Wiadomości

Rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczny w sieci” z udziałem policjantów

Data publikacji 21.05.2021

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla młodzieży pn. „Bezpieczny w sieci”. Jego tematem była problematyka handlu ludźmi. Wśród członków komisji konkursowej znaleźli się także śląscy policjanci. Z ramienia Policji nagrody laureatom wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn.

18 października w całej Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Tego dnia organizacje rządowe i pozarządowe w sposób szczególny uświadamiają społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się przed nim ustrzec. Ubiegłoroczne obchody tego dnia były również inspiracją dla organizatora – Śląskiego Urzędu Wojewódzkiej w Katowicach do ogłoszenia wyjątkowego konkursu plastycznego pod nazwą "Bezpieczny w sieci". Był on kierowanego do uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego i miał na celu poszerzenie wiedzy o zjawisku handlu ludźmi, poprawę bezpieczęństwa w sieci oraz przeciwdziałanie zagrożeniom.

Dzisiaj w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się spotkanie związane rozstrzygnięciem konkursu. W komisji oceniającej prace, znaleźli się między innymi mundurowi z Policji oraz Straży Granicznej, którzy podkreślali, że tematyka handlu ludźmi jest istotnym problemem dla ofiar oraz wyzwaniem dla służb zwalczających to zjawisko. 

Podczas wydarzenia, gości powitał II Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, który później wraz z Dyrektorem Gabinetu Szefa Bura Bezpieczeństwa Narodowego Panem Mirosławem Wiklikiem, Śląskim Kuratorem Oświaty Panią Urszulą Bauer, Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach insp. Romanem Rabsztynem oraz  Zastępcą Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu płk Markiem Kochem wręczyli laureatom nagrody i złożyli gratulacje. Każdy z reprezentntów instytucji i służb zabrał również głos i skierował do utalentowanej młodzieży wiele ciepłych słów, jednocześnie podkreślając, że handel ludźmi to niebezpieczne zjawisko, z którym należy walczyć oraz je nagłaśniać, w szczególności wśród młodzieży, a jednym z najlepszych do tego narzędzi jest profilaktyka rówieśnicza.

Wszyscy uczestnicy wydarzenia jednogłośnie określili, że poziom prac był bardzo wysoki, a pomysłowość młodzieży w obrazowym przekazaniu tak istotnej tematyki zasługuje na słowa uznania. Poniżej przedstawiamy wybrane prace konkursowe, które obok wspaniałego wykonania prezentują treści ostrzegające o niebezpieczeństwie handlu ludźmi.

 • Fragment tablicy z wizerunkiem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
 • Tablice z pracami konkursowymi.
 • Wnętrze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Do gości przemawia II Wicewojewoda.
 • Kobieta odczytuje słowa z dokumentu będąc przy mównicy.
 • Wręczanie nagród laureatce.
 • Fragment munduru Straży Granicznej.
 • Zestaw nagród w ozdobnych torbach z loko instytucji.
 • Fragment policyjnego munduru.
 • II Wicewojewoda wręcza dyplom laureatce konkursu.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręcza nagrodę laureatce konkursu i jej gratuluje.
 • Komendant wręcza nagrodę laureatce konkursu.
 • Fragment wręczanego dyplomu.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręcza nagrodę osobie wyróżnionej w konkursie.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręcza nagrodę osobie wyróżnionej w konkursie.
 • Zdjęcie przedstawia strażników granicznych siedzących na krzesłach wśród uczestników wydarzenia.
 • Komendant oraz Naczelnik Wydziału Gabinet Komendanta podczas uroczystości.
 • Widok z góry na uczestników uroczystości.
 • Dyrektor Gabinetu Szefa Bura Bezpieczeństwa Narodowego podczas przemówienia.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach podczas przemówienia.
 • Śląski Kurator Oświaty podczas przemówienia.
 • Widok z góry na uczestników wydarzenia.
 • Zdjęcie grupowe.
 • Sztalugi z pracami konkursowymi.
Powrót na górę strony