Wiadomości

Rusza akcja drogówki "Dla każdego jest miejsce na drodze"

Data publikacji 24.05.2019

Rusza ogólnopolska akcja drogówki pn. „Dla każdego jest miejsce na drodze”. Ma ona na celu uświadomienie wszystkim użytkownikom dróg, jak poruszać się w przestrzeni drogowej respektując prawa wszystkich uczestników ruchu: kierowców, pieszych, rowerzystów z uwzględnieniem miejsc do poruszania, wyznaczonych specjalnie dla nich: jezdni, ścieżek rowerowych, chodników, przejść dla pieszych. Dzisiaj śląska drogówka zorganizowała spotkanie z przedstawicielami mediów, aby za ich pośrednictwem jak najwięcej ludzi dowiedziało się o akcji i przyłączyło do niej.

"Dla każdego jest miejsce na drodze” - pod takim hasłem rozpoczęła się policyjna akcja informacyjno-edukacyjną, skierowana do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Policjanci podczas trwania kampanii będą promować bezpieczne korzystanie z drogi przez poszczególne grupy uczestników ruchu drogowego. Policjanci przez cały czas trwania przedsięwzięcia będą informować, edukować i przypominać, że droga jest dla wszystkich, jednak przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez każdego uczestnika jest obowiązkiem, a w połączeniu z wzajemną życzliwością, szacunkiem i wyrozumiałością z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Celem akcji jest:

 • promowanie bezpiecznego korzystania z dróg przez poszczególnych uczestników ruchu drogowego z uwzględnieniem części drogi przeznaczonej dla danej grupy (np. drogi dla rowerów, chodnika, pobocza, właściwej strony jezdni, pasa ruchu),
 • respektowanie praw osób z niepełnosprawnością na drodze,
 • kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego,
 • wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.
 • propagowanie kulturalnych i życzliwych zachowań.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbył się briefing prasowy mający na celu inaugurację kampanii i rozpowszechnienie jej założeń w mediach, aby założenia akcji trafiły do szerokiego grona odbiorców. W spotkaniu z przedstawicielami mediów udział wzięli: Hanna Pasterny - Konsultantka ds. Osób Niepełnosprawnych Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych KRIS w Rybniku i Prezes Fundacji PL - Pani Monika Folwarczny (instruktorka nauki jazdy dla niesłyszących) oraz policjantka podkom. Marzena Szwed z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

 

Bądźmy więc wobec siebie życzliwi i pamiętajmy, że na drodze jest miejsce dla każdego. Uśmiech, tolerancja i opanowanie emocji przynosi lepsze skutki niż agresywne zachowanie. Chcąc coś zmienić, zacznijmy od siebie.

 • Na zdjęciu widać siedzących przy stole prelegentów oraz policjantka w czasie spotkania z mediami w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 • Na bliskim planie znajduje się mikrofon Radia Zet.
 • Na pierwszym planie znajduje się mikrofon Polskiego Radia Katowice.
 • Na zdjęciu przy stole siedzą prelegentki spotkania: Hanna Pasterny oraz Monika Folwarczny.
 • Na zdjuęciu z lewej Hanna Pasterny rozmawia z dziennikarzami, obok siedzi Monika Folwarczny
 • Na zdjęciu z lewej Hanna Pasterny rozmawia z dziennikarzami, a obok siedzi Monika Folwarczny
 • Na zdjęciu z lewej dziennikarze prowadzą rozmową z Hanną Pasterny, w tle stoi policjantka ze śląskiej drogówki.
 • Zdjęcie przedstawia na pierwszym planie tabliczkę z napisem: Monika Folwarczny - Prezes Fundacji PL, a w tle siedzą dziennikarze wraz z Moniką Folwarczny.
 • Policjantka stoją na tle banneru z logo śląskiej drogówki, udzielająca wywiadu rozgłośniom radiowym.

Film Skrócona wersja filmu.

Opis filmu: Film promujący inaugurację ogólnopolskiej akcji - Dla każdego jest miejsce na drodze - w województwie śląskim.

Film Pełna wersja filmu.

Opis filmu: Film promujący inaugurację ogólnopolskiej akcji - Dla każdego jest miejsce na drodze - w województwie śląskim. Dłuższa wersja filmu.

Powrót na górę strony