Policja i sport

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R.

Przedstawiamy kalendarz imprez sportowych na rok 2014. Zapraszamy do udziału w zawodach!

 

Zawody rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej

Lp

NAZWA I DATA

PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

MIESIĄC

NAZWA I ADRES MIEJSCA REALIZACJI IMPREZ

JEDNOSTKA

ORGANIZUJĄCA ZAWODY

1

Ogólnopolskie Zawody Policji

w Kolarstwie Przełajowym

MAJ

Jurajskie Kamieniołomy

Niegowonice gm.Łazy

KWP

Katowice

2

Ogólnopolskie Zawody Policjantów

„Strong-Man”

MAJ

Kłobuck*

KPP

Kłobuck

3

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej

MAJ

Hala Sportowa OSiR Zawiercie

KWP

Katowice

4

Międzynarodowy Turniej Drużyn Policji Konnej

CZERWIEC

Częstochowa*

KMP

Częstochowa

5

Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji

w Biegu Przełajowym im. sierż. Grzegorza Załogi

 

PAŹDZIERNIK

Dukty leśne w miejscowości Hutki – Kanki gm. Łazy

KWP

Katowice

 

Zawody Wojewódzkie

Lp

NAZWA I DATA

PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

MIESIĄC

MIEJSCE NAZWA

I ADRES MIEJSCA REALIZACJI IMPREZ

JEDNOSTKA

ORGANIZUJĄCA ZAWODY

1

Wojewódzkie Mistrzostwa Policji

i Służb Mundurowych

w Armwrestlingu

STYCZEŃ

Myszków*

KPP

Myszków

2

Wojewódzkie Mistrzostwa Policji

w Tenisie Stołowym

LUTY

Katowice*

KWP Katowice

3

Wojewódzkie Mistrzostwa Policji

w Piłce Koszykowej

MARZEC

Katowice*

KWP Katowice

4

Wojewódzkie Mistrzostwa Policji

w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

MARZEC

Sala ćwiczeń siłowych KWP Katowice

KWP Katowice

5

Wojewódzkie Mistrzostwa Policji

w Piłce Siatkowej

KWIECIEŃ

Katowice

KWP Katowice

 

6

Marszobieg Prewencji Policji

o Puchar Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

KWIECIEŃ

Częstochowa

SPPP Częstochowa

7

Wojewódzkie Mistrzostwa Policji

w Karate Kyokushin

MAJ

Katowice*

KWP Katowice

8

Wojewódzkie Mistrzostwa Policji

w Judo

MAJ

Katowice*

KWP Katowice

9

Wojewódzkie Mistrzostwa Policji

w Biathlonie Letnim

WRZESIEŃ

Strzelnica Bractwa Kurkowego w Żorach

KWP Katowice

10

Wojewódzkie Mistrzostwa Policji

w Strzelectwie

WRZESIEŃ

Strzelnica Polskiego Związku Łowieckiego

Siemianowice Śląskie

KWP Katowice

11

Wojewódzkie Mistrzostwa Policji

w Halowej Piłce Nożnej

LISTOPAD

Katowice*

KWP Katowice

12

Wojewódzkie Mistrzostwa Policji

w Pływaniu

LISTOPAD

Park Wodny "Jura"

w Łazach

KWP Katowice

 

Zawody Wydziałowe

Lp

NAZWA I DATA

PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

miesiąc

MIEJSCE NAZWA

I ADRES MIEJSCA REALIZACJI IMPREZ

JEDNOSTKA

ORGANIZUJĄCA ZAWODY

1

VII Memoriał im. podkom. Tadeusza Bartosika w piłce siatkowej

LUTY

Katowice*

OPP Katowice

KWP

Katowice

2

Mistrzostwa Wydziałów KWP

w Piłce Nożnej

WRZESIEŃ

Katowice*

KWP

Katowice

3

Mistrzostwa Wydziałów KWP

w Piłce Siatkowej

PAŹDZIERNIK

Katowice*

KWP

Katowice

 

* Nazwa i adres miejsca realizacji imprezy zostanie ustalony w trakcie organizacji poszczególnych zawodów

Do udziału reprezentacji KWP w Katowicach w imprezach organizowanych przez KGP i inne jednostki organizacyjne MSW lub organizacje poza resortowe każdorazowo wymagana jest zgoda Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

 

 

 


 

REGULAMIN

XIII Śląskiej Policyjnej Spartakiady Sportowej w 2014 roku

 

I. CEL ZAWODÓW

Celem zawodów jest przegląd osiągnięć jednostek Policji województwa śląskiego w zakresie promocji kultury fizycznej, doskonalenia sprawności fizycznej policjantów i pracowników cywilnych Policji w formie rywalizacji sportowej oraz propagowanie kultury fizycznej w środowisku policyjnym.

