Policja i sport

Szkolenie dla dla instruktorów taktyki i technik interwencji policyjnych

Data publikacji 23.03.2018

W dniach od 12 do 16 marca, w sali specjalistycznej do sportów walki Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach na terenie OPP w Katowicach, odbyły się zajęcia metodyczno-szkoleniowe dla instruktorów taktyki i technik interwencji policyjnych. W spotkaniu, które przeprowadzili instruktorzy Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach wraz z zaproszonymi wykładowcami Zakładu Wyszkolenia Specjalnego Szkoły Policji w Katowicach, uczestniczyło 130 instruktorów oraz kandydatów na instruktorów z taktyki i technik interwencji z jednostek terenowych Policji województwa śląskiego.

Tematyką zajęć było wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem ataku niebezpiecznym narzędziem np. nożem. Instruktorzy doskonalili swoje umiejętności techniczne, a także zdobyli wiedzę z zakresu taktyki działań policyjnych oraz metodyki prowadzenia zajęć treningowych.

W trakcie szkolenia zaproszeni wykładowcy Szkoły Policji w Katowicach przedstawili także projekt partnerskiego programu „Erasmus” - Szkolenie i przygotowanie policjantów regionu Morza Bałtyckiego do korzystania z jednolitego i proporcjonalnego modelu stosowania siły fizycznej oraz specjalnych technik walki, w ramach partnerstwa strategicznego pomiędzy litewskimi, łotewskimi, estońskimi i polskimi jednostkami szkoleniowymi.

Zajęcia metodyczno – szkoleniowe, są jedną z form doskonalenia zawodowego nieetatowych instruktorów taktyki i technik interwencji policyjnych, prowadzących szkolenia

w jednostkach terenowych Policji województwa śląskiego. W naszym województwie szkolenia takie przeprowadzane są dwa razy w roku. Poza walorami dydaktycznymi, instruktorzy przekazują swoje uwagi i dzielą się problemami pojawiającymi się w trakcie prowadzenia zajęć w swoich jednostkach macierzystych.

 • Warsztaty dla dla instruktorów taktyki i technik interwencji policyjnych
 • Warsztaty dla dla instruktorów taktyki i technik interwencji policyjnych
 • Warsztaty dla dla instruktorów taktyki i technik interwencji policyjnych
 • Warsztaty dla dla instruktorów taktyki i technik interwencji policyjnych
 • Warsztaty dla dla instruktorów taktyki i technik interwencji policyjnych
 • Warsztaty dla dla instruktorów taktyki i technik interwencji policyjnych
 • Warsztaty dla dla instruktorów taktyki i technik interwencji policyjnych
 • Warsztaty dla dla instruktorów taktyki i technik interwencji policyjnych
 • Warsztaty dla dla instruktorów taktyki i technik interwencji policyjnych
 • Warsztaty dla dla instruktorów taktyki i technik interwencji policyjnych
 • Warsztaty dla dla instruktorów taktyki i technik interwencji policyjnych
 • Warsztaty dla dla instruktorów taktyki i technik interwencji policyjnych
Powrót na górę strony