Wiadomości

Nowi policjanci wstąpili do służby

Data publikacji 20.04.2021

Dzisiaj do służby w śląskiej policji wstąpiło 47 nowych policjantów i 6 nowych policjantek. Przed nimi ślubowanie i szkolenie zawodowe oraz adaptacja – służba w terenie. Przypominamy, że rekrutacja nadal trwa, a następny nabór odbędzie się już 13 lipca br. Zachęcamy każdego, kto chce wstąpić w nasze szeregi do zapoznania się z zasadami doboru do służby. POLICJĘ TWORZĄ LUDZIE — TWÓRZMY JĄ RAZEM.

Na początek — najważniejsze:

Pamiętaj, że służba w Policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą Twojego zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji.

W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ spotkasz się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu, jednak satysfakcja z realizowanych zadań zrekompensuje minusy służby.

Jeśli zostaniesz przyjęty do służby w Policji, oferujemy Ci:

 • stabilną i długoletnią pracę – minimum 25 lat służby;
 • możliwość awansu w stopniu lub stanowisku;
 • możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych;
 • możliwość rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;
 • możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia (WSPol w Szczytnie);
 • uzyskanie uprawnień emerytalnych po odbyciu co najmniej 25 lat służby;
 • korzystne warunki finansowe, w tym uposażenie w trakcie szkolenia zawodowego podstawowego w kwocie (wszystkie kwoty są szacunkowe) 3250 zł brutto (2957,50 netto dla osoby do wieku 26 lat, a 2743,50 netto powyżej 26 lat) plus wysługa od 2% po udokumentowaniu minimum 2 lat stażu pracy, a po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego uposażenie w kwocie 4310 zł brutto (3922,10 netto dla osoby do wieku 26 lat, a 3638,10 netto powyżej 26 lat) plus dodatek służbowy około 100 zł oraz wysługa jw.;
 • korzystne warunki socjalne, w tym:
 • nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję;
 • nagrody jubileuszowe;
 • coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. mundurówkę;
 • coroczne dofinansowanie wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny;
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby dla pełniących służbę w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania;
 • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych;
 • urlopy dodatkowe;
 • zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Policji Śląskiej w dziale REKRUTACJA.

POLICJĘ TWORZĄ LUDZIE — TWÓRZMY JĄ RAZEM.

Powrót na górę strony