 

II. UCZESTNICTWO

Prawo startu w XIII Śląskiej Policyjnej Spartakiadzie Sportowej mają policjanci i pracownicy cywilni Policji województwa śląskiego. Pracownicy cywilni uczestniczą w zawodach sportowych na zasadzie dobrowolności bez związku z pracą, będąc ubezpieczonymi we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ponadto na prawach gości w zawodach mogą brać udział inni funkcjonariusze i pracownicy cywilni resortu spraw wewnętrznych.

Zawodnicy muszą posiadać dokumenty (np. legitymacje służbowe, książeczki wojskowe i inne – potwierdzające przynależność resortową) i opinię lekarza zezwalającą na udział w zawodach ( lista zgłoszeń lub książeczka zdrowia).

W zawodach obowiązuje potwierdzenie udziału zespołu /zawodników/ i stawiennictwo w terminie podanym przez organizatora oraz dostarczenie imiennego zgłoszenia reprezentacji jednostki potwierdzonego przez kierownika jednostki zgodnie ze wzorem.

Informacje dotyczące poszczególnych imprez sportowych /regulamin, karty zgłoszenia, informacje końcowe/ będą umieszczane na stronie internetowej http://slaska.policja.gov.pl/kat/policja-slaska/policja-i-sport

 

W XIII Śląskiej Policyjnej Spartakiadzie Sportowej uczestniczą reprezentacje:

 

 1. Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

 2. Komendy Powiatowej Policji w Będzinie

 3. Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej

 4. Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu

 5. Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu

 6. Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie

 7. Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie

 8. Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie

 9. Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej

 10. Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach

 11. Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju

 12. Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie

 13. Komendy Miejskiej Policji w Katowicach

 14. Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku

 15. Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu

 16. Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie

 17. Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach

 18. Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie

 19. Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich

 20. Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie

 21. Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu

 22. Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej

 23. Komendy Miejskiej Policji w Rybniku

 24. Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich

 25. Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu

 26. Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu

 27. Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach

 28. Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach

 29. Komendy Miejskiej Policji w Tychach

 30. Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim

 31. Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu

 32. Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

 33. Komendy Miejskiej Policji w Żorach

 34. Komendy Powiatowej Policji w Żywcu

 35. Oddziału Prewencji Policji w Katowicach

 36. Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej

 37. Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie

 38. Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Katowicach

 39. Komisariat Autostradowy Policji w Gliwicach

 

III. WERYFIKACJA

Weryfikację zespołów /zawodników/ przeprowadza przedstawiciel komisji sędziowskiej. W tym celu kierownicy zespołów zobowiązani są przedstawić dokumenty tożsamości swoich zawodników. Brak dokumentów podczas weryfikacji powoduje niedopuszczenie zawodnika do zawodów.

 

IV. UBIÓR

W zawodach sportowych XIII Śląskiej Policyjnej Spartakiady Sportowej reprezentacje jednostek występują w strojach sportowych (dresy, koszulki, spodenki).

Dozwolone jest stosowanie przez zawodników dodatkowych elementów stroju sportowego według potrzeb indywidualnych, oraz dostosowanych do poszczególnych dyscyplin.

 

V. SĘDZIOWANIE

Zawody zostaną przeprowadzone wg obowiązujących przepisów odpowiednich związków sportowych oraz dodatkowych ustaleń określonych w regulaminach poszczególnych konkurencji. Protesty i uwagi dotyczące zawodów należy zgłaszać na piśmie do komisji sędziowskiej do 30 minut po zakończeniu konkurencji.

 

VI. PUNKTACJA

W zawodach XIII Śląskiej Policyjnej Spartakiady Sportowej prowadzona będzie punktacja drużynowa i indywidualna co uzależnione będzie od poszczególnej dyscypliny sportowej.

Zawody Wojewódzkie

punktacja

indywidualna

punktacja

drużynowa

I

10

20

II

8

16

III

6

12

IV

4

8

V

3

6

VI

2

4

START

1

2

 

 

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwa lub więcej zespołów w punktacji ogólnej Spartakiady, o wyższym miejscu zespołu w kolejności decyduje:

 • większa ilość startów w zawodach

 • wyższe miejsce w zawodach, w których startowały zainteresowane drużyny.

 

VII. WYRÓŻNIENIA

 

W punktacji ogólnej XIII Śląskiej Policyjnej Spartakiady Sportowej wyróżnia się 6 najlepszych jednostek, które otrzymują:

- za miejsce I –puchar Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji i dyplom

- za miejsce II – puchar okolicznościowy i dyplom

- za miejsce III – puchar okolicznościowy i dyplom

- za miejsca IV - VI – dyplomy

 

Wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych będą zależne od posiadanych środków finansowych.

 

Wyróżnienia dla najlepszych drużyn i zawodników, w poszczególnych dyscyplinach określą Regulaminy opracowane odrębnie na każde z tych zawodów.

 

 

VIII. UWAGI

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian nie ujętych w niniejszym Regulaminie.

 

 

 

Opracowano w Zespole ds. Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Katowicach

 

Powrót na górę strony