Nie Reagujesz - Akceptujesz!


Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji wraz z partnerami akcji od września 2011 roku prowadzi Kampanie społeczną pod hasłem "Nie reagujesz – akceptujesz".

Jednym ze szczególnie niepokojących zjawisk społecznych, jakie można dostrzec w ostatnich latach, jest brak reakcji lokalnych społeczności na zagrożenia czy naruszenia prawa występujące w ich otoczeniu. Niejednokrotnie osoby będące w miejscu, gdzie doszło do zdarzenia chuligańskiego bądź przestępczego, unikają reakcji. Przyczyny takiego zachowania mogą być różne (obojętność, strach, nieświadomość, itd.), natomiast skutki społeczne takiego zaniechania sięgają o wiele głębiej niż jest to dostrzegalne w momencie samego incydentu. Dla sprawców, brak reakcji otoczenia na ich niezgodne z prawem zachowanie jest odbierane jako akceptacja społeczna. Sprawca ma poczucie przyzwolenia ze strony otoczenia dla swoich poczynań, co niejednokrotnie utrudnia pracę organów wymiaru sprawiedliwości. Istotnym kierunkiem budowania systemu bezpieczeństwa jest więc dawanie wyraźnego sygnału przez mieszkańców regionu potencjalnym sprawcom, że ich negatywne zachowania nie pozostaną bez społecznej i instytucjonalnej reakcji. Zdecydowany i szybki odzew społeczeństwa zwiększa szansę zatrzymania sprawcy w trakcie lub bezpośrednio po popełnieniu czynu; to zaś pozwala nie tylko na zminimalizowanie potencjalnych szkód, ale także zapewnienie, że sprawca poniesie odpowiednie konsekwencje.

Głównym celem kampanii społecznej "Nie reagujesz - akceptujesz" jest ograniczenie liczby przestępstw pospolitych szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa oraz zwiększenie liczby zatrzymań ich sprawców w trakcie lub bezpośrednio po ich dokonaniu, poprzez pogłębienie świadomości obywatelskiej oraz wzmocnienie reakcji mieszkańców regionu na przypadki naruszenia prawa.

Policja chce uwrażliwić mieszkańców na przypadki łamania prawa, określane jako przestępstwa szczególnie uciążliwe społecznie. Przede wszystkim kładzie nacisk na kradzieże, włamania, kradzieże samochodów, bójki i pobicia oraz przestępstwa rozbójnicze. Kampania społeczna realizowana jest na wiele sposobów. Organizowane są spotkania z mieszkańcami naszego regionu. W kampanię zaangażowani są wszyscy policjanci garnizonu śląskiego. Wszystko po to, aby zwiększyć wrażliwość społeczną mieszkańców na różne przejawy przestępczości.

Nawet najlepiej działająca policja nie będzie odpowiednio skuteczna bez wsparcia obywateli.

 


 

 

 

Powrót na górę strony