Niemieccy policjanci odwiedzili Częstochowę - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Niemieccy policjanci odwiedzili Częstochowę

Data publikacji 14.06.2018

Przyszli oficerowie niemieckiej policji, którym towarzyszył doktor Wieland Niekisch z Katedry Historii Policji Wyższej Szkoły Zawodowej Policji w Oranienburgu, odwiedzili już po raz szósty Częstochowę. Niemieccy mundurowi poznali najważniejsze miejsca związane z historią miasta oraz spotkali się z Pierwszym Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie nadkom. Dariuszem Kiedrzynem.

To już szósty raz, kiedy przyszli oficerowie z Wyższej Szkoły Zawodowej Policji w Oranienburgu przyjechali do Częstochowy, aby zwiedzić najciekawsze miejsca w mieście, związane również z historią II wojny światowej. Niemieckim policjantom towarzyszył historyk dr Juliusz Sętowski z Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy. Młodzi adepci z niemieckiej szkoły policyjnej, w hołdzie ofiarom gestapo, złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą śmierć bojowników o wolność i demokrację przy ulicy Kilińskiego.

Kolejnym elementem wizyty w Częstochowie było spotkanie z Pierwszym Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie nadkom. Dariuszem Kiedrzynem, który przedstawił niemieckim mundurowym informacje o funkcjonowaniu policji w Polsce. Zastępca szefa częstochowskich mundurowych zapoznał studentów ze strukturą miejscowej policji, warunkami przyjęcia do służby i rodzajami pełnionych obowiązków. Młodzi ludzie chętnie zadawali pytania o kryteria przyjęcia do policji oraz możliwości awansu.

Podczas uroczystego spotkania w komendzie, dr Wieland Niekisch podziękował za wsparcie projektu historycznego i pomoc w organizacji wizyty. Na koniec policjanci zwiedzili klasztor na Jasnej Górze.

 • Niemieccy policjanci odwiedzili Częstochowę
 • Niemieccy policjanci odwiedzili Częstochowę
 • Niemieccy policjanci odwiedzili Częstochowę
 • Niemieccy policjanci odwiedzili Częstochowę
 • Niemieccy policjanci odwiedzili Częstochowę
 • Niemieccy policjanci odwiedzili Częstochowę
 • Niemieccy policjanci odwiedzili Częstochowę
 • Niemieccy policjanci odwiedzili Częstochowę
 • Niemieccy policjanci odwiedzili Częstochowę
 • Niemieccy policjanci odwiedzili Częstochowę.
 • Niemieccy policjanci odwiedzili Częstochowę.
 • Niemieccy policjanci odwiedzili Częstochowę.
 • Niemieccy policjanci odwiedzili Częstochowę.
 • Niemieccy policjanci odwiedzili Częstochowę.
 • Niemieccy policjanci odwiedzili Częstochowę.
 • Niemieccy policjanci odwiedzili Częstochowę.
 • Niemieccy policjanci odwiedzili Częstochowę.
 • Niemieccy policjanci odwiedzili Częstochowę.
 • Niemieccy policjanci odwiedzili Częstochowę.
 • Niemieccy policjanci odwiedzili Częstochowę.
 • Niemieccy policjanci odwiedzili Częstochowę.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 11.19 MB)