Wiadomości

Zmiana na stanowisku szefa śląskiego garnizonu Policji

Data publikacji 15.02.2021

W siedzibie śląskiej Policji odbyła się uroczystość zdania i objęcia stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Z dniem 16 lutego funkcję tę obejmie insp. Roman Rabsztyn, który zastąpi na tym stanowisku nadinsp. dr. Krzysztofa Justyńskiego, który po blisko 5 latach kierowania śląską jednostką oraz 29-latach służby odchodzi na emeryturę. W wydarzeniu uczestniczył Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, a także przedstawiciele władz województwa śląskiego, zaproszeni goście, przedstawiciele związków zawodowych oraz kadra kierownicza naszego garnizonu.

Dzisiaj w siedzibie katowickiej komendy wojewódzkiej odbyła się wyjątkowa uroczystość. Po prawie 5 latach nastąpiła zmiana na najwyższym stanowisku kierowniczym w śląskiej Policji. Nadinsp. dr Krzysztof Justyński po 5 latach piastowania funkcji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz po 29 latach służby w policyjnym mundurze odszedł na emeryturę. Kierowanie największym w Polsce garnizonem Policji powierzono jego Pierwszemu Zastępcy – insp. Romanowi Rabsztynowi. W czwartek 11 lutego br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, insp. Roman Rabsztyn został oficjalnie powołany na to stanowisko z dniem 16 lutego br. przez ministra Mariusza Kamińskiego.

Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego Komendantowi Głównemu Policji i wprowadzenia sztandaru KWP w Katowicach. Następnie minutą ciszy uczczono funkcjonariuszy i pracowników Policji, którzy zmarli w wyniku zakażenia wirusem Sars-Cov-2. Po odczytaniu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nastąpiło pożegnanie i powitanie ze sztandarem przez dotychczasowego szefa śląskiej jednostki oraz jego następcę. Po chwili nadinsp. dr Krzysztof Justyński złożył meldunek Komendantowi Głównemu Policji gen. insp. dr. Jarosławowi Szymczykowi o zdaniu obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, a insp. Roman Rabsztyn złożył meldunek o objęciu obowiązków na tym stanowisku. Pierwszy policjant w kraju wręczył również komendantom decyzje o zmianach kadrowych.

W kolejnej części uroczystości odbyły się okolicznościowe wystąpienia uczestników. Najpierw głos zabrał Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, który stwierdził, że decyzję o przejściu na emeryturę komendanta Justyńskiego przyjął ze zrozumieniem, choć nie bez żalu: „Życzę, aby nigdy nie pojawiło się zwątpienie w słuszność tej decyzji i aby wszystko, co sobie zaplanowałeś, spełniło się”. Gratulując objęcia stanowiska insp. Romanowi Rabsztynowi, Komendant Główny Policji powiedział: „Zawsze niezwykle zaangażowany i oddany tej służbie, ziemi oraz ludziom, którzy tu służą. Te właśnie cechy legły u podstaw decyzji ministra, który na mój wniosek zdecydował o tym, aby komendant Rabsztyn kierował śląskim garnizonem Policji”.

Zdający obowiązki nadinsp. dr Krzysztof Justyński podziękował wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym: „Wasze zaangażowanie wpłynęło na dobre wyniki i ocenę mojej pracy. Proszę też, aby determinacji i wysokiej jakości pracy nigdy Wam nie zabrakło”.

Obejmujący stanowisko szefa śląskich policjantów insp. Roman Rabsztyn podziękował za pokładane w nim zaufanie i powierzenie mu misji kierowania największym polskim garnizonem Policji. Nowy komendant zapewnił również: „Przywiązuję ogromną wagę do relacji międzyludzkich. Funkcjonujemy w organizacji zhierarchizowanej, działamy na rozkaz i polecenie, ale jesteśmy ludźmi. Każda policjantka, policjant, czy pracownik cywilny może liczyć na moje wsparcie w trudnej sytuacji”.

