Komendy Miejskie i Powiatowe Śląskiej Policji

Komendy Miejskie i Powiatowe Śląskiej Policji

Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

ul. Bogedaina 18

43-200 Pszczyna

tel: 47 85 522 00, 47 85 522 55
fax: 47 85 522 44

e-mail: komendant@pszczyna.ka.policja.gov.pl

Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie lub jego Zastępca osobiście przyjmują obywateli w ramach skarg i wniosków codziennie w godz. 8:00-15:00, a w poniedziałki do godz. 17:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

Więcej
Powrót na górę strony