Wiadomości

Z Akademii Policyjnej w Apeldoorn do Katowic

Data publikacji 19.05.2008

Od dzisiaj do środy 21 maja br., w ramach prowadzonej współpracy z policją holenderską, śląscy policjanci goszczą na praktyce zawodowej czteroosobową grupy studentów ostatniego roku Akademii Policyjnej w Apeldoorn.

Od dzisiaj do środy 21 maja br., w ramach prowadzonej współpracy z policją holenderską, śląscy policjanci goszczą na praktyce zawodowej czteroosobową grupy studentów ostatniego roku Akademii Policyjnej w Apeldoorn. Staż zagraniczny wynika z cyklu szkolenia oraz tematyki pracy dyplomowej przygotowywanej przez policjantów na zakończenie trzyletniego szkolenia. Dotyczy ona działania i wpływu alkoholu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz porządek publiczny. Wybór zagadnienia nie jest przypadkowy i ma silny związek ze wzmożoną emigracją zarobkową polskich obywateli, których ta problematyka również bezpośrednio dotyczy. Z dotychczasowych ustaleń i doniesień prasy holenderskiej wynika, że dla tamtejszej policji i administracji państwowej, zarobkowa mniejszość polska stanowi istotny, wymagający rozwiązania problem.
W ramach praktyki przewidziano zaznajomienie funkcjonariuszy z ustawodawstwem i obowiązującymi przepisami dotyczącymi powyższej problematyki w polskim systemie prawnym, wizytę w jednej z komend terenowych, a także w wydziałach KWP w Katowicach.
W organizację praktyki zaangażowano Wydział Ruchu Drogowego oraz Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Spośród funkcjonariuszy tych wydziałów zostali wyznaczeni koordynatorzy odpowiedzialni za merytoryczną stronę przedsięwzięcia. Przyszli holenderscy policjanci będą uczestniczyli jako obserwatorzy w działaniach związanych z przygotowaniami do majowego długiego weekendu.
Podobna praktyka policjantów holenderskich kończących szkolenie w Akademii w Apeldoorn została zrealizowana w naszym garnizonie już po raz drugi.

Powrót na górę strony