Komendanci nie zapomnieli również podziękować obecnym na tej uroczystości żonom za pomoc i wsparcie, dzięki którym mogli się poświęcić swoim obowiązkom służbowym.

Następnie swoje wystąpienia wygłosili goście honorowi: Wojewoda Śląski Pan Jarosław Wieczorek, Marszałek Województwa Śląskiego Pan Jakub Chełstowski, Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa oraz Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach nadbryg. Jacek Kleszczewski.

W ceremonii, oprócz kadry kierowniczej śląskiego garnizonu, udział wzięli również szefowie służb i instytucji współpracujących na co dzień z Policją, przedstawiciel związków zawodowych oraz żony komendantów.

Wydarzenie mimo swojej rangi, z uwagi na panującą w kraju epidemię COVID-19, miało skromniejszy charakter oraz odbywało się z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Uroczystość była transmitowana online do wszystkich komend garnizonu śląskiego. Komendanci i dowódcy tych jednostek mogli na żywo obserwować to doniosłe wydarzenie.

Uroczystość została zorganizowana przez Wydział Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji KWP w Katowicach.

 • Zdjęcie kolorowe. Widoczna tabliczka pamiątkowa z napisem Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczna tabliczka pamiątkowa dla nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umundurowani policjanci, w tym Komendant Główny Policji
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umundurowani policjanci, w tym Komendant Główny Policji. Wejście pocztu sztandarowego
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny umundurowany policjant trzymający w ręku szablkę
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umundurowani policjanci, w tym Komendant Główny Policji oraz sztandar KWP w katowicach
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umundurowani policjanci, w tym Komendant Główny Policji
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny nadinsp. Krzysztof Justyński
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny insp. Roman Rabsztyn
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni zastępcy komendanta wojewódzkiego policji
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny Komendant Główny Policji
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni uczestnicy uroczystości
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umundurowani policjanci
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umundurowani policjanci, w tym Komendant Główny Policji.
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni uczestnicy uroczystości
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni uczestnicy uroczystości
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umundurowani policjanci, w tym Komendant Główny Policji
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni uczestnicy uroczystości
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umundurowani policjanci, w tym Komendant Główny Policji
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umundurowani policjanci, w tym nadinsp. Krzysztof Justyński i insp. Roman Rabsztyn
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umundurowani policjanci, w tym nadinsp. Krzysztof Justyński i insp. Roman Rabsztyn
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny policyjny poczet sztandarowy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umundurowani policjanci, w tym Komendant Główny Policji, nadinsp. Krzysztof Justyński i insp. Roman Rabsztyn.
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umundurowani policjanci, w tym Komendant Główny Policji, nadinsp. Krzysztof Justyński i insp. Roman Rabsztyn.
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny Komendant Główny Policji
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny nadinsp. Krzysztof Justyński
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni uczestnicy uroczystości i nadinsp. Krzysztof Justyński
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny insp. Roman Rabsztyn
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umundurowani policjanci, w tym Komendant Główny Policji, nadinsp. Krzysztof Justyński i insp. Roman Rabsztyn.
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny Wojewoda Śląski
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny Marszałek Województwa Śląskiego
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umundurowani policjanci, w tym Prezydent Katowic, nadinsp. Krzysztof Justyński, Komendant Główny Policji i insp. Roman Rabsztyn.
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczne zbliżenie na dłonie trzymające pamiątkową szablę ułańską
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umundurowani policjanci, w tym Prezydent Katowic, nadinsp. Krzysztof Justyński, Komendant Główny Policji i insp. Roman Rabsztyn.
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczne zbliżenie na pamiątkową szablę ułańską
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni uczestnicy uroczystości, mw tym policyjny trębacz
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni uczestnicy uroczystości podczas wyścia pocztu sztandarowego
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umundurowani policjanci, w tym Komendant Główny Policji, nadinsp. Krzysztof Justyński i insp. Roman Rabsztyn.
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny Komendant Główny Policji
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny nadinsp. Krzysztof Justyński
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny insp. Roman Rabsztyn
Powrót na górę strony