Zmiany na stanowiskach kierowniczych w śląskim garnizonie - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Zmiany na stanowiskach kierowniczych w śląskim garnizonie

Data publikacji 08.08.2019

W katowickiej komendzie wojewódzkiej policji odbyła się dzisiaj uroczystość związana ze zmianami na stanowiskach kierowniczych w garnizonie śląskim. Podczas spotkania pożegnano także odchodzącego na emeryturę mł. insp. Sebastiana Langera - Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, który żegna się z mundurem po 21 latach służby. Rozkazy i podziękowania wręczył zebranym Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia rozkazów personalnych o powierzeniu obowiązków na stanowiskach kierowniczych w garnizonie śląskim. Rozkazem personalnym, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach powierzył od dnia 10 sierpnia br. pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku:

 • Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – podinsp. Mariuszowi Piotrowskiemu – dotychczasowemu ekspertowi Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 • Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu – mł. insp. Pawłowi Kopernikowi – dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu.
 • Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu – podinsp. Jackowi Nowakowi – dotychczasowemu Komendantowi Komisariatu I Policji w Zabrzu.

Rozkaz o powierzeniu obowiązków odczytał mł. insp. Sławomir Zynek – Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Wydarzenie było także okazją do pożegnania mł. insp. Sebastiana Langera - Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, który z dniem 9 sierpnia br. roku przechodzi na zasłużoną emeryturę. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński podziękował naczelnikowi za ponad 21-letnią, nienagannie pełnioną służbę w policyjnym mundurze i życzył wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W uroczystości uczestniczyli również: Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach: insp. Roman Rabsztyn oraz Komendant Miejski Policji w Zabrzu insp. Dariusz Kopeć.

 • Mł. insp. Sławomir Zynek składa meldunek generałowi Justyńskiemu
 • Mł. insp. Sławomir Zynek odczytuje treść rozkazów w obecności kadry kierowniczej
 • Mł. insp. Sławomir Zynek odczytuje treść rozkazu podczas uroczystości. W tle uczestnicy.
 • Oficerowie, którym powierzono obowiązki na nowych stanowiskach służbowych oraz naczelnik odchodzący na emeryturę
 • Teczka z rozkazami
 • Nadinsp. Krzysztof Justyński wręcza rozkaz oraz gratulacje nowemu Pierwszemu Zastępcy Komendanta W Zabrzu mł. insp. Pawłowi Kopernikowi
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński wręcza rozkaz oraz składa gratulacje nowemu Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu podinsp. Jackowi Nowakowi.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński wręcza rozkaz oraz składa gratulacje nowemu Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podinsp. Mariuszowi Piotrowskiemu.
 • Wręczenie rozkazu.
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn gratuluje nowemu Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podinsp. Mariuszowi Piotrowskiemu.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński składa podziękowania odchodzącemu na emeryturę Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach mł. insp. Sebastianowi Langerowi.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński składa podziękowania i wręcza pamiątkowy upominek odchodzącemu na emeryturę Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach mł. insp. Sebastianowi Langerowi.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński podczas przemówienia.
 • Uczestnicy uroczystości podczas przemówienia generała Justyńskiego.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński przemawia podczas uroczystości. Zbliżenie na napis "policja".