Wiadomości

Wojewódzkie Obchody Święta Policji 2020

Data publikacji 17.07.2020

Dzisiaj w Auli im. Jana Kali w KWP w Katowicach odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji. Gospodarzem uroczystości był Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński. Z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, tegoroczne święto było obchodzone skromniej, niż w minionych latach. Niemniej, mimo prostszej formy, uroczystość jak zawsze była okazją, aby awansować policjantów na wyższe stopnie i wyróżnić najbardziej zasłużonych, a także podziękować policjantom i pracownikom Policji za ich służbę i zaangażowanie.

Wojewódzkie Obchody Święta Policji w tym roku odbyły się w Auli im. Aspiranta Policji Województwa Śląskiego Jana Kali w KWP w Katowicach. Z uwagi na pandemię koronawirusa, uroczystość miała skromniejszy charakter i wzięła w niej udział mniejsza, niż w latach ubiegłych liczba gości oraz wyróżnionych policjantów i pracowników Policji.

W ramach tegorocznych obchodów Święta Policji Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński, w asyście swoich zastępców, oddał hołd i złożył wiązankę pod Grobem Policjanta Polskiego, zlokalizowanym na dziedzińcu katowickiej komendy wojewódzkiej oraz pod Tablicą Pamięci w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach poświęconej stróżom prawa, którzy stracili życie na służbie.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się punktualnie w samo południe od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach przez dowódcę uroczystości i wprowadzenia Sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Po odegraniu Hymnu Państwowego, minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich pomordowanych i poległych w służbie policjantów. Następnie odczytano listy gratulacyjne, przesłane na ręce Szefa śląskiego garnizonu i skierowane do wszystkich śląskich policjantów i pracowników Policji. Słowa uznania i życzenia z okazji święta Policji, przesłał zarówno Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, jak również Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: gen. w st. sp. dr Tomasz Miłkowski - Doradca Wojewody Śląskiego, Pani Danuta Sobczyk - Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. współpracy z administracją publiczną, Pan Bogumił Sobula - Pierwszy Wiceprezydent Katowic, mł. insp. Łukasz Fołta – Naczelnik Zarządu w Katowicach CBŚP, mł. insp. Mirosław Łuczkiewicz – Naczelnik Wydziału w Katowicach BSWP, insp. Paweł Barski - Komendant Miejski Policji w Katowicach, insp. Rafał Stanek – Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach oraz ks. Adam Wycisk – kapelan KWP w Katowicach. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele policyjnych związków zawodowych – Danuta Hus i Michał Szczęśniak.

Podczas ceremonii Komendant wręczył 29 policjantom i pracownikom policji przyznawane przez Prezydenta RP Medale "Za Długoletnią Służbę". Spośród wyróżnionych medale złote otrzymali: podinsp. Sławomir Bylicki z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, podinsp. Katarzyna Zając z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, sierż. szt. Robert Górny z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej, Pani Urszula Drabik – pracownik Wydziału Finansów KWP w Katowicach i Pani Wanda Duniec - pracownik Wydziału Finansów KWP w Katowicach.

Następnie Generał wręczył „Medale za Zasługi dla Policji”. Odznaczenie odebrali: Wójt Gminy Lyski Grzegorz Gryt oraz Burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczył 25 mundurowym nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Odznaki "Zasłużony Policjant". Złotą odznaką wyróżnieni zostali: insp. Mariusz Krzystyniak - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicachmł. insp. Grzegorza Pala – Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Katowicach, mł. insp. Joanna Świec-Rajca – Naczelnik Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach oraz mł. insp. Tomasz Ziółkowski – Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach.

Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczył akty mianowania na wyższe stopnie policyjne 24 policjantkom i policjantom. Spośród awansowanych na stopień inspektora policji mianowani zostali: mł. insp. Krzysztof Gałuszka – Komendant Miejski Policji w Jaworznie, mł. insp. Jarosław Grudziński – Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim oraz mł. insp. Marcin Lemański – Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie.

Uroczystość była również okazją do wręczenia nagród Prezydenta Katowic, które wręczył jego zastępca Bogumił Sobula wraz z Komendantem Miejskim Policji w Katowicach oraz Dowódcą OPP. Nagrody otrzymało 6 policjantów służących w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach oraz w katowickiej komendzie miejskiej.

Następnie głos zabrali przedstawiciele Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego i Prezydenta Katowic, przekazując w imieniu swoich Szefów słowa uznania za trud i ryzyko, jakie na co dzień ponoszą policjanci.

Gospodarz Wojewódzkich Obchodów Święta Policji nadinsp. dr Krzysztof Justyński podkreślił rolę Policji w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii. Pomimo nowych obowiązków, które realizowali policjanci, byli oni zawsze tam, gdzie ich potrzebowano i oczekiwano. Bronili tak ważnych wartości, jak życie, zdrowie i mienie, co przełożyło się na osiągniecie bardzo dobrych wyników. Szef śląskich policjantów zauważył również, że świętujemy również trzy ważne rocznice: 101. rocznicę powstania Policji Państwowej, 95. rocznicę służby kobiet w Policji i 30-lecie ustawy o Policji.

