Wiadomości

Nowy rok – nowy nabór do służby w Policji

Data publikacji 04.01.2022

W 2021 roku Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wszczął 2032 postępowania kwalifikacyjne dla kandydatów do służby w Policji. W ciągu minionego roku szeregi śląskiego garnizonu zasiliło 875 osób (w tym 138 kobiet). W całym kraju do służby przyjęto w sumie 6655 policjantek i policjantów. Nabór do służby trwa nieprzerwanie, a my zachęcamy do przystąpienia do rekrutacji – służba w Policji, choć wymagająca, jest jednocześnie bardzo ciekawa i daje ogromną satysfakcję.

Na początek - najważniejsze:

Pamiętaj, że służba w Policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą Twojego zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji.

W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ spotkasz się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu. Jednak satysfakcja z realizowanych zadań z pewnością wszystko to zrekompensuje.

Służba w Policji od lat cieszy się dużym zainteresowaniem i przyciąga wielu kandydatów. W 2021 roku w województwie śląskim przyjęto do służby 875 policjantek i policjantów. Stanowi to największą liczbę nowych przyjęć w ciągu minionych 10 lat. Również w skali całego kraju ubiegły rok był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę nowoprzyjętych policjantek i policjantów. Aż 6655 osób wstąpiło w policyjne szeregi – najwięcej od 10 lat.

Jeśli zostaniesz przyjęty do służby w Policji oferujemy Ci:

• stabilną i długoletnią pracę – minimum 25 lat służby;
• możliwość awansu w stopniu lub stanowisku;
• możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych;
• możliwość rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;
• możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia;
• uzyskanie uprawnień emerytalnych po odbyciu już 25 lat służby;
• korzystne warunki finansowe, w tym uposażenie w trakcie szkolenia zawodowego podstawowego w kwocie 3250 brutto (2957,50 netto dla osoby do wieku 26 lat, a 2743,50 netto powyżej 26 lat) plus wysługa od 2% po udokumentowaniu minimum 2 lat stażu pracy, a po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego uposażenie w kwocie 4310 brutto (3922,10 netto dla osoby do wieku 26 lat, a 3638,10 netto powyżej 26 lat) plus dodatek służbowy około 100 oraz wysługa jw. (wszystkie kwoty są szacunkowe);
• korzystne warunki socjalne, w tym:
• nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję;
• nagrody jubileuszowe;
• coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. mundurówkę;
• coroczne dofinansowanie wypoczynku policjanta, uzależnione od liczby członków rodziny;
• zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby dla pełniących służbę w innej miejscowości, niż miejsce zamieszkania;
• coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych;
• urlopy dodatkowe;
• zasiłek na zagospodarowanie, przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej, w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania.

Najbliższy termin przyjęć już 7 marca. W 2022 roku Komendant Główny Policji określił następujące terminy przyjęć:

• 7 marca;
• 14 czerwca;
• 2 sierpnia;
• 19 września;
• 29 grudnia.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Policji Śląskiej w dziale REKRUTACJA.

POLICJĘ TWORZĄ LUDZIE — TWÓRZMY JĄ RAZEM.

 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny umudurowany policjant celujący pistoletem
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umudurowani policjanci na łodzi policyjnej
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umudurowani policjanci na stoku narciarskim
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umudurowani policyjni jeźdźcy na koniach
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umudurowani policjanci na rowerach
 • Napis o treści Policję tworzą ludzie twórzmy ją razem
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umudurowani policjanci na placu podczas ślubowania
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umudurowani policjanci na placu podczas ślubowania
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umudurowani policjanci na placu podczas ślubowania
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umudurowani policjanci na placu podczas ślubowania
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umudurowani policjanci na placu podczas ślubowania
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umudurowani policjanci na placu podczas ślubowania
Powrót na górę strony