Wiadomości

Dzielnicowi - jak wygląda ich codzienna służba?

Data publikacji 21.03.2017

O dzielnicowych słyszy się ostatnio bardzo dużo. A to za sprawą nowego programu MSWiA "Dzielnicowy bliżej nas". Postanowiłam przyjrzeć się bliżej ich pracy i dlatego towarzyszyłam im podczas pełnienia służby. To co nasunęło mi się już na początku wspólnego patrolu to pytanie, czy dzielnicowy to tylko służba, czy także rodzaj powołania? Myślę, że dzielnicowym przede wszystkim trzeba chcieć być!

Nie bez powodu na bohaterkę tego reportażu wybrałam kobietę. Mówi się, że rewir dzielnicowych to jeden z tych obszarów w policji,w  których sprawdzają się kobiety i są tam jak najbardziej potrzebne. W wodzisławskiej komendzie jest 12 dzielnicowych, wśród nich są 3 policjantki. Sierżant sztabowy Nicola Mazur swoją przygodę ze służbą w policji rozpoczęła 8 lat temu. Od pięciu lat jest dzielnicową. Obecnie ma pod swoimi skrzydłami Rejon VI, liczący około 5 tysięcy mieszkańców. Jest to rozległy i specyficzny rejon, bo obejmuje zarówno osiedla, jak i wsie. Jak mówi policjantka, w swojej pracy najbardziej lubi kontakt z ludźmi. Sierżant Mazur sama na co dzień jest otwarta i uśmiechnięta, więc nie ma problemu w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi. Ze społeczeństwem trzeba umieć rozmawiać, przede wszystkim trzeba dostosować się do ich potrzeb i problemów, umieć wysłuchać, wesprzeć i pomóc rozwiązać problem. W rejonie, w którym na co dzień pełni służbę, ma głównie do czynienia z przemocą w rodzinie, problemami alkoholowymi i zakłócaniem spokoju. Zapytana o to, kiedy poczuła, że jest na właściwym miejscu odpowiedziała, że cieszy ją kiedy kobiety dotknięte przemocą dziękują jej, za to że dziś są wolne i szczęśliwe, bo dzięki uzyskanej pomocy uwolniły się od swoich oprawców.

Dzisiejszą służbę rozpoczęliśmy od spotkania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Tutaj usłyszałam same pozytywne opinie na temat współpracy z naszymi dzielnicowymi oraz dowiedziałam się o charakterze tej współpracy. Wspólnie z dzielnicowymi pracownicy socjalni realizują procedurę Niebieskiej Karty. Spotykają się podczas posiedzeń grup roboczych, w czasie których omawiane sytuacje poszczególnych przypadków i ustalany jest plan pracy z rodziną. Dzielnicowi wtedy podejmują działania monitorujące i udzielają pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą. Policjanci w razie potrzeby asystują pracownikom socjalnym podczas wizyt w środowiskach podwyższonego ryzyka. Jak mówią pracownicy MOPS-u  - dzielnicowych cenią przede wszystkim za chęć niesienia pomocy, otwartość, empatię w kontaktach, gotowość do udzielenia wsparcia, jak również pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Ponadto podkreślili, że praca z dzielnicowymi opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku, co wynika ze wspólnie podejmowanych decyzji i działań w sprawie rodzin, które dotknięte są przemocą. W ich pracy cenimy również profesjonalizm i partnerstwo - dodają.

Po wizycie w ośrodku pomocy społecznej  pojechaliśmy do Urzędu Miasta, gdzie mieści się Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z którą również policjanci współpracują.

Kolejnym punktem na liście zadań była wizyta w szkole. Tu na spotkaniu z Panią dyrektor wręczyliśmy ulotkę programową "Dzielnicowy Bliżej Nas" i porozmawialiśmy o bieżących problemach z uczniami.

Podstawową formą pełnienia służby przez dzielnicowego jest jednak obchód, który polega na przemieszczaniu się w granicach przydzielonego rejonu i realizowaniu swoich zadań oraz obowiązków. W obchodzie również towarzyszyłam policjantom i mogłam zobaczyć, jak mieszkańcy sami podchodzą do mundurowych, rozmawiają, pytają, zdają relację ze swoich problemów.

Dzielnicowy ma bardzo szeroki zakres zadań i obowiązków, co powoduje, że powinien posiadać dużą wiedzę na temat charakteru przydzielonego rejonu służbowego, właściwie realizować programy prewencji kryminalnej, ustalać sprawców przestępstw i wykroczeń, a jednocześnie jako policjant „pierwszego kontaktu”, pełnić służebną funkcję wobec społeczeństwa.

Po dzisiejszym dniu, stwierdzam że to specyficzna i wymagająca służba. Dzielnicowy to swojego rodzaju ambasador policji w danej społeczności lokalnej, który powinien wpływać na wzrost zaufania do policji oraz sprawiać, że obywatele chętniej będą z nią współpracować. To na nim spoczywają zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w jego rejonie służbowym. Powinien także aktywizować społeczeństwo do angażowania się w poprawę bezpieczeństwa lokalnego oraz wspierać mieszkańców i uczestnoiczyć w procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

kom. Marta Pydych

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 28.53 MB)

Powrót na górę strony