Wiadomości

Pogranicznicy szkolą dzielnicowych

Data publikacji 10.05.2017

Ścisła współpraca w zakresie ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, zwalczania migracji, sprawdzania legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, sprawdzania legalności posiadanych dokumentów to główne tematy szkolenia, które odbyło się w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

W dzisiejszym skomplikowanym świecie żadna, nawet najlepsza formacja nie może liczyć na sukces jeśli nie będzie współpracowała z innymi. Taka współpraca ma miejsce pomiędzy Policją i Strażą Graniczną. Stąd wczorajsze szkolenie, które zostało przeprowadzone w efekcie porozumienia pomiędzy kierownictwem Komendy Miejskiej Policji i Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej. W szkoleniu prowadzonym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kap. Annę Fiedor, st.chor.szt. Andrzeja Sochackiego i chor.szt. Dariusza Urbaniec, uczestniczyli dzielnicowi z bielskiego garnizonu na czele z I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej mł.insp. Krzysztofem Gałuszką. Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy zawodowej oraz doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy w zakresie legitymowania obywateli RP, UE i pozostałych państw przebywających na terytorium Polski. Pogranicznicy omówili skalę problemów związanych z nielegalną migracją, nielegalnym pobytem cudzoziemców na terenie Polski oraz rodzajem dokumentów pobytowych, wiz, praw jazdy, które najczęściej są sprawdzane podczas kontroli przez uprawnione organy na terytorium RP.

  • Szkolenie dzielnicowych
  • Szkolenie dzielnicowych
  • Szkolenie dzielnicowych
  • Szkolenie dzielnicowych
Powrót na górę strony