginalnym, czterokondygnacyjnym gmachu nie zabraknie przestrzeni dla ich samorozwoju, a przestronne pomieszczenia będą przyjazne dla petentów. To kolejna udana inwestycja w województwie śląskim. Gratuluję miastu Sosnowcowi, w którym została zrealizowana. Jej otwarcie to czas satysfakcji dla nas wszystkich. Jestem przekonany, że realizacja codziennych obowiązków przez sosnowieckich policjantów będzie durną dla całej śląskiej policji. Życzę funkcjonariuszom i wszystkim pracownikom Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu wielu sukcesów w pracy zawodowej, a mieszkańcom miasta zadowolenia z ochrony ich bezpieczeństwa.  Z wyrazami szacunku /podpis/

Ewa Malik Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Komendancie, Sosnowiec, 21.01.2022 r. Szanowny Pan insp. Tomasz Kłosowicz Komendant Miejski Policji w Sosnowcu ul. A. Janowskiego 16 42 — 446 Sosnowiec serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość otwarcia nowej siedziby Komendy Miejskiej w Sosnowcu. Korzystając z okazji składam Panu Komendantowi, wszystkim Funkcjonariuszom oraz Pracownikom służby cywilnej najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania za dotychczasową ofiarność, sumienność oraz profesjonalizm. Życzę samych sukcesów, poczucia stabilizacji zawodowej, bezpiecznej służby oraz społecznego szacunku. Z poważaniem Ewa Malik Poseł na Sejm RP Biuro Poselskie: ul. Kościelna 16, 41-200 Sosnowiec tel. 32 785 17 03

 • Działka przed rozpoczęciem budowy
 • Rozpoczęcie budowy
 • Pierwsze prace na budowie
 • Trwają prace na budowie
 • Prace przy fundamentach
 • Budowa zimą
 • Widoczne kolejne etapy prac
 • Stojący już budynek komendy
 • Komenda w lotu ptaka
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny budynek nowej komendy od zewnątrz
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny budynek nowej komendy od zewnątrz
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny budynek nowej komendy od zewnątrz
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umunudrowni policjanci uczestniczący w uroczystym otwarciu komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umunudrowni policjanci uczestniczący w uroczystym otwarciu komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umunudrowni policjanci uczestniczący w uroczystym otwarciu komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umunudrowni policjanci i inni uczestnicy uczestniczący w uroczystym otwarciu komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umunudrowni policjanci uczestniczący w uroczystym otwarciu komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umunudrowni policjanci uczestniczący w uroczystym otwarciu komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umunudrowni policjanci uczestniczący w uroczystym otwarciu komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umunudrowni policjanci uczestniczący w uroczystym otwarciu komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umunudrowni policjanci uczestniczący w uroczystym otwarciu komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umunudrowni policjanci uczestniczący w uroczystym otwarciu komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umunudrowni policjanci uczestniczący w uroczystym otwarciu komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umunudrowni policjanci oraz inne osoby uczestniczące w uroczystym otwarciu komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umunudrowni policjanci oraz inne osoby uczestniczące w uroczystym otwarciu komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umunudrowni policjanci uczestniczący w uroczystym otwarciu komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umunudrowni policjanci oraz inne osoby uczestniczące w uroczystym otwarciu komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umunudrowni policjanci uczestniczący w uroczystym otwarciu komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umunudrowni policjanci oraz inne osoby uczestniczące w uroczystym otwarciu komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umunudrowni policjanci oraz inne osoby uczestniczące w uroczystym otwarciu komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umunudrowni policjanci uczestniczący w uroczystym otwarciu komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umunudrowni policjanci oraz inne osoby uczestniczące w uroczystym otwarciu komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umunudrowni policjanci oraz inne osoby uczestniczące w uroczystym otwarciu komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umunudrowni policjanci uczestniczący w uroczystym otwarciu komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczna szafa na klucze w budynku komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni goście uroczystego otwarcia oraz policjanci podczas oprowadzania po budynku komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni goście uroczystego otwarcia oraz policjanci podczas oprowadzania po budynku komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczne fragmenty dyżurki dyżurnego komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczne fragmenty dyżurki dyżurnego komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczne fragmenty dyżurki dyżurnego komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni goście uroczystego otwarcia oraz policjanci podczas oprowadzania po budynku komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczne pomieszczenie archiwum
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni goście uroczystego otwarcia oraz policjanci podczas oprowadzania po budynku komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni goście uroczystego otwarcia oraz policjanci podczas oprowadzania po budynku komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni goście uroczystego otwarcia oraz policjanci podczas oprowadzania po budynku komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni goście uroczystego otwarcia oraz policjanci podczas oprowadzania po budynku komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni goście uroczystego otwarcia oraz policjanci podczas oprowadzania po budynku komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni goście uroczystego otwarcia oraz policjanci podczas oprowadzania po budynku komendy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny umundurowany policjant wypowiadający sie do kamer i mikrofonów
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny umundurowany policjant wypowiadający sie do kamer i mikrofonów
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny umundurowany policjant wypowiadający sie do kamer i mikrofonów
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny budynek nowej komendy od zewnątrz

Film KMP_Sosnowiec.mp4

Pobierz plik KMP_Sosnowiec.mp4 (format mp4 - rozmiar 44.09 MB)

Pobierz plik (format mp3 - rozmiar 429.43 KB)

Powrót na górę strony