Policja i sport

Zapraszamy na Mistrzostwa Polski Policji w Piłce Siatkowej

Data publikacji 28.06.2019

W dniach 10 – 13 września 2019 r. odbędą się Mistrzostwa Polski Policji w Piłce Siatkowej w Zawierciu. Zapraszamy chętne drużyny do udziału! Zespół może liczyć maksymalnie 12 funkcjonariuszy. Zgłoszenia przyjmujemy do 02 września br. Prosimy o przesyłanie ich na adres: doboru-szkolenia@ka.policja.gov.pl. Szczegóły tego sportowego wydarzenia oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w regulaminie, który umieszczono w załączniku.

CEL ZAWODÓW

1. Realizacja Ogólnopolskiego Kalendarza Imprez Sportowych na 2019 r.

2. Podnoszenie poziomu ogólnej sprawności fizycznej.

3. Promowanie zdrowia i aktywnego wypoczynku poprzez udział w rywalizacji sportowej.

4. Popularyzacja gry w piłkę siatkową.

5. Wyłonienie zwycięzcy zawodów.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY ZAWODÓW

1. Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach

2. Urząd Miasta w Zawierciu

3. Starostwo w Zawierciu

4. OSIR w Zawierciu

5. ZW NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego

 

TERMIN I MIEJSCE

Mistrzostwa Polski Policji w Piłce Siatkowej odbędą się w dniach 10 – 13 września 2019 r.

w Zawierciu .

 

UCZESTNICTWO

1. W turnieju uczestniczą reprezentacje poszczególnych jednostek Policji.

2. Zespół liczy maksymalnie 12 funkcjonariuszy.

3. Warunkiem startu policjanta w zawodach jest brak przeciwwskazań lekarskich i aktualne badania profilaktyczne (kserokopię aktualnych badań profilaktycznych zawodnik powinien udostępnić przed startem do wglądu organizatora pod rygorem niedopuszczenia do zawodów)
4. Termin zgłoszenia drużyn do zawodów upływa z dniem 02 września 2019 r.
5. W zgłoszeniu (wg wzoru) należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz telefon kontaktowy kierownika drużyny.

 

SYSTEM ROZGRYWEK

Faza grupowa

1. Mecze odbędą się systemem każdy z każdym z podziałem na grupy.

2. Mecze odbywać się będą na czterech boiskach równolegle , do dwóch wygranych setów

( z wyjątkiem meczu finałowego do trzech wygranych setów )

3. Przerwy między meczami wynosić będą około 15 min.

 

ZASADY GRY

1. W trakcie gry, ilość zmian zawodników jest dowolna,

2. Pozostałe zasady gry, przy uwzględnieniu niniejszego regulaminu, obowiązują
wg przepisów PZPS.

 

KLASYFIKACJA

O kolejności zajętych miejsc w grupach decyduje:

ilość zdobytych punktów,

różnica setów

różnica małych punktów,

wynik bezpośredniego pojedynku,

losowanie.

 

NAGRODY

1. Trzy najlepsze drużyny otrzymają medale , puchary i dyplomy.

2. Wszystkie drużyny otrzymają dyplomy.

3. Pamiątkowe statuetki i dyplomy otrzymają :

- najlepszy zawodnik turnieju

- najlepszy rozgrywający turnieju

- najlepszy atakujący turnieju

- najstarszy zawodnik turnieju

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia przygotowanie obiektu, piłek, sędziego, pomoc medyczną.

2. Każdy zawodnik winien posiadać strój sportowy i obuwie sportowe.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za ewentualne urazy zawodników

i zniszczenia sprzętu sportowego.

4. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji oraz ewentualnych zmian regulaminu.

5. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wypełnienie w dniu mistrzostw Oświadczenia

Uczestnika Zawodów oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

 

Osoba do kontaktu w sprawie zawodów: asp. sztab. Albert Semeniuk tel: wew. 851 17 88 lub tel. kom. 609 961 202

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony