Wiadomości

Aspirant Grzegorz Milewski laureatem konkursu „Policjant, który mi pomógł”

Data publikacji 25.07.2017

Aspirant Grzegorz Milewski z komisariatu w Miechowicach został laureatem ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”. W trakcie centralnych obchodów Święta Policji dzielnicowy został uhonorowany statuetką oraz dyplomem, które odebrał z rąk Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

„Wyróżnia się wyjątkowym osobistym zaangażowaniem i oddaniem na rzecz pomocy osobom doznającym przemocy. (...) zwraca uwagę na sytuację dzieci i reaguje, podejmując adekwatne działania, mające na celu zapewnienie im bezpieczeństwa. (...) wykazuje się kompetencją, determinacją oraz konsekwentnym działaniem (...) nie bagatelizuje problemów (...), służy wsparciem”- to aspirant Grzegorz Milewski z komisariatu I w Miechowicach. Dzielnicowy został jednym z pięciu laureatów ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”. W niedzielę podczas centralnych obchodów Święta Policji z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka, Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka oraz Kierowniczki Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Pani Renaty Durdy aspirant Milewski otrzymał pamiątkową statuetkę oraz list gratulacyjny. 

Ideą konkursu organizowanego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy jest wyróżnienie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym. Konkurs objety jest patronatem Komendanta Głównego Policji.