Po przemówieniach dowódca uroczystości złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach o zakończeniu tegorocznych wojewódzkich obchodów Święta Policji.

Na zakończenie swój występ dała Orkiestra KWP w Katowicach.

W tym roku w śląskim garnizonie awanse otrzymało w sumie 3558 policjantek i policjantów: 39 mundurowych w korpusie oficerów starszych Policji, 83 policjantów w korpusie oficerów młodszych Policji, 1370 mundurowych w korpusie aspirantów Policji, 1513 policjantów w korpusie podoficerów Policji oraz 553 mundurowych w korpusie szeregowych Policji.

A tak obchodzono Święto Policji w innych jednostkach garnizonu śląskiego:

 

 • Napis Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • Wieniec na Grobie Policjanta Polskiego, w tle warta honorowa i budynek komendy
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wraz z zastępcami oddaje hołd przed Grobem Policjanta Polskiego, w tle policjant składający wieniec
 • Warta honorowa pod Grobem Policjanta Polskiego
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wraz z zastępcami oddaje hołd przed Grobem Policjanta Polskiego
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wraz z zastępcami oddaje hołd przed Grobem Policjanta Polskiego
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wraz z zastępcą podczas składania hołdu przed Grobem Policjanta Polskiego
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach oddający hołd przed Grobem Policjanta Polskiego
 • Umundurowany policjant grający na trąbce
 • Fragment Tablicy Pamięci
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wraz z zastępcami składają hołd przed Tablicą Pamięci
 • Zapalony znicz, w tle warta honorowa przed Tablicą Pamięci
 • Oznaka 100-lecia Powstań Śląskich na policyjnym mundurze
 • Policjant składa kwiaty pod Tablicą Pamięci
 • Kwiaty przed Tablicą Pamięci, w tle umundurowany policjant
 • Warta honorowa pod Tablicą Pamięci
 • Napis Wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu śląskiego 17.07.2020
 • Policyjny pagon komisarza, a w tle policjanci w maseczkach.
 • Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach
 • Zbliżenie na odznaczenia na mundurze.
 • Policjanci kompanii honorowej ze sztandarem.
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni uczestnicy uroczystości, wśród nich Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach i jego Zastępcy
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni uczestnicy uroczystości, wśród nich Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach i jego Zastępcy
 • Zdjęcie kolorowe. Medale i odznaczenia
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczna część sztandaru policji i orkiestra policyjna
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji wręcza medal za długoletnią służbę
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji wręcza medal za długoletnią służbę
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni mundurowi wyróżnieni medalem za długoletnią służbę
 • Medal wraz z legitymacją - zbliżenie.
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji wręcza medal za długoletnią służbę
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji wręcza medal za długoletnią służbę
 • Zdjęcie kolorowe. Medale i odznaczenia
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji wręcza medal za zasługi dla policji
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji wręcza odznakę zasłużony policjant
 • Napis 100-lecie Powstań Śląskich.
 • Zdjęcie kolorowe. Policyjny lektor prowadzący uroczystość.
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji wręcza odznakę zasłużony policjant
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji wręcza odznakę zasłużony policjant
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji wręcza odznakę zasłużony policjant
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji wręcza odznakę zasłużony policjant
 • Zdjęcie kolorowe. Medale i odznaczenia
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji wręcza odznakę zasłużony policjant
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji wręcza odznakę zasłużony policjant
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji wręcza mianowanie na wyższy stopień
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji wręcza mianowanie na wyższy stopień
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji wręcza mianowanie na wyższy stopień
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji wręcza mianowanie na wyższy stopień
 • Zdjęcie kolorowe. Głos zabrał Zastępca Prezydenta Katowic
 • Zdjęcie kolorowe. Głos zabrał Zastępca Prezydenta Katowic
 • Policyjne czapki
 • Naczelnik Kadr odczytuje rozkazy
 • Naczelnik kadr odczytuje rozkazy
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczający odznaczenie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczający odznaczenie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczający odznaczenie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczający odznaczenie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczający odznaczenie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczający odznaczenie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczający odznaczenie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczający odznaczenie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczający odznaczenie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczający odznaczenie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczający odznaczenie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczający odznaczenie
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręcza medal policjantowi
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczający odznaczenie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczający odznaczenie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczający odznaczenie
 • Policjanci stojący na widowni
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczający rozkaz o awansie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczający rozkaz o awansie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczający rozkaz o awansie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczający rozkaz o awansie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczający rozkaz o awansie
 • Policjantka czytająca rozkaz o awansie
 • Przemówienie gen. w st. sp. dr Tomasza Miłkowskiego
 • Zdjęcie kolorowe. Głos zabrała Danuta Sobczyk Pełnomocnik Marszałka woj. śląskiego
 • Policjanci i goście na siedzący na widowni
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach przemawia do zebranych
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach przemawia do zebranych
 • Trębacz z policyjnej orkiestry
 • Zdjęcie kolorowe. Wyjście pocztu sztandarowego
Powrót na górę strony